Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 17 maja  2011r.


o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w Białej  w wyborach uzupełniających  do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień  12 czerwca 2011 roku.


      Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r Nr  175, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172) w związku z zarządzeniem  Nr 46/11 Wojewody Opolskiego z dnia  4 kwietnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej

podaję do publicznej wiadomości,


że  w dniu 12 czerwca 2011r.   wybory uzupełniające przeprowadzone  zostaną   w następującym obwodzie głosowania:

Nr
obwodu
Granice obwodu głosowania Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej

3 MIASTO BIAŁA – ulice:
Aleksandra  Zawadzkiego, Alfreda  Liczbańskiego,  Arki  Bożka,   Czarna,   Franciszka  Suchego, Jana i Karola Augustynów,  Kilińskiego,Kopernika,Ks. Karola Koziołka,   Oświęcimska,   Parkowa, Prudnicka,   Reymonta,   Szkolna
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Prudnicka 35, Biała

(lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych)

 

Lokal obwodowej komisji wyborczej w dniu 12 czerwca 2011r. otwarty będzie w godzinach od 800 do 2200


Burmistrz
/ - / Arnold Hindera

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2011-05-17