Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 27 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.


PDFOgłoszenie o dofinansowaniu do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020.pdf

DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.doc
PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf
PDFOświadczenie o likwidacji szamba.pdf
DOCOświadczenie o likwidacji szamba.doc
PDFProtokół odbioru.pdf
PDFRegulamin przyznawania dotacji.pdf
PDFUmowa o dotacji.pdf
PDFWniosek na dofinansowanie.pdf
DOCWniosek na dofinansowanie.doc
PDFZgłoszenie wykonania oczyszczalni.pdf
DOCZgłoszenie wykonania oczyszczalni.doc