Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rewizyjna w dniu 29 maja 2020

Termin: 29.05.2020, g. 09:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Kontrola ewidencji środków trwałych i przedmiotów nisko cennych w jednostkach pomocniczych gminy oraz zabezpieczenia mienia gminy w dyspozycji podmiotów współpracujących.
 4. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała za 2019 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią RIO w Opolu

  PDFWykonanie budżetu Gminy Biała za 2019 r..pdf

 5. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2019 r.

  PDF1.Bilans z wykonania budżetu.pdf

  PDF2.Bilans jednostki.pdf

  PDF3.Informacja dodatkowa.pdf

  PDF4.Rachunek zysków i strat.pdf

  PDF5.Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

 6. 6. Sporządzenie wniosku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
 7. 7. Zakończenie.