Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.

  1. Uchwała Nr XVII.208.2012 z 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2013 r.
  2. Uchwała Nr XVII.210.2012 z 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.
  3. Uchwała Nr XVII.209.2012 z 9 listopada 2012 r.  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku.