Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej

K O M U N I K A T

Miejskiej Komisji Wyborczej   w Białej
z dnia 11 października 2010r.


Miejska Komisja Wyborcza w Białej w składzie:

 

  1. Barbara Semerga      -   Przewodnicząca  Komisji
  2. Maria Skop                  -   Zastępca  Przewodniczącej
  3. Gabriela Chałupka    -   Członek Komisji
  4. Dariusz Nowicki         -   Członek  Komisji
  5. Danuta Solloch          -   Członek Komisji
  6. Maria Suchy                -  Członek Komisji
  7. Ewelina Thomalla     -  Członek Komisji


przyjmuje od komitetów wyborczych zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Białej i zgłoszenia kandydatów na Burmistrza Białej

Termin zgłaszania kandydatów na radnych – do 22 października 2010 r. do godz. 2400

Termin zgłaszania kandydatów na burmistrza –  do 27 października 2010 r. do godz. 2400
 


HARMONOGRAM  DYŻURÓW  KOMISJI:
od 12.10 do 15.10.2010r. godz. od 1200 do 1530
od 18.10 do 21.10.2010r. godz. 1200 do 1700
w dniu 22.10.2010r. godz. od 1200 do 2400
od 25.10 do 26.10.2010r. godz. od 1200 do 1700
w dniu 27.10.2010r. godz. od 1200 do 2400

Siedziba Komisji mieści się w Urzędzie Miejskim w Białej -
- pokój nr 3  (na parterze)   tel. (77) 4388541;


                                                                                                   

     Przewodnicząca Komisji

           /-/ Barbara Semerga

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Semerga
Data wytworzenia: 2010-10-11