Przejdź do treści strony WCAG

Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.

W dniu 11 maja 2007 r. Rada Miejska w Białej przyjęła sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za okres od 29 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami

informację wytworzył(a): Norbert Ofiera
za treść odpowiada: Norbert Ofiera
data wytworzenia: 23.05.2007r.