Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała"

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała” w dniach od 24.02.2021 r. do 17.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej https://bip.biala.gmina.pl/4804/1645/ogloszenia-biezace.html

Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.), osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 roku.

  • adres Urzędu Miejskiego w Białej: Rynek 10 48-210 Biała
  • adres e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl

Wniosek, zastrzeżenie, uwaga powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także przedmiot wniosku/zastrzeżenia/uwagi.


PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała - skan dokumentu.pdf

PDFProjekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała.pdf