Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2020-09-30 o godz. 12:05:16, a zakończono o godz. 14:08:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Sabina Gorek

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Roman Barysz, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Podjęcie uchwały Nr XV.191.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.; (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Damian Tarnowski, Irena Wotka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa

Podjęcie uchwały Nr XV.192.2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ; (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Marek Klinke, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa

Podjęcie uchwały Nr XV.193.2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2021 r. (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Roman Barysz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa

Podjęcie uchwały Nr XV.194.2020 w sprawie przystąpienia przez Gminę Biała do realizacji projektu pn. "Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 - Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 oraz zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Marek Klinke, Roman Barysz, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski, Adrian Harnys
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa

Podjęcie uchwały Nr XV.195.2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała; (13:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Sabina Gorek, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa

Podjęcie uchwały Nr XV.196.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; (13:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Roman Barysz, Marek Klinke, Irena Wotka, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa

Podjęcie uchwały Nr XV.197.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028. (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Roman Barysz, Sabina Gorek, Józef Roden, Adrian Harnys, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa


Zakończono sesję (14:08:10)