Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje

epuap.jpeg
 
     Od dnia 1 maja 2008 r. do Urzędu Miejskiego w Białej można składać pisma w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP na Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia takiego pisma należy zarejestrować się i zalogować na stronie epuap.gov.pl, a następnie przesłać pismo na adres wewnętrzny /qnfj0i259v/SkrytkaESP. Pismo takie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać pisma z wykorzystaniem profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany należy w zakładce "Moje konto" przejść do "Moje profile zaufane" i złożyć elektroniczny wniosek.
Więcej informacji na temat profilu zaufanego znajduje się na stronie www.epuap.gov.pl.
 
Dokumenty elektroniczne można też dostarczyć na elektronicznym nośniku danych do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Białej, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu.
 
Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych:
 1. dokumenty zapisane na nośniku muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy  kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450);
 2. dopuszczalnymi nośnikami danych są: pamięć masowa z interfejsem USB, karta pamięci, płyta CD/DVD;
 3. nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru;
 4. dopuszczalne są następujące formaty  załączników:
  • dokumenty tekstowe: .txt lub .rtf;
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, arkusze kalkulacyjne: .pdf, .doc, .docx, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg), .xls, .xlsx, .csv;
  • dokumenty graficzne: .jpg, .gif, .bmp, .tif, .svg;
  • plików skompresowanych: .zip, .rar, .7z.

W najbliższym czasie zostanie również uruchomiony szereg usług Urzędu Miejskiego w Białej z formularzami do pobrania/wypełnienia, które będzie można zrealizować za pośrednictwem e-PUAP'u.
Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2008
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  30-04-2008 23:46
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  26-01-2018 11:06
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 8017
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl