Przejdź do treści strony WCAG

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ

Opracowane karty usług mają pomóc mieszkańcom - klientom naszego urzędu przy załatwianiu większości spraw urzędowych.
Karty usług można otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy oraz pobrać z półek znajdujących się na korytarzach urzędu.
Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych tutejszego Urzędu.
W kartach usług opisano procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych.
Powstały z kart usług katalog będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty.
 
Pisma można składaćw formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia takiego pisma należy zarejestrować się i zalogować na stronie epuap.gov.pl, a następnie skorzystać z usługi "Pismo ogólne do urzędu". Pismo takie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać pisma z wykorzystaniem profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany należy w zakładce "Moje konto" przejść do "Moje profile zaufane" i złożyć elektroniczny wniosek. Jeśli wszystkie dane podane przez użytkownika były poprawne to kolejnym krokiem będzie udanie się "Punktu Potwierdzającego Profile", gdzie dla Gminy Biała jest to Urząd Skarbowy w Prudniku, ul. Kopernika 1A, pok. nr 3.
 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
Sprawdź, jak założyć profil zaufany.


REFERAT FINANSOWY - Podatki


REFERAT FINANSOWY - Gospodarka komunalna


REFERAT FINANSOWY - Działalność gospodarcza


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI


REFERAT ORGANIZACYJNY


REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH