Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje ogólne

Położenie gminy Biała:

Gmina Biała położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad rzeką o tej samej nazwie. Gmina Biała wchodzi w skład powiatu prudnickiego, do którego należą również gminy, Lubrza oraz Głogówek. Od północy gmina Biała graniczy z gminą Prószków, od południa z gminami Prudnik i Lubrza, od zachodu z gminą Korfantów, od wschodu z gminami Głogówek i Strzeleczki. Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla województwa szlaków komunikacyjnych.


Liczba mieszkańców stałych na 31.12.2022 r.

1

Biała

- 2239

2

Browiniec Polski

- 131

3

Brzeźnica

- 245

4

Chrzelice

- 596

5

Czartowice

- 107

6

Dębina

- 95

7

Gostomia

- 402

8

Górka Prudnicka

- 180

9

Grabina

- 403

10

Józefów

- 106

11

Kolnowice

- 226

12

Kolnowice Kokot

- 4

13

Krobusz

- 288

14

Laskowiec

- 94

15

Ligota Bialska

- 324

16

Łącznik

- 1001

17

Miłowice

- 98

18

Mokra

- 143

19

Nowa Wieś Prudnicka

 -197

20

Ogiernicze

- 140

21

Olbrachcice

- 322

22

Otoki

- 176

23

Pogórze

- 678

24

Prężyna

- 274

25

Radostynia

- 382

26

Rostkowice

- 181

27

Solec

- 190

28

Śmicz

- 446

29

Wasiłowice

- 155

30

Wilków

- 161

RAZEM:

9984


Powierzchnia:

Gmina Biała obejmuje swoim zasięgiem miasto Biała oraz 30 sołectw, w tym: Browiniec Polski, Brzeźnica, Chrzelice, Czartowice, Dębina, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Przedmieście, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, Wasiłowice oraz Wilków. Łącznie ich powierzchnia wynosi 19.600 ha, tj. około 196 km2 , co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa (9 412 km2 ).