Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej

UCHWAŁA Nr 15/10
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIAŁEJ
z  dnia 3 listopada 2010r


o przeprowadzeniu głosowania  tylko na jednego
kandydata na Burmistrza Białej


  Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz.U. z 2010r Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Białej stwierdza co następuje:


§ 1.


1.W wyborach zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r. został zarejestrowany tylko
ARNOLD  ALEKSANDER  HINDERA
zgłoszony przez KOMIETT WYBORCZY MNIEJSZOŚC NIEMIECKA
jako kandydat na   Burmistrza  Białej.

2.Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany , jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie  oddanych głosów, wyboru  Burmistrza  Białej dokona Rada Miejska w Białej.


§ 2.


1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2.Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz  Białej.


                                                                                                            Przewodnicząca
                                                                                                Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                                 w Białej

                                                                                                       /-/  Barbara   Semerga


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Semerga
Data wytworzenia: 2010-11-03