Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej

I n f o r m a c j a
Burmistrza Białej
z dnia 16 września 2011r


w sprawie publicznego losowania składów osobowych
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie
i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej


Na podstawie § 8 ust. 2  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego  /MP Nr 30, poz. 345/

i n f o r m u j ę

że, w dniu  19 września 2011r. o godz. 1100  w Urzędzie Miejskim w Białej (sala nr 4 na parterze) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych dwóch obwodowych komisji wyborczych tj.:            

 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie 
  Siedziba komisji:  Dom   Pomocy  Społecznej
  w Grabinie Nr 72

  Z 8 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób

 • Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Siedziba komisji: Szpital  w Białej ul. Moniuszki 8

  Z 8 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób

 

Burmistrz Białej
 /-/ Arnold Hindera 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2011-09-16