Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.255.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. po rozpatrzeniu  ofert na zadania publiczne w zakresie:

  1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza

  2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

stwierdza, co następuje:

Na zadanie „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”  wpłynęła jedna oferta złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, 48-010 Opole
Data wpływu – 31.01.2020 r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie:  Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Stare Miasto 24, 48-210 Biała.

    Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania  zadania z budżetu gminy na rok 2020  wynosi  95.000,00 zł.

    Na zadanie „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”  wpłynęła jedna oferta złożona przez:

1. Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu ul. Szpitalna 5a, 48-010 Opole.
Data wpływu oferty – 31.01.2020 r.
Placówka bezpośrednio wykonująca zadanie: Stacja Opieki Caritas w Białej ul. Stare Miasto Nr 24, 48-210 Biała.

  Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym  Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu  do realizacji  wyżej wymienionego zadania.

Kwota dofinansowania zadania z budżetu gminy na rok 2020 wynosi  50.000,00 zł. 
  

Biała, 27.02.2020 r.

 

Jadwiga Małota

Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych