Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 12 maja 2010r.


Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990r o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    ( Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz.467)  w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Białej:  Nr XXX/324/06 z dnia 30 czerwca 2006r., Nr XXIII/271/09 z dnia 22 kwietnia 2009r i Nr XXXII/379/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. oraz zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 10 maja 2010r.

podaję do wiadomości
informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

MIASTO BIAŁA – ulice:
Adama Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Hanki Sawickiej, Jana Kochanowskiego Josepha von Eichendorffa, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Stanisława Staszica, Stare Miasto, Składowa, Świerczewskiego, Św. Kamila, Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia


Publiczne Gimnazjum
ul. Tysiąclecia 16,
Biała

2

MIASTO BIAŁA – ulice:
Armii Ludowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki,1 Maja, Plac Zamkowy, Rynek, Wałowa

Urząd Miejski
ul. Rynek 10,
Biała

3

MIASTO BIAŁA – ulice:
Aleksandra Zawadzkiego, Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka, Czarna, Franciszka Suchego Jana i Karola Augustynów, Kilińskiego, Kopernika, Ks. Karola Koziołka, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka, Reymonta, Szkolna


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Prudnicka 35,
Biała
(lokal przystosowany dla osób niepelnosprawnych)

 

4

SOŁECTWO: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie

 

Wiejskie Centrum Kultury
i Rekreacji, Chrzelice177

5

SOŁECTWA: Dębina, Łącznik, Mokra, Ogiernicze

Publiczne Gimnazjum ul.Świerczewskiego79 d,
Łącznik

6

SOŁECTWA: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze z przysiółkami: Frącki i Kolonia Pogórze

Szkoła Podstawowa,
Pogórze 162

 

7

SOŁECTWA: Grabina z przysiółkiem Kolonia Grabina, Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka

Remiza OSP, Grabina 62

 

8

SOŁECTWA: Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka, Radostynia, Wasiłowice

Sala Samorządu Mieszkańców,
Ligota Bialska 60

 

9

SOŁECTWO: Śmicz z przysiółkiem Waldeka

 

Szkoła Podstawowa, Śmicz106

 

10

SOŁECTWA: Józefów, Olbrachcice

Sala Samorządu Mieszkańców,
Olbrachcice 69 a

11

SOŁECTWO: Gostomia

 

Szkoła Podstawowa,
Gostomia 46 a

12

SOŁECTWA: Rostkowice, Wilków

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Rostkowice 38

 

13

SOŁECTWA: Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik, Nowa Wieś Prudnicka

Remiza OSP,
Nowa Wieś Prudnicka 51 b

 

14

SOŁECTWA: Browiniec Polski, Solec

Sala Samorządu Mieszkańców,
Solec 36

15

SOŁECTWO: Prężyna

Sala Samorządu
Mieszkańców, Prężyna70 a

16

SOŁECTWA: Kolnowice z przysiółkiem Kolnowice Kokot, Laskowiec, Miłowice

Sala Samorządu Mieszkańców, Kolnowice 76

 17  Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie
(odrębny obwód głosowania)
 Dom Pomocy Społecznej,
Grabina 72, Grabina
 18  Zespół Opieki Zdrowotnej- Szpital w Białej
(odrębny obwód głosowania)
 Szpital ul. Moniuszki 8, Biała

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu 20 czerwca  2010r. w godzinach od 600 do 2000
 

Burmistrz
Arnold Hindera

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-05-12