Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje

epuap.jpeg
 
     Od dnia 1 maja 2008 r. do Urzędu Miejskiego w Białej można składać pisma w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP na Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia takiego pisma należy zarejestrować się i zalogować na stronie epuap.gov.pl, a następnie przesłać pismo na adres wewnętrzny /qnfj0i259v/SkrytkaESP. Pismo takie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać pisma z wykorzystaniem profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany należy w zakładce "Moje konto" przejść do "Moje profile zaufane" i złożyć elektroniczny wniosek.
Więcej informacji na temat profilu zaufanego znajduje się na stronie www.epuap.gov.pl.
 
Dokumenty elektroniczne można też dostarczyć na elektronicznym nośniku danych do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Białej, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu.
 
Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych:
 1. dokumenty zapisane na nośniku muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy  kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450);
 2. dopuszczalnymi nośnikami danych są: pamięć masowa z interfejsem USB, karta pamięci, płyta CD/DVD;
 3. nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru;
 4. dopuszczalne są następujące formaty  załączników:
  • dokumenty tekstowe: .txt lub .rtf;
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, arkusze kalkulacyjne: .pdf, .doc, .docx, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg), .xls, .xlsx, .csv;
  • dokumenty graficzne: .jpg, .gif, .bmp, .tif, .svg;
  • plików skompresowanych: .zip, .rar, .7z.

W najbliższym czasie zostanie również uruchomiony szereg usług Urzędu Miejskiego w Białej z formularzami do pobrania/wypełnienia, które będzie można zrealizować za pośrednictwem e-PUAP'u.