Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 18 kwietnia  2011r.


o numerze i granicach okręgu wyborczego  i  liczbie radnych wybieranych w  okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach uzupełniających  do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień  12 czerwca 2011 roku.                 Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r Nr  175, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172) w związku z zarządzeniem  Nr 46/11 Wojewody Opolskiego z dnia  4 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej


podaję do publicznej wiadomości,

że  w dniu 12 czerwca 2011r.   wybory uzupełniające do w/w rady przeprowadzone  zostaną   w następującym okręgu wyborczym:

Numer okręgu
wyborczego
Granice okręgu wyborczego Liczba radnych
wybieranych w okręgu
3 MIASTO BIAŁA - ulice:
Aleksandra  Zawadzkiego,   Alfreda  Liczbańskiego,  Arki  Bożka,   Czarna,   Franciszka  Suchego, Jana i Karola Augustynów,  Kilińskiego,   Kopernika, Ks. Karola Koziołka,  Oświęcimska,   Parkowa, Prudnicka,   Reymonta,   Szkolna
1

 


Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej mieści się w Urzędzie Miejskim w Białej  - pokój nr 3,  nr tel. 77 4388541                                Burmistrz
/ - / Arnold Hindera

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2011-04-18