Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 26 stycznia 2021 roku

Termin: 26.01.2021, g. 13:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia.

  PDFProtokół Nr 12.2020.pdf

 4. 4. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2020 r.

  PDFInformacja z wykonania Programu za 2020 r..pdf

 5. 5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa w Gminie Biała za 2020 rok.

  PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Biała za 2020 rok.pdf

 6. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. a. zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r. ;

   PDFProjekt uchwały Nr XVII.219.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r..pdf

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021- 2028;

   PDFProjekt uchwały Nr XVII.220.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białą na lata 2021-2028.pdf

  3. c. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

   PDFProjekt uchwały NR XVII.221.2021 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf

  4. d. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

   PDFProjekt uchwały NR XVII.222.2021 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf

  5. e. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;

   PDFProjekt uchwały NR XVII.223.2021 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.pdf

  6. f. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr XVII.224.2021 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała.pdf

  7. g. obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego;

   PDFProjekt uchwały NR XVII.225.2021 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.pdf

  8. h. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok;

   PDFProjekt uchwały NR XVII.226.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok.pdf

  9. i. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok.

   PDFProjekt uchwały Nr XVII.227.2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok.pdf

 7. 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. 8. Zakończenie obrad.