Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2021

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2021 roku dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 22 marca do 31 sierpnia 2021 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ulica Rynek 10, pokój numer 13 komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ulica Rynek 10, pokój 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ulica Rynek 10, pokój1a w godzinach pracy Urzędu – telefon: (77) 4388557.


DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.doc

PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf

PDFOświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.pdf

DOCOświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.doc

PDFProtokół komisyjnego odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości.pdf

PDFRegulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Biała na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.pdf

PDFUmowa o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

DOCWniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.doc

PDFWniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

PDFZgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Białej wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf

DOCZgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Białej wykonania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.doc