Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2013

Lp. Nazwa dokumentu Do pobrania
1. Projekt uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2013. PDFProjekt uchwały budżetowej.pdf

PDFObjaśnienia.pdf

PDFUzasadnienie.pdf

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PDFProjekt uchwały WPF.pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

PDFZał. Nr 1 (część I).pdf

PDFZał. Nr 1 (część II).pdf

PDFZał. Nr 2 (część A).pdf

PDFZał. nr 2 (część A1).pdf

PDFZał. Nr 2 (część B1).pdf

PDFZał. Nr 2 (część B2).pdf

3. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2013 r. PDFUchwała RIO.pdf
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biała PDFUchwała RIO.pdf
5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biała na 2013 r. PDFUchwała RIO.pdf
6. Uchwała budżetowa na rok kalendarzowy 2013. PDFUchwała NR XIX.226.2012.pdf
7. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2027

 

PDFUchwała NR XIX.225.2012.pdfPDFZał. nr 1 (część I).pdf

PDFZał. nr 1 (część II).pdf

PDFZał. nr 2 (część A).pdf

PDFZał. nr 2 (część A1).pdf

PDFZał. nr 2 (część B).pdf

PDFZał. nr 2 (część B1).pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

 

8. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2027 Gminy Biała. PDFUchwała RIO.pdf
9. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Biała. PDFUchwała RIO.pdf
10. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2013 r. PDFINFORMACJA.pdf
11. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartały 2013 r. PDFINFORMACJA.pdf
12. Informacja z wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. PDFZarzadzenie OR.0050.495.2013.pdf
13. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartały 2013 r. PDFINFORMACJA.pdf
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała za 2013 r. PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.625.pdf

PDF01.Sprawozdanie-część opisowa.pdf

PDF02.Tabela-nr-1-Informacja-z-wykonania-budzetu-gminy-.pdf

PDF03.Tabela-nr-2-nadwyzka-operacyjna.pdf

PDF04.Zał.Nr-1-Wyk.dochody.pdf

PDF05.Zał.Nr-2-Wyk.wydatki.pdf

PDF06.Zał.Nr-3-stan-zaległości.pdf

PDF07.Zał.Nr-4-Dochody-zlecone.pdf

PDF08.Zał.Nr-5-Wydatki-zlecone.pdf

PDF09.Zał.Nr-6-PrzychodyRozchody-budzetu.pdf

PDF10.Zał.Nr-7- Fundusz sołecki wykonanie.pdf

PDF11.Informacja o stanie mienia za 2013 rok.pdf

PDF12.Wykonanie planu Gminnego centrum Kultury za 2013 r..pdf

15. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2013 r. PDFInformacja z wykonania budżetu gminy Biała za IV kwartały 2013 r..pdf