Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej
z dnia 12 maja 2010 r.
 


Informuje się mieszkańców, że zgodnie z ustawą z dnia 27 września 1990 r.    o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)  wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy Biała oraz nie posiadający nigdzie adresu zamieszkania w okresie obejmującym dzień wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tzn. 20 czerwca 2010 r., mogą najpóźniej do dnia 10 czerwca 2010 r. na swój wniosek zostać dopisani do spisu wyborców miejsca przebywania.
Osoby niepełnosprawne, mogą na swój wniosek, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010 r., zostać dopisane do spisu wyborców w obwodach głosowania:
         - Nr 3  z siedzibą w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Białej
                                         ul. Prudnicka nr 35
,
        - Nr 14 z siedzibą w Sali Samorządu Mieszkańców w Solcu, gdzie znajdują się lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Czynności takiej można dokonać w Urzędzie Miejskim w Białej – Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro) w godzinach:    od 800 do 1530.


 BURMISTRZ BIAŁEJ
   /-/ Arnold Hindera
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Schneider
Data wytworzenia: 2010-05-12