Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej
z dnia 25 października 2010 r.


Informuje się mieszkańców, że wyborcy przebywający czasowo na
obszarze gminy Biała
w okresie obejmującym datę wyborów
samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
nie posiadający nigdzie adresu zameldowania, mogą najpóźniej do
dnia 16 listopada 2010 r. na swój wniosek zostać dopisani do spisu
wyborców miejsca przebywania.

Czynności takiej można dokonać w Urzędzie Miejskim w Białej –
Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 14 (I piętro)
w godzinach:
od 800 do 1530.


BURMISTRZ BIAŁEJ
/-/ Arnold Hindera

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Schneider
Data wytworzenia: 2010-10-25