Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej  w Białej
z dnia 23 października 2010r.


Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz.1190)
Miejska Komisja Wyborcza w Białej
informuje,
że w terminie przewidzianym dla zgłaszania list kandydatów
na radnych Rady Miejskiej w Białej
w okręgach wyborczych : Nr 1, Nr 4, Nr 6 i  Nr 12
 zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych .

Wobec powyższego Miejska Komisja Wyborcza wzywa
Komitety Wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń
list kandydatów na radnych
w okręgach wyborczych : Nr 1, Nr 4, Nr 6 i  Nr 12

Termin zgłoszenia list kandydatów przedłuża się
do  dnia  28 października 2010r. do godz. 2400

Dyżury pełnione będą w siedzibie Komisji - Urząd Miejski w
Białej- pokój nr 3  (na parterze)   tel. (77) 4388541;
w następujących terminach :

od 25.10 do 26.10.2010r. godz. od 1200 do 1700
w dniu 27.10.2010r.i 28.10.2010r. od  godz. od 1200 do 2400


                                                                                                       Przewodnicząca Komisji
           /-/ Barbara Semerga
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Semerga
Data wytworzenia: 2010-10-22