Przejdź do treści strony WCAG

Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie "Ustronianka"
więcej>>

Wniosek o opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie "Ustronianka"
więcej>>

Wniosek o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie "Ustronianka"
więcej>>

 

 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
więcej>>

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania
więcej>>

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przerzut ścieków z oczyszcz\alni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie "Ustronianka"
więcej>>

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Ofiera
Data wytworzenia: 2010-08-30