Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 18/SO - PRZEKAZANIE/AKTUALIZACJA/USUNIĘCIE DANYCH KONTAKTOWYCH W REJESTRZE DANYCH KONTAKTOWYCH

Nazwa usługi: 

Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Regina Przyklenk– Inspektor d/s Wojskowych i Dowodów Osobistych

pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388 553

godziny pracy:

  • poniedziałek: 7:30 - 17:00
  • wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty: 

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych, bądź wpisanie lub zmiana danych kontaktowych na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK,

  • dowód osobisty lub paszport,

  • telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w RDK potwierdzane są przy urzędniku.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Każdy, kto spełnia poniższe warunki:

  • ma nadany numer PESEL,

  • jest osobą pełnoletnią.

Złożenie wniosku następuje:

  • osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białej,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Do logowania się za pośrednictwem e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (BIP), platformie ePUAP oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania KryzysowegoI piętro, pokój nr 14.


Opłaty: 

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy: 

Przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych, tak aby stały się one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych następuje od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Jeśli dane maja być usunięte – zostaną one usunięte natychmiast (nie otrzymujemy żadnego kodu potwierdzającego).


Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje


Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2019 poz. 2294).


Informacje dodatkowe: 

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usuną bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.


Pliki do pobrania:

PDFWniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych.pdf

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.pdf