Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 28 kwietnia 2009r.


Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu  Europejskiego ( Dz.U. Nr 25 poz. 219, z późn. zm. ) oraz w związku z  uchwałami  Rady Miejskiej w Białej  : Nr XXX/324/06 z dnia 30 czerwca 2006r. i Nr XXIII/271/09 z dnia 22 kwietnia 2009r.  oraz zarządzeniami Burmistrza Białej: Nr OR - 0151- 430/06 z dnia 12 lipca 2006r. , Nr  OR-0151- 486/06 z dnia 8 listopada 2006r. ,  Nr OR–0151-134/07 z dnia 12 września 2007r. i Nr OR-0151-423/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 

podaję do wiadomości
informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień  7 czerwca  2009r.

Nr
Obwodu
Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
1 MIASTO BIAŁA – ulice:
Adama Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Hanki Sawickiej, Jana Kochanowskiego Josepha von Eichendorffa, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Stanisława Staszica,  Stare Miasto, Składowa, Świerczewskiego, Św. Kamila, Szynowice,  Traugutta, Tysiąclecia
Publiczne Gimnazjum w Białej
ul. Tysiąclecia 16 (sala gimnastyczna)
2 MIASTO BIAŁA – ulice:
Armii Ludowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki, 1 Maja, Plac Zamkowy, Rynek, Wałowa
Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10
3 MIASTO BIAŁA – ulice:
Aleksandra Zawadzkiego, Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka, Czarna, Franciszka Suchego   Jana i Karola Augustynów,  Kilińskiego, Kopernika, Ks. Karola  Koziołka, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka, Reymonta, Szkolna
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej, ul. Prudnicka 35 (lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)
4 SOŁECTWO:    Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie Wiejskie Centrum Kultury  i Rekreacji w Chrzelicach
5 SOŁECTWA:    Dębina, Łącznik, Mokra, Ogiernicze Publiczne Gimnazjum  w Łączniku ul.Świerczewskiego
6 SOŁECTWA:    Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze z przysiółkami:  Frącki i Kolonia Pogórze Szkoła Podstawowa w Pogórzu
7 SOŁECTWA:    Grabina z przysiółkiem Kolonia Grabina,  Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka Remiza OSP w Grabinie
8 SOŁECTWA:    Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka, Radostynia, Wasiłowice Sala Samorządu Mieszkańców
w Ligocie Bialskiej
9 SOŁECTWO:    Śmicz z przysiółkiem Waldeka Szkoła Podstawowa w Śmiczu
10 SOŁECTWA:    Józefów, Olbrachcice Sala Samorządu Mieszkańców
w Olbrachcicach
11 SOŁECTWO:    Gostomia Szkoła Podstawowa w Gostomii
12 SOŁECTWA:    Rostkowice, Wilków Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rostkowicach
13 SOŁECTWA:    Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik,   Nowa Wieś  Prudnicka Remiza OSP w Nowej Wsi Prudnickiej
14 SOŁECTWA:    Browiniec Polski, Solec Sala Samorządu Mieszkańców  w Solcu
(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)
15 SOŁECTWO:    Prężyna Sala Samorządu Mieszkańców w Prężynie
16 SOŁECTWA:    Kolnowice z przysiółkiem Kolnowice Kokot, Laskowiec,  Miłowice Sala Samorządu Mieszkańców w Kolnowicach
17 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie  (odrębny obwód głosowania) Dom Pomocy Społecznej w Grabinie
18 Zespół Opieki Zdrowotnej- Szpital w Białej (odrębny obwód głosowania) Szpital w Białej

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu 7 czerwca  2009r. w godzinach od 800 do 2200
 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2009-05-04