Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywnym rozwiązaniem dla terenów, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Najistotniejszym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Osadnika gnilnego nie należy montować w odległości mniejszej niż 15m od najbliższej studni, a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5m poniżej drenów rozsączających. Ponadto odległość osadnika powinien wynosić od granicy działki lub drogi minimum 2m, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – minimum 5m.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nie wymaga pozwolenia na budowę. Ze zwolnienia takiego korzystają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Należy jednak zgłosić inwestycję do Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, Wydział Administracji Budowlanej, pokój nr 204, gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje o dokumentach potrzebnych do zgłoszenia inwestycji. Uprawomocnienie zgłoszenia następuje po 30 dniach.

Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach, przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.

Plany zagospodarowania przestrzennego wykluczają budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Solec, Gostomia, Rostkowice i Wilków oraz ograniczają budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łącznik.

Szczegółowe informacje z planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 2.

Urząd Miejski w Białej, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.