Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 28 września 2020 r

Termin: 28.09.2020, g. 13:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia

  PDFProtokół Nr 10.2020.pdf

 4. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2020 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej / druk został przesłany w terminie wcześniejszym/

  PDFZarządzenie Nr OR.0050.353.2020.pdf

 5. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2019/2020 .

  PDFINFORMACJE OŚWIATA 2020.pdf

 6. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. 6.1. zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;

   PDFProjekt uchwały Nr XV.191.2020.pdf

  2. 6.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały Nr XV.192.2020.pdf

  3. 6.3. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2021 r.;

   PDFProjekt uchwały Nr XV.193.2020.pdf

  4. 6.4. przystąpienia przez Gminę Biała do realizacji projektu pn. "Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 - Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania;

   PDFProjekt uchwały Nr XV.194.2020.pdf

  5. 6.5. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała

   PDFProjekt uchwały Nr XV.195.2020.pdf

  6. 6.6. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;

   PDFProjekt uchwały Nr XV.196.2020.pdf

  7. 6.7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028.

   PDFProjekt uchwały Nr XV.197.2020.pdf

 7. 7. Wolne wnioski.
 8. 8. Zakończenie posiedzenia.