Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Biała za rok 2019

Informuję, że opracowany został RAPORT O STANIE GMINY BIAŁA ZA ROK 2019.

Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z zapisem tej ustawy burmistrz co roku w terminie do 31 maja przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy, za rok poprzedni.

W obecnym 2020 r., w związku z stanem epidemii na terenie naszego kraju, na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, termin przedstawienia raportu został przedłużony o 60 dni.

W przedłużonym terminie do przedstawienia raportu , w dniu 22 czerwca 2020 r. wydane zostało przeze mnie zarządzenie nr OR.0050.322.2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Raportu o stanie Gminy Biała za rok 2019.

Raport ten, zgodnie z wymogami ustawowymi obejmuje realizację polityk, programów, strategii obowiązujących w Gminie Biała oraz realizację uchwał Rady Miejskiej w Białej.

Ponadto na treść opracowanego raportu składają się szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy Gminy – Burmistrza Białej.

Zadania i działania przedstawione w Raporcie realizowane były przez aparat pomocniczy Burmistrza jakim jest Urząd Miejski w Białej oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 lipca 2020 r. podczas sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.
Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Biała.

Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu, bez zaangażowania podmiotu zewnętrznego.

Burmistrz Białej Edward Plicko.


PDFRaport o stanie Gminy Biała za rok 2019.pdf

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.322.2020 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Raportu o stanieGminy Biała za rok 2019.pdf

PDFInformacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Białej dotycząca debaty nad Raportem o stanie Gminy Biała za rok 2019.pdf

DOCXWzór zgłoszenia udziału w debacie i klauzula informacyjna.docx