Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Burmistrza Białej z dnia 27 listopada 2020 r. o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 30 listopada 2020 r

Od dnia 30 listopada 2020 r. częściowo odstępujemy od zamknięcia budynku i usprawniamy kontakt Państwa z Urzędem.

Proszę więc o przyjęcie do wiadomości oraz przestrzeganie obowiązujących zasad:

 1. Obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 13.00.
 2. Kasa Urzędu również czynna w godz. od 7.30 do 13.00.
 3. Poruszanie się po budynku Urzędu będzie ograniczone: przy wejściu do Urzędu wyznaczona osoba koordynowała będzie ilością osób wchodzących i załatwiających równocześnie sprawę w Urzędzie.
 4. Przynoszone do Urzędu przez klientów dokumenty muszą zostać poddane tzw. kwarantannie , dezynfekcji a więc sprawy do których wnoszone są podania, wnioski i wcześniej mogły być załatwiane od tzw. „ręki”, obecnie nie mogą być tak załatwiane.
 5. Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności korzystać należy z zdalnej formy , tj. poprzez :
  1. elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP pod adresem: qnfj0i259,
   Do przesłania dokumentu niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej,

  2. za pośrednictwem poczty e-mailowej pod adresem: sekretariat@biala.gmina.pl,

  3. za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej,

  4. wrzucenie korespondencji do przeznaczonych do tego celu skrzynek umieszczonych: na zewnątrz
   budynku przy drzwiach wejściowych oraz w korytarzu Urzędu na parterze,

  5. dokonywanie wpłat należności finansowych na rachunki bankowe Urzędu:

 • 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013 – opłaty za gospodarowanie odpadami,
 • 32 8903 0002 2001 0000 2020 0142 – opłaty za czynsze w lokalach,
 • 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 – opłaty pozostałe.
 1. Każda osoba po wejściu do Urzędu zobowiązana jest poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała oraz zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki ochronne jednorazowe, dostępne
  w korytarzu Urzędu.

Jednocześnie informuje się, że obsługa interesantów po godz. 13.00 tylko w sprawach wyjątkowo pilnych i po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z pracownikiem Urzędu

Burmistrz Białej
Edward Plicko


NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM BIAŁEJ

 • 77 4388 531 - SEKRETARIAT URZĘDU,
 • 77 4388 551 - SEKRETARZ GMINY,
 • 77 4388 532 - SKARBNIK GMINY,
 • 77 4388 555 - REFERAT ORGANIZACYJNY,
 • 77 4388 543 - URZĄD STANU CYWILNEGO,
 • 77 4388 553 - DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI,
 • 77 4388 548 - ZARZĄDZANIE KRYZOWE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,
 • 77 4388 538 - PODATKI,
 • 77 4388 536 - KSIĘGOWOŚĆ,
 • 77 4388 533 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,
 • 77 4388 542 - GOSPODARKA KOMUNALNA, INWESTYCJE,
 • 77 4388 557 - OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI,
 • 77 4388 559 - ROLNICTWO,
 • 77 4388 556 - DROGOWNICTWO , DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE,
 • 77 4388 549 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA,
 • 77 4388 544 - PROMOCJA GMINY I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,
 • 77 4388546 - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI.