Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3315200000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7829678365691498369988810104985981359800559419697175687259646
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
776756775068888508176887970199670706666349301679326882072300
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83040899131158811100337879272104489215116758984632616926683024
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
398593962652609430815315753284490305663458979812958675295170
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
553126054646067434955290239337400524304237601460084538847606
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347473889144462310994006036533393004391343006701404835252910
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232793134024413221893396632220271702665729199399673179132012
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101561047412218175141351317304162811384915239181252027619327
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216121582
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 216576
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 99669
 3. Poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 97094
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 88317
 5. Powyżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 73067
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 72753
 7. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 39436
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 38541
 9. Oferty pracy
  Wyświetleń: 38407
 10. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 23431
 11. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 21154
 12. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 18355
 13. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 17928
 14. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 17764
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 16552
 16. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 16469
 17. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15175
 18. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 14686
 19. Rokowania
  Wyświetleń: 14458
 20. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 14078
 21. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13721
 22. Cel publiczny
  Wyświetleń: 13555
 23. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 13130
 24. Sołectwa
  Wyświetleń: 12927
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 12256
 26. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 12080
 27. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 11935
 28. Kontrole
  Wyświetleń: 11866
 29. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 11466
 30. Oświadczenia i zgody
  Wyświetleń: 11448
 31. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11398
 32. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 11241
 33. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 11132
 34. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 11084
 35. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 11058
 36. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 10387
 37. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 10252
 38. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 10233
 39. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 10077
 40. Radni
  Wyświetleń: 9870
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9853
 42. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 9792
 43. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 9746
 44. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9402
 45. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 9153
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9147
 47. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 8952
 48. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8855
 49. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 8849
 50. Zadania
  Wyświetleń: 8800
 51. Kierownictwo
  Wyświetleń: 8767
 52. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 8707
 53. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 8697
 54. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 8634
 55. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 8502
 56. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 8498
 57. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8461
 58. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 8447
 59. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 8395
 60. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 8322
 61. Akty prawne związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 8307
 62. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 8110
 63. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8068
 64. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 8031
 65. Zadania
  Wyświetleń: 7810
 66. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7773
 67. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 7746
 68. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 7726
 69. Deklaracje
  Wyświetleń: 7712
 70. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 7699
 71. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 7688
 72. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 7651
 73. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 7524
 74. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7381
 75. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 7381
 76. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 7378
 77. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 7344
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7295
 79. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 7272
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7241
 81. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 7236
 82. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 7180
 83. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 7048
 84. Zadania Rady
  Wyświetleń: 6914
 85. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6823
 86. Plan Pracy Rady i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 6809
 87. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 6745
 88. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6737
 89. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6612
 90. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 6544
 91. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 6491
 92. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 6441
 93. Konsultacje
  Wyświetleń: 6433
 94. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6423
 95. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6393
 96. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6200
 97. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 6189
 98. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6120
 99. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 6095
 100. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 6069
 101. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 6058
 102. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 6041
 103. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5973
 104. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5882
 105. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 5797
 106. Osiedla
  Wyświetleń: 5771
 107. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5750
 108. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 5742
 109. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 5629
 110. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5561
 111. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 5540
 112. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5482
 113. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 5438
 114. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 5368
 115. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 5368
 116. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 5316
 117. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 5302
 118. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 5252
 119. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 5240
 120. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 5178
 121. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 5118
 122. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5086
 123. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 5082
 124. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 4940
 125. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 4810
 126. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2006-2010
  Wyświetleń: 4809
 127. Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 4802
 128. Wybory ławników 2016 - 2019
  Wyświetleń: 4797
 129. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 4752
 130. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 4683
 131. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 4659
 132. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 4648
 133. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4628
 134. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 4552
 135. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 4537
 136. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4535
 137. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VI - 2010-2014
  Wyświetleń: 4533
 138. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 4516
 139. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 4475
 140. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 4441
 141. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 4430
 142. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4411
 143. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4369
 144. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4368
 145. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4368
 146. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4364
 147. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 4330
 148. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4284
 149. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 4283
 150. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 4283
 151. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4249
 152. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 4236
 153. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4235
 154. Dotacje
  Wyświetleń: 4220
 155. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 4213
 156. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4196
 157. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4123
 158. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4090
 159. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4055
 160. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3998
 161. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 3975
 162. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3947
 163. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 3908
 164. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 3892
 165. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 3882
 166. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3864
 167. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 3818
 168. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 3810
 169. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3808
 170. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 3800
 171. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3777
 172. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 3776
 173. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 3761
 174. Informacja o stanie mienia za 2003 rok
  Wyświetleń: 3752
 175. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 3749
 176. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3736
 177. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 3707
 178. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3674
 179. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3668
 180. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 3660
 181. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 3654
 182. Rok 2012
  Wyświetleń: 3576
 183. Rok 2011
  Wyświetleń: 3553
 184. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 3533
 185. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3530
 186. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3523
 187. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 3520
 188. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3510
 189. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 3489
 190. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 3465
 191. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 3464
 192. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3445
 193. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 3435
 194. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3413
 195. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 3396
 196. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3381
 197. Rok 2013
  Wyświetleń: 3375
 198. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 3369
 199. Inicjatywa lokalna - informacje ogólne
  Wyświetleń: 3365
 200. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3364
 201. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3361
 202. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3321
 203. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 3318
 204. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 3315
 205. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3307
 206. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3302
 207. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3299
 208. Karta usług nr Nr 03/OR - Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3290
 209. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 3289
 210. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 3275
 211. Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3268
 212. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3267
 213. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3223
 214. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 3191
 215. Petycje
  Wyświetleń: 3149
 216. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3145
 217. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3130
 218. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 3122
 219. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Wyświetleń: 3120
 220. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 3117
 221. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3116
 222. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3109
 223. Informacja o stanie mienia za 2005 rok
  Wyświetleń: 3085
 224. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 3081
 225. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 3078
 226. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3078
 227. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 3067
 228. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 3048
 229. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 3039
 230. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3031
 231. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 3025
 232. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 3023
 233. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 3020
 234. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 3008
 235. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 2994
 236. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2994
 237. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 2993
 238. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2973
 239. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 2973
 240. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 2969
 241. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 2939
 242. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 2937
 243. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009
  Wyświetleń: 2933
 244. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 2930
 245. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2904
 246. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 2902
 247. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2900
 248. Rok 2014
  Wyświetleń: 2896
 249. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2891
 250. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2883
 251. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2863
 252. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2861
 253. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2844
 254. Informacja o stanie mienia za 2004 rok
  Wyświetleń: 2843
 255. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 2843
 256. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2819
 257. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 2818
 258. Karta usług numer 20/GKZP - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2817
 259. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2817
 260. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2815
 261. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2812
 262. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
  Wyświetleń: 2810
 263. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2803
 264. Rok 2008
  Wyświetleń: 2800
 265. Informacja o stanie mienia za 2006 rok
  Wyświetleń: 2798
 266. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 2791
 267. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 2782
 268. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 2779
 269. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 2774
 270. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2767
 271. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 2750
 272. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2748
 273. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 2743
 274. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2738
 275. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 2723
 276. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 2722
 277. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008
  Wyświetleń: 2714
 278. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2713
 279. Informacja o stanie mienia za 2009 rok
  Wyświetleń: 2711
 280. Rok 2009
  Wyświetleń: 2705
 281. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 2701
 282. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 2683
 283. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 2681
 284. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2681
 285. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2680
 286. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 2679
 287. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2677
 288. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2675
 289. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 2674
 290. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 2670
 291. Rok 2010
  Wyświetleń: 2667
 292. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2665
 293. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2664
 294. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2663
 295. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2657
 296. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2649
 297. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 2649
 298. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 2645
 299. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 2641
 300. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2632
 301. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 2631
 302. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 2628
 303. SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
  Wyświetleń: 2626
 304. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 2621
 305. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2618
 306. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 2618
 307. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 2617
 308. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 2615
 309. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 2607
 310. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2603
 311. Taryfy za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 2602
 312. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 2601
 313. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2597
 314. Oświata
  Wyświetleń: 2596
 315. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2594
 316. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 2593
 317. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 2591
 318. Informacja o stanie mienia za 2008 rok
  Wyświetleń: 2589
 319. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 2586
 320. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2586
 321. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2584
 322. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 2578
 323. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 2573
 324. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2571
 325. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 2567
 326. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2566
 327. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2564
 328. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2558
 329. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 2548
 330. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 2540
 331. Informacja o stanie mienia za 2007 rok
  Wyświetleń: 2538
 332. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 2537
 333. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2532
 334. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 2530
 335. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2529
 336. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2524
 337. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2524
 338. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2520
 339. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 2518
 340. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 2514
 341. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 2511
 342. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007
  Wyświetleń: 2511
 343. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 2500
 344. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2498
 345. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 2497
 346. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 2494
 347. Karta usług numer 09/USC - Zawarcie związku małżeńskiego ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 2493
 348. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 2492
 349. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2491
 350. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 2490
 351. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 2486
 352. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2482
 353. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2481
 354. Karta usług numer 13/SO - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2479
 355. Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2471
 356. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2464
 357. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2462
 358. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2462
 359. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2459
 360. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2452
 361. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 2450
 362. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2447
 363. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2442
 364. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 2441
 365. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 2441
 366. Informacja o stanie mienia za 2010 rok
  Wyświetleń: 2438
 367. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2438
 368. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 2431
 369. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2431
 370. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2429
 371. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 2424
 372. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2419
 373. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 2415
 374. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2413
 375. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2411
 376. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2408
 377. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 2406
 378. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2406
 379. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 2404
 380. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 2403
 381. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2401
 382. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2398
 383. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 2397
 384. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2395
 385. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 2393
 386. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2389
 387. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 2388
 388. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 2388
 389. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2374
 390. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 2369
 391. Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2369
 392. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2369
 393. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2366
 394. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2364
 395. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2362
 396. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2362
 397. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 2362
 398. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 2358
 399. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2351
 400. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2349
 401. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 2347
 402. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2347
 403. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2344
 404. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 2343
 405. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2339
 406. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 2338
 407. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 2338
 408. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2337
 409. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 2333
 410. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 2331
 411. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 2331
 412. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2331
 413. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2331
 414. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 2331
 415. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 2330
 416. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 2329
 417. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2327
 418. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2323
 419. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 2323
 420. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2322
 421. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 2321
 422. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 2320
 423. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 2320
 424. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2318
 425. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2312
 426. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2310
 427. Rok 2006
  Wyświetleń: 2309
 428. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 2308
 429. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2308
 430. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 2307
 431. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2305
 432. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2305
 433. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 2303
 434. Karta usług numer 08/SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne
  Wyświetleń: 2301
 435. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2300
 436. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 2298
 437. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 2298
 438. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2294
 439. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2293
 440. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2293
 441. Rok 2005
  Wyświetleń: 2293
 442. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 2293
 443. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2292
 444. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 2291
 445. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2290
 446. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2290
 447. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 2285
 448. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006
  Wyświetleń: 2281
 449. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 2280
 450. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 2272
 451. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2269
 452. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 2268
 453. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2265
 454. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2263
 455. Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2263
 456. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2261
 457. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2258
 458. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2258
 459. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2257
 460. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 2256
 461. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2254
 462. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2253
 463. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 2251
 464. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 2248
 465. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2245
 466. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 2244
 467. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2243
 468. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2242
 469. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2241
 470. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 2240
 471. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 2239
 472. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 2237
 473. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 2235
 474. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 2234
 475. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2232
 476. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2232
 477. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2230
 478. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2230
 479. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2228
 480. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2224
 481. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2220
 482. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2213
 483. Rok 2007
  Wyświetleń: 2213
 484. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 2208
 485. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 2206
 486. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 2205
 487. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 2204
 488. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 2202
 489. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2197
 490. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2194
 491. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 2193
 492. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2190
 493. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2190
 494. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 2188
 495. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 2188
 496. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 2186
 497. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2184
 498. Wybory ławników 2012 - 2015
  Wyświetleń: 2184
 499. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 2183
 500. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018
  Wyświetleń: 2182
 501. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 2182
 502. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 2179
 503. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2178
 504. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 2177
 505. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2175
 506. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 2174
 507. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 2172
 508. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2169
 509. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 2169
 510. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 2167
 511. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 2166
 512. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2165
 513. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 2164
 514. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 2163
 515. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2163
 516. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 2161
 517. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 2160
 518. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2159
 519. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 2159
 520. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 2155
 521. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 2154
 522. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2151
 523. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2151
 524. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 2150
 525. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2150
 526. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2149
 527. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 2148
 528. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2146
 529. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2145
 530. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2139
 531. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2137
 532. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2137
 533. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 2137
 534. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2134
 535. Rok 2004
  Wyświetleń: 2130
 536. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 2129
 537. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 2127
 538. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 2125
 539. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 2124
 540. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2121
 541. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2119
 542. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 2118
 543. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2117
 544. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 2116
 545. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2114
 546. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2112
 547. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2112
 548. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim Wsi Miłowice
  Wyświetleń: 2105
 549. Karta usług numer 05/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 2102
 550. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 2102
 551. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 2101
 552. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 2100
 553. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 2099
 554. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2099
 555. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2098
 556. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2098
 557. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2098
 558. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2097
 559. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2096
 560. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2095
 561. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2094
 562. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 2091
 563. Karta usług numer 07/GKZP - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2088
 564. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 2084
 565. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 2084
 566. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 2083
 567. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2081
 568. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2081
 569. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2080
 570. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 2078
 571. Harmonogram wywozu odpadów - Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2019
  Wyświetleń: 2077
 572. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 2077
 573. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 2077
 574. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 2073
 575. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2071
 576. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2071
 577. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2069
 578. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 2068
 579. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 2063
 580. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 2063
 581. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 2062
 582. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2061
 583. Przetargi
  Wyświetleń: 2061
 584. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 2058
 585. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 2050
 586. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2050
 587. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2048
 588. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 2047
 589. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 2045
 590. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 2045
 591. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 2044
 592. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2042
 593. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 2041
 594. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2040
 595. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 2039
 596. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 2037
 597. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2033
 598. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2033
 599. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2032
 600. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 2029
 601. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 2027
 602. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 2025
 603. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 2022
 604. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 2020
 605. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 2019
 606. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 2018
 607. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 2018
 608. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 2016
 609. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2014
 610. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2014
 611. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 2013
 612. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 2012
 613. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2009
 614. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2009
 615. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 2009
 616. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 2008
 617. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2002
 618. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1999
 619. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 1999
 620. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1998
 621. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1997
 622. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 1996
 623. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1995
 624. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 1995
 625. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 1995
 626. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 1993
 627. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 1992
 628. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 1989
 629. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1988
 630. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1981
 631. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 1976
 632. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 1976
 633. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1976
 634. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1973
 635. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 1972
 636. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 1972
 637. Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019
  Wyświetleń: 1971
 638. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 1970
 639. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1969
 640. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 1969
 641. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1966
 642. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 1962
 643. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1957
 644. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1957
 645. Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej (2018-2023)
  Wyświetleń: 1956
 646. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1956
 647. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1953
 648. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 1952
 649. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1950
 650. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1949
 651. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1948
 652. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 1947
 653. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1947
 654. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1947
 655. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1947
 656. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1947
 657. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1943
 658. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1940
 659. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 1939
 660. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1939
 661. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1938
 662. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 1938
 663. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1937
 664. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1936
 665. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1936
 666. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1935
 667. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1935
 668. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 1935
 669. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1935
 670. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 1933
 671. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1928
 672. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 1928
 673. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1924
 674. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1923
 675. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 1922
 676. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 1921
 677. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1920
 678. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 1918
 679. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1915
 680. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1914
 681. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1914
 682. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1913
 683. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 1912
 684. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1912
 685. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1910
 686. Karta usług numer 04/GN - Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1909
 687. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 1909
 688. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 1905
 689. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1900
 690. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1899
 691. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1897
 692. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1897
 693. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1896
 694. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 1896
 695. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 1895
 696. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1894
 697. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1893
 698. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1893
 699. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1892
 700. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1892
 701. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1891
 702. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 1890
 703. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 1890
 704. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 1889
 705. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 1889
 706. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1887
 707. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1885
 708. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 1883
 709. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1882
 710. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 1882
 711. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1880
 712. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1880
 713. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1880
 714. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1876
 715. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 1875
 716. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 1874
 717. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 1874
 718. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1873
 719. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1873
 720. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1871
 721. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1868
 722. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1867
 723. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1867
 724. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1867
 725. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 1864
 726. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 1859
 727. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 1859
 728. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1858
 729. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1857
 730. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1857
 731. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 1856
 732. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1853
 733. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1852
 734. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1851
 735. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1850
 736. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 1850
 737. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1843
 738. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 1843
 739. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 1842
 740. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1842
 741. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1841
 742. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1837
 743. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1837
 744. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1837
 745. Karta usług numer 12/SO - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 1835
 746. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 1832
 747. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 1832
 748. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 1828
 749. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 1824
 750. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1822
 751. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - Unieważnione
  Wyświetleń: 1822
 752. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1818
 753. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1816
 754. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1812
 755. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1810
 756. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1809
 757. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1808
 758. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 1807
 759. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1805
 760. Nabór na stanowisko Referent ds. Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1805
 761. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1803
 762. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1803
 763. Karta usług numer 10/GKZP - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1801
 764. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 1801
 765. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1801
 766. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1800
 767. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1800
 768. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 1799
 769. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1798
 770. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 1795
 771. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1795
 772. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1794
 773. Karta usług numer 01/GN - Nadanie numeru porządkowego na budynek lub nieruchomość
  Wyświetleń: 1794
 774. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1793
 775. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1793
 776. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1792
 777. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1791
 778. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1791
 779. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2018-2023
  Wyświetleń: 1790
 780. Karta usług numer 01/USC - Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1789
 781. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 1786
 782. Karta usług numer 02/SO - Wpis do Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 1785
 783. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1785
 784. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1782
 785. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1781
 786. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1781
 787. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1780
 788. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 1780
 789. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1778
 790. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1778
 791. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 1776
 792. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1776
 793. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1775
 794. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1774
 795. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1772
 796. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 1770
 797. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 1768
 798. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1768
 799. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 1766
 800. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 1766
 801. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1765
 802. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 1765
 803. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1764
 804. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1764
 805. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1761
 806. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1761
 807. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1757
 808. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1747
 809. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1747
 810. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 1746
 811. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1745
 812. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1745
 813. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 1743
 814. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1741
 815. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1741
 816. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2018
  Wyświetleń: 1741
 817. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1739
 818. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 1738
 819. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1736
 820. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 1736
 821. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 1735
 822. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1735
 823. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1734
 824. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1732
 825. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1732
 826. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1730
 827. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1730
 828. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 1730
 829. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 1729
 830. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1729
 831. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 1728
 832. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 1727
 833. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1724
 834. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 1724
 835. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1724
 836. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 1723
 837. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1723
 838. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1723
 839. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 1718
 840. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1718
 841. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1715
 842. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1715
 843. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1712
 844. Karta usług numer 03/FN - Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1711
 845. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1708
 846. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1707
 847. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1707
 848. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 1705
 849. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 1703
 850. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1699
 851. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1694
 852. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 1692
 853. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 1692
 854. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1691
 855. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1690
 856. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1689
 857. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1689
 858. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1686
 859. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1686
 860. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 1684
 861. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1680
 862. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 1678
 863. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1675
 864. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 1673
 865. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1673
 866. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 1672
 867. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 1671
 868. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 1670
 869. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 1667
 870. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1665
 871. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 1663
 872. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1659
 873. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1659
 874. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1655
 875. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 1654
 876. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1652
 877. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 1651
 878. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1647
 879. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 1644
 880. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1643
 881. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 1642
 882. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1642
 883. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 1639
 884. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1636
 885. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1636
 886. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1635
 887. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 1634
 888. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 1634
 889. Karta usług numer 14/USC - Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 1632
 890. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1632
 891. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 1632
 892. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 1631
 893. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1629
 894. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 1628
 895. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1626
 896. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1625
 897. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 1625
 898. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 1624
 899. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1621
 900. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 1619
 901. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1618
 902. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 1617
 903. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1617
 904. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1614
 905. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 1612
 906. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1610
 907. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 1610
 908. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 1609
 909. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 1608
 910. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018
  Wyświetleń: 1607
 911. Karta usług numer 05/FN - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 1602
 912. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 1602
 913. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 1602
 914. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1601
 915. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 1601
 916. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1597
 917. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1597
 918. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 1597
 919. Karta usług numer 04/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 1594
 920. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1589
 921. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1588
 922. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1588
 923. Karta usług numer 11/SO - Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
  Wyświetleń: 1586
 924. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1586
 925. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1585
 926. Karta usług numer 03/GKZP - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1583
 927. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 1583
 928. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 1583
 929. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1583
 930. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 1574
 931. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1572
 932. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1572
 933. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 1572
 934. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1568
 935. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik zaprasza Wszystkich Zainteresowanych do składania ofert usług dotyczących realizowanego projektu pn. „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat"
  Wyświetleń: 1566
 936. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1563
 937. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1562
 938. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1562
 939. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 1561
 940. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 1560
 941. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1560
 942. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1560
 943. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 1559
 944. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 1553
 945. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 1552
 946. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1550
 947. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1550
 948. Karta usług numer 14/SO - Zawieszenie i wycofanie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1550
 949. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1550
 950. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 1548
 951. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1547
 952. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018
  Wyświetleń: 1546
 953. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1545
 954. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 1544
 955. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1543
 956. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1543
 957. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1542
 958. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1541
 959. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1537
 960. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1534
 961. POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1532
 962. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 1530
 963. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 1529
 964. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1525
 965. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1525
 966. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1524
 967. Karta usług numer 02/GN - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1520
 968. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1520
 969. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1519
 970. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 1516
 971. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 1516
 972. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1516
 973. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 1513
 974. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 1512
 975. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1510
 976. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 1507
 977. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 1506
 978. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1505
 979. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1505
 980. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1501
 981. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1500
 982. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1499
 983. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1498
 984. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018
  Wyświetleń: 1498
 985. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1495
 986. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1495
 987. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1494
 988. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1493
 989. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1492
 990. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1491
 991. Karta usług numer 04/FN - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1490
 992. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1488
 993. Sesja XXVII z dnia 29 grudnia 2017 r
  Wyświetleń: 1487
 994. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1480
 995. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1480
 996. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 1479
 997. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1478
 998. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1477
 999. Karta usług numer 21/GKZP - Przyznanie dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1475
 1000. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 1475
 1001. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1475
 1002. Opłaty
  Wyświetleń: 1474
 1003. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1473
 1004. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1470
 1005. Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 1469
 1006. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1469
 1007. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1468
 1008. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1468
 1009. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 1468
 1010. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 1467
 1011. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 1464
 1012. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1461
 1013. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 1458
 1014. Karta usług numer 07/SO - Wymeldowanie z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1456
 1015. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1456
 1016. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 1456
 1017. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2017
  Wyświetleń: 1455
 1018. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 1452
 1019. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1451
 1020. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 1451
 1021. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1447
 1022. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 1446
 1023. Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1443
 1024. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 1441
 1025. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1440
 1026. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1438
 1027. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1437
 1028. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1434
 1029. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1432
 1030. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1430
 1031. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1430
 1032. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1429
 1033. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1428
 1034. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 1428
 1035. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1426
 1036. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1425
 1037. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1424
 1038. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy" przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej w dniu 4 lutego 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Prudniku
  Wyświetleń: 1420
 1039. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 1418
 1040. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1416
 1041. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1414
 1042. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 1411
 1043. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1409
 1044. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 1407
 1045. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1407
 1046. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 1407
 1047. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 1406
 1048. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 1405
 1049. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1403
 1050. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 1401
 1051. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1400
 1052. Informacja
  Wyświetleń: 1397
 1053. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1396
 1054. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 1396
 1055. Nabór na stanowisko Referent ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1394
 1056. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1394
 1057. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1388
 1058. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 1387
 1059. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 1386
 1060. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1384
 1061. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 1383
 1062. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1383
 1063. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 1382
 1064. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r
  Wyświetleń: 1380
 1065. Karta usług numer 13/USC - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństw
  Wyświetleń: 1379
 1066. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 1379
 1067. Karta usług numer 1/GKZP - Decyzje o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1378
 1068. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1378
 1069. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1377
 1070. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1374
 1071. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 1372
 1072. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1371
 1073. Karta usług numer 16/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe
  Wyświetleń: 1369
 1074. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1369
 1075. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1368
 1076. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 1367
 1077. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1363
 1078. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1361
 1079. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017
  Wyświetleń: 1360
 1080. Karta usług numer 07/FN - Podatek rolny  od osób  prawnych
  Wyświetleń: 1358
 1081. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 1355
 1082. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017
  Wyświetleń: 1353
 1083. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1350
 1084. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1349
 1085. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1345
 1086. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 1342
 1087. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1341
 1088. Karta usług numer 06/SO - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1339
 1089. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1338
 1090. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1332
 1091. Karta usług numer 02/GKZP - Postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1332
 1092. Akty prawne
  Wyświetleń: 1330
 1093. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo: stanowisko d/s zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1330
 1094. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1328
 1095. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 1324
 1096. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1317
 1097. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1317
 1098. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 1315
 1099. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1315
 1100. Karta usług numer 09/GKZP - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1314
 1101. Karta usług numer 17/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone
  Wyświetleń: 1314
 1102. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1314
 1103. Opiekun świetlic
  Wyświetleń: 1313
 1104. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1313
 1105. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 1313
 1106. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1312
 1107. Karta usług numer 12/GKZP - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1310
 1108. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 1308
 1109. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1305
 1110. Karta usług numer 09/SO - Zgłoszenie wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskie
  Wyświetleń: 1302
 1111. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 1301
 1112. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1298
 1113. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1297
 1114. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1296
 1115. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1292
 1116. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1290
 1117. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 1290
 1118. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2020
  Wyświetleń: 1283
 1119. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1282
 1120. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 1281
 1121. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1281
 1122. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1276
 1123. Karta usług numer 15/SO - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1272
 1124. Karta usług numer 04/USC - Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 1266
 1125. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 1265
 1126. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1264
 1127. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2017
  Wyświetleń: 1264
 1128. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 1262
 1129. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 1261
 1130. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1259
 1131. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1259
 1132. Karta usług numer 11/USC - Uznanie orzeczenia zagranicznego dot. rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie unii europejskiej
  Wyświetleń: 1257
 1133. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 1251
 1134. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1249
 1135. Karta usług numer 13/GKZP - Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1249
 1136. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1248
 1137. Karta usług numer 17/GKZP - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1245
 1138. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 1238
 1139. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 1238
 1140. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1238
 1141. Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1237
 1142. Karta usług numer 05/USC - Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 1236
 1143. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1233
 1144. Karta usług numer 08/GKZP - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 1230
 1145. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1227
 1146. Karta usług numer 03/USC - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1226
 1147. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1226
 1148. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1225
 1149. Karta usług numer 03/SO - Udostępnienie Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 1224
 1150. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1220
 1151. Karta usług numer 07/GN - Przekształcenie udziału w prawie współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości
  Wyświetleń: 1219
 1152. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1219
 1153. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1215
 1154. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1214
 1155. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1213
 1156. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1211
 1157. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 1210
 1158. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2019
  Wyświetleń: 1209
 1159. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1209
 1160. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1208
 1161. Wykaz punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1207
 1162. Karta usług numer 06/GKZP - Przydział lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1204
 1163. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1202
 1164. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 1202
 1165. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1200
 1166. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1199
 1167. Karta usług numer 06/FN.DG - Wydawanie Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1199
 1168. Karta usług numer 06/USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1198
 1169. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę obory i adaptację wiaty w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1198
 1170. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1197
 1171. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 1195
 1172. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1194
 1173. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AQUA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1194
 1174. Karta usług numer 01/FN - Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1192
 1175. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1191
 1176. Karta usług numer 09/FN.DG - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1191
 1177. Karta usług numer 08/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1190
 1178. Karta usług numer 05/GKZP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1189
 1179. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1189
 1180. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1188
 1181. Sport i rekreacja
  Wyświetleń: 1188
 1182. Petycje złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 1187
 1183. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1185
 1184. Karta usług numer 09/FN - Ulga inwestycyjna
  Wyświetleń: 1185
 1185. Karta usług numer 10/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 1185
 1186. Karta usług numer 07/FN.DG -  Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1181
 1187. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1179
 1188. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1179
 1189. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1177
 1190. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1176
 1191. "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 1175
 1192. Karta usług numer 05/FN.DG - Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej ( dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)
  Wyświetleń: 1172
 1193. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1171
 1194. Karta usług numer 01/SO - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 1169
 1195. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1166
 1196. Karta usług numer 04/GKZP - Wypis i wyrys ze „Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1166
 1197. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1166
 1198. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1165
 1199. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 1161
 1200. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 1160
 1201. Karta usług numer 01/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1160
 1202. Opiekun świetlic w: Olbrachcicach, Ligocie Bialskiej i Radostyni
  Wyświetleń: 1160
 1203. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1159
 1204. Karta usług numer 02/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1158
 1205. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1157
 1206. Karta usług numer 03/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1156
 1207. Karta usług numer 02/USC - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 1152
 1208. Karta usług numer 06/GN - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 1151
 1209. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018
  Wyświetleń: 1150
 1210. Karta usług numer 07/USC - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja
  Wyświetleń: 1149
 1211. Karta usług numer 10/SO - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 1148
 1212. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1148
 1213. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1144
 1214. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1143
 1215. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1143
 1216. Karta usług numer 04/FN.DG - przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1141
 1217. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 1141
 1218. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 1140
 1219. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2018
  Wyświetleń: 1140
 1220. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1139
 1221. Karta usług numer 09/GN - Udzielenie bonifikaty w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1137
 1222. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 1135
 1223. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 1134
 1224. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1133
 1225. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1133
 1226. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 1132
 1227. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1129
 1228. Karta usług numer 12/USC - Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego
  Wyświetleń: 1127
 1229. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1127
 1230. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1126
 1231. Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1123
 1232. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1122
 1233. Karta usług numer 16/FN - Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 1120
 1234. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 1120
 1235. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1120
 1236. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 1119
 1237. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1119
 1238. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1118
 1239. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1117
 1240. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1115
 1241. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1114
 1242. Karta usług numer 02/FN - Podatek leśny od osób prawnych
  Wyświetleń: 1113
 1243. UWAGA ROLNICY!
  Wyświetleń: 1113
 1244. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1113
 1245. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1111
 1246. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1108
 1247. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1105
 1248. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1104
 1249. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1104
 1250. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 1103
 1251. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1103
 1252. Od 1.07.2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE
  Wyświetleń: 1103
 1253. Karta usług numer 08/FN.DG - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć
  Wyświetleń: 1100
 1254. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1097
 1255. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1095
 1256. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 1094
 1257. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 1089
 1258. Karta usług numer 13/FN - Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1087
 1259. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1086
 1260. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 1082
 1261. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1082
 1262. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1080
 1263. Karta usług numer 15/FN - Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1079
 1264. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1077
 1265. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1076
 1266. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 1074
 1267. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1074
 1268. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 1073
 1269. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 1073
 1270. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 1070
 1271. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1070
 1272. Karta usług numer 08/GN - Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 1069
 1273. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1067
 1274. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 1066
 1275. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018
  Wyświetleń: 1066
 1276. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1064
 1277. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 1064
 1278. Karta usług numer 18/GKZP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 1062
 1279. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1061
 1280. Karta usług numer 15/GKZP - Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1061
 1281. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 1060
 1282. Karta usług numer 08/FN - Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntu
  Wyświetleń: 1059
 1283. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 1054
 1284. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1053
 1285. Skład osobowy VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1053
 1286. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1049
 1287. Karta usług numer 10/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wydanie opolskiej karty rodziny i seniora
  Wyświetleń: 1048
 1288. Oświadczenia złożone w 2018 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1048
 1289. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 1047
 1290. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1046
 1291. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1045
 1292. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1045
 1293. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1043
 1294. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 1043
 1295. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1040
 1296. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 1039
 1297. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 1036
 1298. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 1035
 1299. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1035
 1300. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1034
 1301. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1034
 1302. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 1034
 1303. Karta usług numer 03/GN - Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1032
 1304. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019
  Wyświetleń: 1030
 1305. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 1029
 1306. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1029
 1307. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 1028
 1308. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 1028
 1309. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1027
 1310. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1025
 1311. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015 przeprowadzona w dniu 12 maja 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1025
 1312. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1025
 1313. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1024
 1314. Karta usług numer 14/GKZP - Zaświadczenie o ujęciu nieruchomości w rejestrze zabytków
  Wyświetleń: 1022
 1315. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1022
 1316. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1021
 1317. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 1020
 1318. Karta usług numer 17/FN - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Wyświetleń: 1017
 1319. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 1017
 1320. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 1015
 1321. Karta usług numer 05/GN - Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy biała z przeznaczeniem na cele rolne
  Wyświetleń: 1014
 1322. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 1013
 1323. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1011
 1324. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1008
 1325. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 1005
 1326. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1004
 1327. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 1003
 1328. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 1003
 1329. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 1002
 1330. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1001
 1331. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1000
 1332. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 999
 1333. Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 998
 1334. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 996
 1335. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 993
 1336. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 993
 1337. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 992
 1338. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018
  Wyświetleń: 991
 1339. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 990
 1340. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 990
 1341. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 989
 1342. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 986
 1343. Karta usług numer 14/FN - Odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 986
 1344. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 985
 1345. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 985
 1346. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 984
 1347. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 984
 1348. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 984
 1349. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 983
 1350. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 981
 1351. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 981
 1352. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 981
 1353. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 980
 1354. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 980
 1355. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 980
 1356. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 980
 1357. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 979
 1358. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 978
 1359. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 978
 1360. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018
  Wyświetleń: 978
 1361. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 976
 1362. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 976
 1363. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 976
 1364. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 975
 1365. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 974
 1366. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 974
 1367. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 974
 1368. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 972
 1369. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 972
 1370. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 972
 1371. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 971
 1372. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 971
 1373. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 970
 1374. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 970
 1375. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 970
 1376. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 969
 1377. Uchwała Nr XXVII.279.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r.
  Wyświetleń: 969
 1378. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 968
 1379. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 968
 1380. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Uchwały
  Wyświetleń: 967
 1381. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 967
 1382. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2018
  Wyświetleń: 966
 1383. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 965
 1384. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 964
 1385. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 964
 1386. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 963
 1387. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 963
 1388. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 962
 1389. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 961
 1390. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 961
 1391. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 958
 1392. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 958
 1393. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019
  Wyświetleń: 957
 1394. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 956
 1395. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 956
 1396. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 956
 1397. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 955
 1398. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 954
 1399. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 954
 1400. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018
  Wyświetleń: 953
 1401. Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020
  Wyświetleń: 952
 1402. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 952
 1403. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 951
 1404. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 951
 1405. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018
  Wyświetleń: 951
 1406. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 949
 1407. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r
  Wyświetleń: 948
 1408. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 948
 1409. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 948
 1410. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 947
 1411. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 947
 1412. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 946
 1413. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 946
 1414. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 946
 1415. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018
  Wyświetleń: 945
 1416. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 944
 1417. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 943
 1418. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 942
 1419. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 941
 1420. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 941
 1421. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 941
 1422. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 940
 1423. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji
  Wyświetleń: 939
 1424. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 939
 1425. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 939
 1426. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 939
 1427. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 939
 1428. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 938
 1429. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 938
 1430. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 938
 1431. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 938
 1432. Wybory Prezydenckie - 10 maja 2020
  Wyświetleń: 937
 1433. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 937
 1434. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej przeprowadzona w dniu 10 października 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 936
 1435. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 936
 1436. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 935
 1437. Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...
  Wyświetleń: 934
 1438. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 934
 1439. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 934
 1440. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 933
 1441. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 933
 1442. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 933
 1443. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 932
 1444. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 932
 1445. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 932
 1446. Karta usług numer 06/FN - Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 931
 1447. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 931
 1448. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 931
 1449. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 931
 1450. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 930
 1451. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 930
 1452. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018
  Wyświetleń: 930
 1453. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 929
 1454. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 928
 1455. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 928
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 927
 1457. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 926
 1458. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 925
 1459. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 925
 1460. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 925
 1461. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 925
 1462. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 925
 1463. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 924
 1464. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 923
 1465. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 923
 1466. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 923
 1467. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 923
 1468. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 923
 1469. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 923
 1470. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 921
 1471. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 921
 1472. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 920
 1473. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 919
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 919
 1475. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 918
 1476. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 918
 1477. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 918
 1478. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 917
 1479. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 917
 1480. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 916
 1481. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 916
 1482. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 916
 1483. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 916
 1484. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 915
 1485. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 914
 1486. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 914
 1487. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 913
 1488. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 913
 1489. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 912
 1490. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 912
 1491. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 912
 1492. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 912
 1493. Budżet 2019
  Wyświetleń: 911
 1494. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 911
 1495. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 911
 1496. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 909
 1497. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 907
 1498. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 907
 1499. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 907
 1500. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 907
 1501. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 906
 1502. Uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 905
 1503. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 905
 1504. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 905
 1505. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 904
 1506. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 904
 1507. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r
  Wyświetleń: 903
 1508. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 902
 1509. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 902
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 901
 1511. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 900
 1512. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 900
 1513. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 899
 1514. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – w roku 2018 r”
  Wyświetleń: 898
 1515. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 898
 1516. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017 przeprowadzona w dniach od 3 kwietnia 2017 do 28 czerwca 2017 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
  Wyświetleń: 898
 1517. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 898
 1518. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 897
 1519. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 897
 1520. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 897
 1521. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 897
 1522. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 897
 1523. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 października 2018
  Wyświetleń: 897
 1524. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach przeprowadzona w dniach od 3 sierpnia 2016 do 27 września 2016 roku przez Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 896
 1525. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 896
 1526. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 895
 1527. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 895
 1528. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 895
 1529. Urzędnik wyborczy
  Wyświetleń: 895
 1530. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 895
 1531. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 894
 1532. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 893
 1533. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 893
 1534. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 893
 1535. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 893
 1536. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 893
 1537. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 892
 1538. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 891
 1539. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 891
 1540. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 890
 1541. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 890
 1542. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 890
 1543. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 890
 1544. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 890
 1545. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 889
 1546. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 889
 1547. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 888
 1548. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 888
 1549. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 888
 1550. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 888
 1551. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 888
 1552. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 888
 1553. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 887
 1554. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 887
 1555. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 887
 1556. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 886
 1557. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 886
 1558. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 886
 1559. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 885
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 884
 1561. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 884
 1562. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 882
 1563. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 881
 1564. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 881
 1565. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 881
 1566. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 880
 1567. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 880
 1568. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 879
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 879
 1570. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 879
 1571. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 878
 1572. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 877
 1573. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 877
 1574. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 877
 1575. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018
  Wyświetleń: 877
 1576. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 876
 1577. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 876
 1578. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 875
 1579. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 875
 1580. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 874
 1581. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 874
 1582. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 874
 1583. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 873
 1584. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 873
 1585. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 873
 1586. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2018 ( I połowa )
  Wyświetleń: 872
 1587. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 872
 1588. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 872
 1589. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 871
 1590. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 870
 1591. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 870
 1592. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 870
 1593. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 868
 1594. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 868
 1595. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 867
 1596. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej - część II Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 867
 1597. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 867
 1598. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 867
 1599. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 865
 1600. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 865
 1601. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 865
 1602. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 864
 1603. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 863
 1604. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : ,, Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia "
  Wyświetleń: 862
 1605. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej przeprowadzona w dniu 28 września 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
  Wyświetleń: 861
 1606. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 861
 1607. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 860
 1608. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 860
 1609. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 859
 1610. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 859
 1611. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r
  Wyświetleń: 858
 1612. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 858
 1613. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 855
 1614. Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...
  Wyświetleń: 855
 1615. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w dniach 4 i 5 maja 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 854
 1616. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 854
 1617. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 854
 1618. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 854
 1619. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 853
 1620. Karta usług numer 11/FN - Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne
  Wyświetleń: 853
 1621. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 853
 1622. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 853
 1623. Sesja II z dnia 7 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 852
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 852
 1625. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 852
 1626. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 851
 1627. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 851
 1628. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 850
 1629. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 850
 1630. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 850
 1631. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej
  Wyświetleń: 849
 1632. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 849
 1633. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 848
 1634. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 847
 1635. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 847
 1636. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 846
 1637. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 846
 1638. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 845
 1639. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 845
 1640. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 845
 1641. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 845
 1642. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 844
 1643. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 844
 1644. Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 843
 1645. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 840
 1646. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 840
 1647. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 839
 1648. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019
  Wyświetleń: 838
 1649. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 836
 1650. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 835
 1651. Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 835
 1652. Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy –pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie ...
  Wyświetleń: 835
 1653. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 834
 1654. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 834
 1655. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2017
  Wyświetleń: 832
 1656. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 832
 1657. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 831
 1658. Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zasad odbywania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 831
 1659. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 830
 1660. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 828
 1661. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 827
 1662. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 827
 1663. Zarządzenie Nr OR.0050.514.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 827
 1664. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 827
 1665. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018
  Wyświetleń: 827
 1666. Zarządzenie Nr OR.0050.523.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 826
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 825
 1668. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 824
 1669. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 823
 1670. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 823
 1671. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 823
 1672. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 822
 1673. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 822
 1674. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 821
 1675. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 821
 1676. Karta usług numer 19/FN - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Wyświetleń: 820
 1677. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 820
 1678. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 820
 1679. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 820
 1680. "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz budowy zewnętrzne - OPS" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 819
 1681. II Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 819
 1682. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 819
 1683. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 818
 1684. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 817
 1685. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 814
 1686. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 814
 1687. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 814
 1688. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 812
 1689. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 812
 1690. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 811
 1691. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 811
 1692. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 811
 1693. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej cześci miasta"
  Wyświetleń: 810
 1694. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 809
 1695. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 809
 1696. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 803
 1697. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 801
 1698. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 801
 1699. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 801
 1700. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 800
 1701. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 799
 1702. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 799
 1703. Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 799
 1704. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 798
 1705. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 798
 1706. Zarządzenie Nr OR.0050.475.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 796
 1707. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 795
 1708. Zarządzenie Nr OR.0050.491.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 795
 1709. Zarządzenie Nr OR.0050.525.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 795
 1710. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 794
 1711. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 794
 1712. Zarządzenie Nr OR.0050.476.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 792
 1713. Zarządzenie Nr OR.0050.515.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 792
 1714. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 791
 1715. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 791
 1716. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 790
 1717. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 789
 1718. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 788
 1719. Zarządzenie Nr or.0050.538.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-08-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 787
 1720. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 786
 1721. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 786
 1722. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 785
 1723. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2018
  Wyświetleń: 782
 1724. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 782
 1725. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 781
 1726. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 781
 1727. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 781
 1728. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020
  Wyświetleń: 778
 1729. Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 778
 1730. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 778
 1731. Zarządzenie Nr OR.0050.565.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 778
 1732. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 777
 1733. Zarządzenie Nr OR.0050.529.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 777
 1734. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019
  Wyświetleń: 777
 1735. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 774
 1736. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 774
 1737. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 774
 1738. Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 772
 1739. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 771
 1740. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 771
 1741. Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku ...
  Wyświetleń: 771
 1742. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 769
 1743. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 769
 1744. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”
  Wyświetleń: 768
 1745. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 768
 1746. Zarządzenie Nr OR.0050.536.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 768
 1747. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 767
 1748. Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku położonym w Grabinie nr ...
  Wyświetleń: 767
 1749. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r
  Wyświetleń: 766
 1750. Zarządzenie Nr OR.120.15.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-03-2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktówz podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 766
 1751. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 766
 1752. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 765
 1753. Zarządzenie Nr OR.0050.548.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 765
 1754. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 763
 1755. Zarządzenie Nr or.0050.527.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61
  Wyświetleń: 762
 1756. Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 761
 1757. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 761
 1758. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 761
 1759. Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 761
 1760. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 760
 1761. Zarządzenie Nr OR.0050.513.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 334/79 km.1 położonej w Radostyni.
  Wyświetleń: 760
 1762. Karta usług numer 18/FN - Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 758
 1763. Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 758
 1764. Zarządzenie Nr OR.0050.470.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 758
 1765. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 757
 1766. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 756
 1767. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 756
 1768. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 755
 1769. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 755
 1770. Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 755
 1771. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 755
 1772. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 755
 1773. Zarządzenie Nr OR.0050.484.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 755
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 755
 1775. Uchwała Nr XXIII.222.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 754
 1776. Zarządzenie Nr OR.0050.551.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-09-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 754
 1777. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 753
 1778. Zarządzenie Nr OR.0050.553.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 752
 1779. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 751
 1780. Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 751
 1781. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 751
 1782. Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 749
 1783. Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 749
 1784. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 748
 1785. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 747
 1786. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 746
 1787. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 745
 1788. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 745
 1789. Zarządzenie Nr OR.0050.473.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 745
 1790. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 744
 1791. Uchwała Nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 743
 1792. Przyjmowanie wniosków – program „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 742
 1793. Zarządzenie Nr OR.0050.478.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 742
 1794. Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 741
 1795. Zarządzenie Nr OR.0050.569.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 741
 1796. Zarządzenie Nr OR.0050.534.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 740
 1797. Zarządzenie Nr OR.0050.573.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 740
 1798. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 738
 1799. Zarządzenie Nr OR.0050.532.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 738
 1800. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019
  Wyświetleń: 738
 1801. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 737
 1802. Zarządzenie Nr OR.0050.435.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 737
 1803. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Miłowicach, Krobuszu i Nowej Wsi Prudnickiej, ustalenia stawki ...
  Wyświetleń: 736
 1804. Zarządzenie Nr OR.0050.508.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 735
 1805. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 734
 1806. Zarządzenie Nr OR.0050.591.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 733
 1807. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016
  Wyświetleń: 732
 1808. Zarządzenie Nr OR.0050.224.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 732
 1809. Zarządzenie Nr OR.0050.268.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 732
 1810. Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 732
 1811. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 731
 1812. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 731
 1813. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 729
 1814. Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie ...
  Wyświetleń: 729
 1815. Zarządzenie Nr OR.0050.226.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 727
 1816. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 726
 1817. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 726
 1818. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 726
 1819. Zarządzenie Nr OR.0050.489.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 726
 1820. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji ...
  Wyświetleń: 725
 1821. Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 725
 1822. Zarządzenie Nr OR.0050.530.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 725
 1823. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 724
 1824. Zarządzenie Nr OR.0050.242.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 723
 1825. Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 723
 1826. Zarządzenie Nr OR.0050.522.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 723
 1827. Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r
  Wyświetleń: 722
 1828. Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 721
 1829. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61
  Wyświetleń: 721
 1830. Zarządzenie Nr OR.0050.271.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 721
 1831. Zarządzenie Nr OR.0050.616.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 721
 1832. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 720
 1833. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 720
 1834. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia- II
  Wyświetleń: 719
 1835. Zarządzenie Nr Or.0050.457.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
  Wyświetleń: 719
 1836. Zarządzenie Nr OR.0050.528.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 718
 1837. Zarządzenie Nr OR.0050.545.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 718
 1838. Zarządzenie Nr OR.0050.560.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 718
 1839. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 717
 1840. Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 716
 1841. Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 716
 1842. Zarządzenie Nr OR.0050.266.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 715
 1843. Zarządzenie Nr OR.0050.499.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 715
 1844. Zarządzenie Nr OR.0050.531.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 715
 1845. Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 714
 1846. Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 714
 1847. Zarządzenie Nr OR.0050.465.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 713
 1848. Zarządzenie Nr OR.0050.541.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu ...
  Wyświetleń: 713
 1849. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 712
 1850. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w obrębie Wilków
  Wyświetleń: 712
 1851. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018
  Wyświetleń: 711
 1852. Zarządzenie Nr OR.120.23.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 711
 1853. Zarządzenie Nr OR.120.28.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 711
 1854. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 21.10.2019 r.
  Wyświetleń: 710
 1855. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 710
 1856. Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 710
 1857. Zarządzenie Nr OR.0050.623.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 710
 1858. Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 710
 1859. Zarządzenie Nr OR.0050.517.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 709
 1860. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019
  Wyświetleń: 709
 1861. Zarządzenie Nr OR.0050.512.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 318/47 o pow. 0,0655 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 708
 1862. Zarządzenie Nr OR.0050.574.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 708
 1863. Zarządzenie Nr OR.0050.590.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 708
 1864. Oświadczenia złożone w 2019 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 707
 1865. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 707
 1866. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 707
 1867. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 706
 1868. Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 704
 1869. Zarządzenie Nr OR.0050.487.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 704
 1870. Zarządzenie Nr OR.0050.543.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 704
 1871. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 703
 1872. Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej
  Wyświetleń: 703
 1873. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 702
 1874. Zarządzenie Nr OR.0050.554.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 702
 1875. Zarządzenie Nr OR.120.9.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2017 rok
  Wyświetleń: 702
 1876. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2017 przeprowadzona w dniu 31 października 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 701
 1877. 2019.10.03 - Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 700
 1878. Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 700
 1879. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2
  Wyświetleń: 698
 1880. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 697
 1881. Zarządzenie Nr OR.0050.469.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 696
 1882. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - II
  Wyświetleń: 694
 1883. Zarządzenie Nr or.0050.501.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 694
 1884. Zarządzenie Nr OR.0050.556.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 694
 1885. Zarządzenie Nr OR.0050.624.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 694
 1886. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 693
 1887. Uchwała Nr XXVI.267.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka
  Wyświetleń: 692
 1888. Zarządzenie Nr OR 0050.244.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chrzelice
  Wyświetleń: 691
 1889. Budowa chlewni i zbiornika wybieralnego w Grabinie
  Wyświetleń: 690
 1890. Zarządzenie Nr OR.0050.233.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 690
 1891. Zarządzenie Nr OR.0050.575.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 690
 1892. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
  Wyświetleń: 689
 1893. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach
  Wyświetleń: 689
 1894. Zarządzenie Nr OR.0050.236.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 689
 1895. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 688
 1896. Zarządzenie Nr OR.0050.258.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 687
 1897. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 687
 1898. Zarządzenie Nr OR.0050.566.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 687
 1899. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 686
 1900. Uchwała Nr XXVII.271.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej ...
  Wyświetleń: 686
 1901. Zarządzenie Nr OR.0050.561.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 686
 1902. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydłużenia TERMINU zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 685
 1903. Uchwała Nr XXVI.261.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 685
 1904. Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 685
 1905. Zarządzenie Nr OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-01-2016 w sprawie w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot wymieniony w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 685
 1906. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy 2U położony w Białej ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 684
 1907. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Remont, modernizacja placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała
  Wyświetleń: 684
 1908. Zarządzenie Nr OR.0050.518.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora
  Wyświetleń: 682
 1909. Zarządzenie Nr OR.0050.239.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata ...
  Wyświetleń: 681
 1910. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 681
 1911. Zarządzenie Nr OR.0050.498.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 681
 1912. Zarządzenie Nr OR.0050.464.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 680
 1913. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 680
 1914. Zarządzenie Nr OR.0050.243.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 677
 1915. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 676
 1916. Zarządzenie Nr OR.0050.690.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 1325 km.7 o pow. 0,0504 ha położonej w Chrzelicach
  Wyświetleń: 676
 1917. Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 676
 1918. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 675
 1919. Zarządzenie Nr OR.0050.279.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Browińcu Polskim, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego ...
  Wyświetleń: 675
 1920. Zarządzenie Nr OR.0050.507.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 675
 1921. Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2019 r
  Wyświetleń: 674
 1922. Zarządzenie Nr OR.0050.492.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 674
 1923. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 673
 1924. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 673
 1925. Zarządzenie Nr OR.0050.488.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 673
 1926. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała
  Wyświetleń: 672
 1927. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 672
 1928. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 670
 1929. Zarządzenie Nr OR.0050.546.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 670
 1930. Zarządzenie Nr OR.0050.564.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie ...
  Wyświetleń: 670
 1931. Uchwała Nr XXIV.234.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok
  Wyświetleń: 669
 1932. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy U2 w Białej przy ul. Prudnickiej 4
  Wyświetleń: 669
 1933. Zarządzenie Nr OR.0050.253. 2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 669
 1934. Zarządzenie Nr OR.0050.592.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 669
 1935. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 668
 1936. Zarządzenie Nr OR.0050.230.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 668
 1937. Zarządzenie Nr OR.0050.505.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 667
 1938. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 666
 1939. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna”
  Wyświetleń: 666
 1940. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 666
 1941. Zarządzenie Nr OR.0050.477.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 666
 1942. Zarządzenie Nr OR.0050.535.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 666
 1943. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 665
 1944. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 664
 1945. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 664
 1946. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 664
 1947. „Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publi
  Wyświetleń: 663
 1948. Zarządzenie Nr OR. 0050.474a.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 663
 1949. Zarządzenie Nr OR.0050.533.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 663
 1950. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r
  Wyświetleń: 662
 1951. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 662
 1952. Zarządzenie Nr OR.0050.558.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 661
 1953. Zarządzenie Nr OR.0050.552.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 660
 1954. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 659
 1955. Zarządzenie Nr OR.0050.463.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 659
 1956. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 658
 1957. Zarządzenie Nr OR.0050.540.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 658
 1958. Zagospodarowanie terenów Otwartych Stref Aktywności (utwardzenie oraz zieleń) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA
  Wyświetleń: 656
 1959. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 654
 1960. Zarządzenie Nr OR.0050.272.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 653
 1961. Zarządzenie Nr OR.0050.559.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 653
 1962. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Wyświetleń: 651
 1963. Zarządzenie Nr OR.0050.570.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 651
 1964. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 650
 1965. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 649
 1966. Zarządzenie Nr OR.0050.466.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 649
 1967. Zarządzenie Nr OR.120.30.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należnego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym ...
  Wyświetleń: 649
 1968. Informacja dla Wyborców w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców
  Wyświetleń: 648
 1969. Kompleksowa integracja systemów wdrożonych w ramach projektu z narzędziami obecnie posiadanymi przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 648
 1970. Zarządzenie Nr OR.0050.571.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 648
 1971. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 647
 1972. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 647
 1973. Zarządzenie Nr OR.0050.593.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 647
 1974. Zarządzenie Nr OR.0050.562.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 646
 1975. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 643
 1976. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 643
 1977. Zarządzenie Nr OR.0050.544.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 643
 1978. Uchwała Nr XXVII.270.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego ...
  Wyświetleń: 642
 1979. Uchwała Nr XXVII.273.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 642
 1980. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 641
 1981. Zarządzenie Nr OR.0050.547.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 640
 1982. Uchwała Nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 639
 1983. Budowa chodnika oraz elementów małej architektury przy Cmentarzu Żydowskim w Białej
  Wyświetleń: 637
 1984. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 80 km.2 o pow. 0,5675 ha położona obrębie Solec
  Wyświetleń: 637
 1985. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 636
 1986. Zarządzenie Nr OR.0050.542.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 635
 1987. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz roboty zewnętrzne OPS"
  Wyświetleń: 634
 1988. Zarządzenie Nr OR.0050.568.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 634
 1989. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 633
 1990. Zarządzenie Nr OR.0050.622.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 633
 1991. Remont-wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodnych na ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 632
 1992. Zarządzenie Nr OR.0050.692.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego U1 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 631
 1993. Sesja XXXIII z dnia 12 października 2018 r
  Wyświetleń: 630
 1994. Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 630
 1995. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 629
 1996. Uchwała Nr XXVII.272.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 629
 1997. Uchwała Nr XXVI.268.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 628
 1998. Zarządzenie Nr OR.0050.588.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 628
 1999. Uchwała Nr XXVI.263.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 627
 2000. Obwieszczenia o podziale województwa, powiatu i gminy na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 625
 2001. Zarządzenie Nr OR 0050.619.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 625
 2002. Zarządzenie Nr OR.0050.539.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 625
 2003. Zarządzenie Nr OR.0050.621.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 625
 2004. Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Biała, tj. Burmistrza Białej oraz Radę Miejską w Białej przeprowadzona w dniu 9 marca 2018 przez Urzęd Wojewódzki w Opolu
  Wyświetleń: 624
 2005. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 624
 2006. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 623
 2007. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 623
 2008. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 623
 2009. Zarządzenie Nr OR.120.21.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-10-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych ...
  Wyświetleń: 622
 2010. Uchwała Nr XXVI.266.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową ...
  Wyświetleń: 621
 2011. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 107
  Wyświetleń: 620
 2012. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2 stycznia 2019 r
  Wyświetleń: 620
 2013. Przebudowa drogi w Śmiczu
  Wyświetleń: 617
 2014. Zarządzenie Nr OR.0050.597.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 617
 2015. III Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 615
 2016. Zarządzenie Nr OR.0050.234.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 615
 2017. Zarządzenie Nr OR.0050.595.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 615
 2018. Uchwała Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 613
 2019. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 108
  Wyświetleń: 612
 2020. Zarządzenie Nr OR.0050.223.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 612
 2021. Dostawa i montaż 30 urządzeń siłowni zewnętrznych w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności)
  Wyświetleń: 610
 2022. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Inne Materiały
  Wyświetleń: 609
 2023. Zarządzenie Nr OR.0050.481.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 609
 2024. Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy realizacji projektu pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla ...
  Wyświetleń: 609
 2025. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 608
 2026. Uchwała Nr XXVI.260.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 608
 2027. Zarządzenie Nr OR.0050.594.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 608
 2028. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 606
 2029. Zarządzenie Nr OR.0050.691.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 606
 2030. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018
  Wyświetleń: 604
 2031. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 96 i 106
  Wyświetleń: 602
 2032. Zarządzenie Nr OR.0050.502.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-06-2017 o zmianie zarządzeń Burmistrza Białej w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 602
 2033. Zarządzenie Nr OR.0050.648.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 602
 2034. Uchwała Nr XXVI.264.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 601
 2035. Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 601
 2036. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 600
 2037. Zarządzenie Nr OR.0050.620.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 600
 2038. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 599
 2039. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 101
  Wyświetleń: 596
 2040. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 596
 2041. Zarządzenie Nr OR.0050.628.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 594
 2042. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2018 r
  Wyświetleń: 593
 2043. Zarządzenie Nr OR.0050.251.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 591
 2044. Kontrola realizacji inicjatywy lokalnej w 2017 roku przeprowadzona w dniach 26 i 28 lutego 2018 oraz 12 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Białej przez Komisję Rewizyjną działającą przy Radzie Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 589
 2045. Zarządzenie Nr OR.0050.567.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 589
 2046. Uchwała Nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodziniei Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 588
 2047. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 587
 2048. 20181213 - Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą w Solcu
  Wyświetleń: 586
 2049. Zarządzenie Nr OR.0050. 683.2018 Burmistrza Białej z dnia 23-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 585
 2050. Budżet 2020
  Wyświetleń: 582
 2051. Uchwała Nr XXVIII.288.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2018
  Wyświetleń: 582
 2052. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 581
 2053. Zarządzenie Nr OR.0050.589.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 580
 2054. Zarządzenie Nr OR.0050.629.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 580
 2055. Zarządzenie Nr Or 120.7.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 578
 2056. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 577
 2057. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 576
 2058. Zarządzenie Nr OR.0050.483.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 575
 2059. Zarządzenie Nr OR.0050.596.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 575
 2060. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 574
 2061. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2014-2018
  Wyświetleń: 574
 2062. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 573
 2063. Uchwała Nr XXVI.265.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę ...
  Wyświetleń: 570
 2064. Nabór na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 566
 2065. Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 566
 2066. Zarządzenie Nr OR.120.8.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 566
 2067. Zarządzenie Nr OR. 120.9.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2018 rokui wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu6 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 565
 2068. Zarządzenie Nr OR.0050.644.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 564
 2069. Zarządzenie Nr OR.0050.618.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 563
 2070. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Radostynia
  Wyświetleń: 560
 2071. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 października 2018 r
  Wyświetleń: 558
 2072. Zarządzenie Nr OR.0050.617.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 558
 2073. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 557
 2074. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 556
 2075. Zarządzenie Nr OR.0050.563.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 555
 2076. Zarządzenie Nr OR.0050.654.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 555
 2077. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 554
 2078. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie „budowia linii kablowo – napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej
  Wyświetleń: 554
 2079. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 554
 2080. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
  Wyświetleń: 553
 2081. GKZP.6733.1.2018 - budowa odcinka kablowo – napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV o długości do 150m, w tym linii kablowej na odcinku ok. 40mb i linii napowietrznej na odcinku ok. 110mb
  Wyświetleń: 552
 2082. Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 552
 2083. Zarządzenie Nr OR.120.12.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok
  Wyświetleń: 550
 2084. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow 0,7851 ha położonej obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 548
 2085. Kontrola przeprowadzona w dniach 24, 25, 27, 31 października i 3, 24 listopada 2017 roku przez Państwową Inspekcję Pracy
  Wyświetleń: 548
 2086. Zakup energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 548
 2087. Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Innowacyjna ...
  Wyświetleń: 548
 2088. Zarządzenie Nr OR.0050.630.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których ...
  Wyświetleń: 546
 2089. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019
  Wyświetleń: 545
 2090. Zarządzenie Nr OR.0050.579.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 545
 2091. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w 2018 r.
  Wyświetleń: 544
 2092. Zarządzenie Nr OR.0050.607.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 544
 2093. Sesja VIII z dnia 18 września 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 543
 2094. Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ...
  Wyświetleń: 541
 2095. III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 540
 2096. Uchwała Nr XXVIII.280.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 540
 2097. ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
  Wyświetleń: 540
 2098. Zarządzenie Nr OR. 0050.615.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 540
 2099. Zarządzenie Nr OR.0050.495.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 540
 2100. Zarządzenie Nr OR.0050.653.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 382/4 km.2 położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 540
 2101. "Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 539
 2102. Zarządzenie Nr OR.0050.643.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 539
 2103. Uchwała Nr XXIX.305.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
  Wyświetleń: 538
 2104. Uchwała Nr XXVIII.287.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2018 rok
  Wyświetleń: 537
 2105. IV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 536
 2106. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 listopada 2018
  Wyświetleń: 536
 2107. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 534
 2108. Zarządzenie Nr OR.120.30.2018 Burmistrza Białej z dnia 30-07-2018 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 31 lipca 2018 r.do 3 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 530
 2109. Kontrola przeprowadzona w dniach 21 i 28 czerwca 2018 roku przez Państwową Inspekcję Pracy
  Wyświetleń: 529
 2110. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 529
 2111. Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 529
 2112. Zarządzenie Nr OR.0050.631.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem ...
  Wyświetleń: 527
 2113. Zarządzenie Nr OR.0050.647.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 527
 2114. Zarządzenie Nr OR.0050.659.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 527
 2115. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 13 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 526
 2116. Zarządzenie Nr OR.0050.652.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 80 km.2 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 526
 2117. Zarządzenie Nr OR.0050.613.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 525
 2118. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 523
 2119. Sesja VII z dnia 14 czerwca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 522
 2120. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 522
 2121. Zarządzenie Nr OR.0050.638.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 zmieniające plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 522
 2122. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VIII - 2018-2023
  Wyświetleń: 521
 2123. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2019 Burmistrza Białej z dnia 20-03-2019 w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Biała obejmującego rok 2018  oraz określenia obszarów raportu
  Wyświetleń: 521
 2124. Zarządzenie Nr OR.0050.582.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 519
 2125. Zarządzenie Nr OR.0050.583.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 519
 2126. Uchwała Nr XXXI.325. 2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 518
 2127. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 518
 2128. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 517
 2129. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 marca 2019 r
  Wyświetleń: 517
 2130. Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego w Białej, oświetlenia ulicznego oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 516
 2131. Zarządzenie Nr OR.0050.586.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 515
 2132. Dostawa i montaż wyposażenia Otwartych Stref Aktywności (urządzenia małej architektury) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA.
  Wyświetleń: 514
 2133. Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 514
 2134. Zarządzenie Nr OR.0050.472.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 514
 2135. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 513
 2136. Zarządzenie Nr OR.0050.605.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 513
 2137. Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 510
 2138. Uchwała Nr XXIX.303.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 509
 2139. Zarządzenie Nr OR.0050.524.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 508
 2140. Zarządzenie Nr OR.0050.646.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 508
 2141. Zarządzenie Nr OR.120.32.2018 Burmistrza Białej z dnia 20-08-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 507
 2142. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Inne Materiały
  Wyświetleń: 504
 2143. Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 504
 2144. Uchwała Nr XXXI.321.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 503
 2145. Zarządzenie Nr OR.0050.587.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 503
 2146. Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 501
 2147. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2018
  Wyświetleń: 500
 2148. Uchwała Nr XXIX.301.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 500
 2149. Zarządzenie Nr OR.120.24.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
  Wyświetleń: 500
 2150. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 499
 2151. GKZP.6733.2.2018 - Budowa podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, na odcinku o długości ok. 1025 mb
  Wyświetleń: 498
 2152. Zarządzenie Nr OR.0050.650.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 498
 2153. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 497
 2154. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki gruntu nr 73 km.1 o pow. 0,5852 ha położonej obrębie Wasiłowice
  Wyświetleń: 495
 2155. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 495
 2156. GKZP.6733.1.2019 - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 494
 2157. Uchwała Nr XXVIII.282.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 494
 2158. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji w sprawie „budowia linii kablowo - napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej z dnia 3.12.2018
  Wyświetleń: 491
 2159. Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 490
 2160. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2019
  Wyświetleń: 489
 2161. Uchwała Nr XXIX.307.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 489
 2162. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 488
 2163. Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 488
 2164. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia – etap II
  Wyświetleń: 486
 2165. Uchwała Nr IX.101.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-11-2019 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy ...
  Wyświetleń: 486
 2166. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 485
 2167. Zarządzenie Nr OR 0050.479.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 485
 2168. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 482
 2169. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 482
 2170. Uchwała Nr XXXI.319.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego
  Wyświetleń: 482
 2171. Zarządzenie Nr OR.120.19.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-03-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 482
 2172. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r
  Wyświetleń: 481
 2173. Uchwała nr 12/26/2018 RIO w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. o nieważności w części uchwały
  Wyświetleń: 480
 2174. Zarządzenie Nr OR 120.31.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-08-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 478
 2175. "Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej"- Etap I- Zadanie bez budowy wiaty rekreacyjnej oraz bieżni zgodnie z przedmiarem robót
  Wyświetleń: 475
 2176. Informacja Burmistrza Białej o przyznanych dotacjach sportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 474
 2177. Zarządzenie Nr OR.0050.601.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania
  Wyświetleń: 474
 2178. Zarządzenie Nr OR.0050.657.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 474
 2179. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 5.12.2018 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 473
 2180. Petycje złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 472
 2181. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości ok.1000 m2)
  Wyświetleń: 472
 2182. V sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 472
 2183. Sesja VI z dnia 25 kwietnia 2019 r
  Wyświetleń: 471
 2184. Zarządzenie Nr OR. 0050.655.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-02-2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kolnowice
  Wyświetleń: 471
 2185. Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2020 r
  Wyświetleń: 470
 2186. Uchwała Nr XXXIII.336.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 469
 2187. Zarządzenie Nr OR.0050.737.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-09-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 469
 2188. Zarządzenie Nr OR 120.25.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 468
 2189. Sprawozdania finansowe za rok 2018 - Gmina Biała
  Wyświetleń: 467
 2190. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 466
 2191. Uchwała Nr XXXI.324.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 465
 2192. Zarządzenie Nr OR.0050.651.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnickiej 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 465
 2193. Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 464
 2194. Uchwała Nr XXX.314.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 463
 2195. Sesja IX z dnia 28 listopada 2019 - Uchwały
  Wyświetleń: 462
 2196. Zarządzenie Nr OR 120.11.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 462
 2197. Zarządzenie Nr OR.120.29.2018 Burmistrza Białej z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 462
 2198. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego:
  Wyświetleń: 461
 2199. Uchwała Nr XXXIII.338.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 461
 2200. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 461
 2201. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 14.01.2019 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 460
 2202. Uchwała Nr XXX.309.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 460
 2203. Uchwała Nr XXXIII.339.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 458
 2204. VI sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 458
 2205. Zarządzenie Nr OR.120.28.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 458
 2206. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2010-2014
  Wyświetleń: 458
 2207. Sesja X z dnia 19 grudnia 2019 - Uchwały
  Wyświetleń: 454
 2208. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2019
  Wyświetleń: 453
 2209. Uchwała Nr XXXIII.341.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalnośc Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 453
 2210. Uchwała Nr XXIX.299.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 451
 2211. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 450
 2212. Uchwała Nr XXXI.317.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 449
 2213. Zarządzenie Nr Or 120.27.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 449
 2214. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Białej przeprowadzona w dniu 5 kwietnia 2018 przez Archiwum Państwowe w Opolu
  Wyświetleń: 448
 2215. Uchwała Nr XXXI.322.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 444
 2216. Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.
  Wyświetleń: 444
 2217. Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 444
 2218. Uchwała Nr XXXII.334.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
  Wyświetleń: 443
 2219. Sesja IX z dnia 28 listopada 2019
  Wyświetleń: 442
 2220. Zarządzenie Nr OR.0050.785.2018 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 442
 2221. Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 441
 2222. Zarządzenie Nr OR.120.9.2019 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2019 o zmianie zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 440
 2223. Uchwała Nr VIII.95.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-09-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r.
  Wyświetleń: 437
 2224. Zarządzenie Nr OR.0050.786.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 437
 2225. Uchwała Nr XXXI.320.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 436
 2226. I przetarg ofertowy z dnia 7 marca 2019 na prawo do najmu lokalu użytkowego - Biała, Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 432
 2227. Uchwała Nr XXXI.318.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 432
 2228. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 428
 2229. Uchwała Nr XXXI.316.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r.
  Wyświetleń: 427
 2230. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 czerwca 2019
  Wyświetleń: 427
 2231. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 426
 2232. "Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej"- Etap I- Zadanie bez budowy wiaty rekreacyjnej oraz bieżni zgodnie z przedmiarem robót
  Wyświetleń: 425
 2233. Sesja I z dnia 20 listopada 2018 r
  Wyświetleń: 424
 2234. Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzona w dniach 15 i 28 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Białej przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 423
 2235. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
  Wyświetleń: 423
 2236. Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 423
 2237. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy i najmu z dnia 13 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 422
 2238. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
  Wyświetleń: 421
 2239. Zarządzenie Nr OR.0050. 136.2019 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowychGminy Biała
  Wyświetleń: 421
 2240. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 8 maja 2019
  Wyświetleń: 421
 2241. Uchwała Nr XXXIII.337.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 420
 2242. 20190821 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 1/C w Białej przy ul Prudnickiej 8
  Wyświetleń: 419
 2243. Uchwała Nr XXXI.323.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 417
 2244. Zarządzenie Nr OR.0050.788.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 417
 2245. Zarządzenie Nr OR.0050.640.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 416
 2246. Zarządzenie Nr OR.120.26.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 416
 2247. Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiejw Białej
  Wyświetleń: 415
 2248. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 414
 2249. Sesja VII z dnia 14 czerwca 2019 r
  Wyświetleń: 414
 2250. Zarządzenie Nr OR 120.33.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 414
 2251. Kontrola realizacji projektu POWR.02.18.00-00-0026/16 przeprowadzona w dniach od 9 do 13 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Białej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Wyświetleń: 413
 2252. Sesja VIII z dnia 18 września 2019 r
  Wyświetleń: 410
 2253. Uchwała Nr XXXII.326.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 410
 2254. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 408
 2255. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 407
 2256. Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 405
 2257. Informacja Burmistrza Białej o wysokości funduszu sołeckiego na 2020 r
  Wyświetleń: 404
 2258. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 403
 2259. Sprawozdania finansowe za rok 2018 - Urząd Miejski w Białej
  Wyświetleń: 403
 2260. Uchwała Nr XXXII.332.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym " w ramach ...
  Wyświetleń: 402
 2261. Zarządzenie Nr OR.0050.783.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 402
 2262. Budowa fermy trzody chlewnej wraz z infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 400
 2263. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 400
 2264. Uchwała Nr XXX.308.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 400
 2265. Budowa wiaty rekreacyjnej w Śmiczu
  Wyświetleń: 399
 2266. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 399
 2267. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VII - 2014-2018
  Wyświetleń: 399
 2268. Uchwała Nr XXXII.327.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 399
 2269. Zarządzenie Nr OR.120.23.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
  Wyświetleń: 399
 2270. Uchwała Nr III.35.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 r.
  Wyświetleń: 398
 2271. Zakup energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 398
 2272. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 397
 2273. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 5 czerwca 2019 r
  Wyświetleń: 397
 2274. Zarządzenie Nr OR.0050.779.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 396
 2275. Zarządzenie Nr OR.0050.781.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.775.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 396
 2276. Zarządzenie Nr OR.120.35.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „W ...
  Wyświetleń: 396
 2277. Zawiadomienie o XIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 16 lipca 2020
  Wyświetleń: 396
 2278. Uchwała Nr XXXII.330.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 395
 2279. Zarządzenie Nr OR.0050.537.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na Dożynkach Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 395
 2280. Zarządzenie Nr OR.0050.603.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 394
 2281. I przetarg ofertowy z dnia 7 marca 2019 na prawo do najmu lokalu użytkowego - Biała, Rynek 11
  Wyświetleń: 393
 2282. Zarządzenie Nr OR.120.16.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 393
 2283. Zarządzenie Nr OR.0050.578.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 392
 2284. Zarządzenie Nr OR.0050.635.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 391
 2285. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 września 2019
  Wyświetleń: 390
 2286. Zarządzenie Nr OR. 0050.780.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-11-2018 w sprawie ustalenia zasad użyczenia radnym Rady Miejskiej w Białej tabletów
  Wyświetleń: 390
 2287. Zarządzenie Nr OR.0050.782.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.777.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 390
 2288. 20190821 - II ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 1249 km.7 o pow. 0,1066 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 389
 2289. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 lipca 2019 r
  Wyświetleń: 388
 2290. Dostawa pelletu
  Wyświetleń: 387
 2291. Inspektor ds. Planowania Przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 385
 2292. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w 2019 r
  Wyświetleń: 385
 2293. Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Białej z dnia 31-05-2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 385
 2294. Zarządzenie Nr OR.0050.581.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 385
 2295. Uchwała Nr XXXIi.328.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 383
 2296. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 382
 2297. Zarządzenie Nr OR.0050.576.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 382
 2298. Zarządzenie Nr OR.0050.612.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 382
 2299. Zarządzenie Nr OR.0050.787.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 382
 2300. GKZP.6733.2.2019 - Termomodernizacji budynku szkolno-przedszkolnego w m. Śmiczu
  Wyświetleń: 381
 2301. Zarządzenie Nr OR.0050.577.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 381
 2302. Zarządzenie Nr OR.120.36.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej o wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 381
 2303. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 380
 2304. Uchwała Nr V.61.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej
  Wyświetleń: 380
 2305. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 378
 2306. Uchwała Nr VI.70.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 378
 2307. Zarządzenie Nr OR.0050.626.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 378
 2308. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 377
 2309. Uchwała Nr III.38.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2018
  Wyświetleń: 377
 2310. Zarządzenie Nr OR.0050.584.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 377
 2311. Zarządzenie Nr OR.0050.784.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2019
  Wyświetleń: 377
 2312. Zarządzenie Nr OR.0050.636.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 376
 2313. Zarządzenie Nr OR.120.15.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2018 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 375
 2314. Zarządzenie Nr OR.0050.625.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie wprowadzenia ,,Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Biała"
  Wyświetleń: 374
 2315. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 30.01.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 373
 2316. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Prężynie nr 24
  Wyświetleń: 373
 2317. 20190517 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 81 km.6 o pow. 0,2170 ha położona w Pogórzu
  Wyświetleń: 372
 2318. Dostawa opału-pelletu na potrzeby Gminy Biała i Gminnego Centrum Kultury w Białej w roku 2020 w ilości ok. 106 t.
  Wyświetleń: 371
 2319. Uchwała Nr VI.66.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 371
 2320. Uchwała Nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 370
 2321. 20190821 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 81 km.6 o pow. 0,2170 ha położona w Pogórzu
  Wyświetleń: 368
 2322. Zarządzenie Nr OR.0050.713.2018 Burmistrza Białej z dnia 23-07-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 368
 2323. Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 366
 2324. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała art. 39
  Wyświetleń: 365
 2325. Sesja X z dnia 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 364
 2326. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 364
 2327. Uchwała Nr IV.50.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2019 rok
  Wyświetleń: 363
 2328. Zarządzenie Nr OR.0050.609.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 o zmianie zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 363
 2329. 20190821 - II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 228 km.1 o pow. 0,0860 ha położona w Ogierniczu
  Wyświetleń: 362
 2330. Zarządzenie Nr OR.0050.611.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-12-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia zawodów II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 362
 2331. Sesja XI z dnia 10 lutego 2020 - Uchwały
  Wyświetleń: 361
 2332. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 360
 2333. Uchwała Nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. Nie – Sami – Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach ...
  Wyświetleń: 360
 2334. 20190821 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 359
 2335. Dostawa artykułów spozywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku - uzupełnienie zamówienia
  Wyświetleń: 359
 2336. Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
  Wyświetleń: 359
 2337. Uchwała Nr II.20.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych ...
  Wyświetleń: 359
 2338. Uchwała Nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 359
 2339. Uchwała Nr III.32.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 359
 2340. VIII Sesja Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 359
 2341. Raport o stanie Gminy Biała
  Wyświetleń: 358
 2342. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2019
  Wyświetleń: 358
 2343. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 357
 2344. III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 228 km.1 o pow. 0,0860 ha położona w Ogierniczu
  Wyświetleń: 357
 2345. Uchwała Nr V.62.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białeji nadania jej statutu
  Wyświetleń: 356
 2346. Uchwała Nr II.23.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ AQUA SILESIA”
  Wyświetleń: 355
 2347. Zarządzenie Nr OR.0050.610.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ...
  Wyświetleń: 355
 2348. Zarządzenie Nr OR.120.12.2019 Burmistrza Białej z dnia 07-02-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 355
 2349. Kontrola wykorzystania przez Gminę Biała dotacji z budżetu państwa otrzymanych w 2018 roku przeprowadzona w miesiącu marcu 2019 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Opolu
  Wyświetleń: 354
 2350. Uchwała Nr V.58. 2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia ...
  Wyświetleń: 354
 2351. Zarządzenie Nr OR.0050.608.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 354
 2352. Uchwała Nr IV.51.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2019
  Wyświetleń: 352
 2353. Zarządzenie Nr OR.0050.752.2018 Burmistrza Białej z dnia 03-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 352
 2354. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 351
 2355. Zarządzenie Nr OR.0050.580.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 351
 2356. I ustny przetarg ograniczony - działka gruntu nr 2053 m.35 o pow. 0,2395 ha położona w Białej - Józefowie.
  Wyświetleń: 350
 2357. Zarządzenie Nr OR.0050.606.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 350
 2358. Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
  Wyświetleń: 349
 2359. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy z dnia 13 listopada 2019 r
  Wyświetleń: 349
 2360. Zarządzenie Nr OR.0050.614.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 349
 2361. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 347
 2362. Uchwała Nr IV.42.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  Wyświetleń: 347
 2363. Zarządzenie Nr OR.0050.5.2018 Burmistrza Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 346
 2364. 20190517 - I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 228 km.1 o pow. 0,0860 ha położona w Ogierniczu
  Wyświetleń: 345
 2365. Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 345
 2366. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia
  Wyświetleń: 344
 2367. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r - Inne Materiały
  Wyświetleń: 344
 2368. Uchwała Nr VI.64.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 344
 2369. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 343
 2370. Zarządzenie Nr OR.0050.706.2018 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 343
 2371. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej - uzupełnienie zamówienia
  Wyświetleń: 342
 2372. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji na zgodność z KRI, wraz z przygotowaniem raportu z zaleceniami dla każdego badanego obszaru (informatycznego, organizacyjnego, fizycznego, dokumentacji) oraz opracowania Polityki bezpieczeństwa informacji.
  Wyświetleń: 342
 2373. Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 342
 2374. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 340
 2375. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji : Przebudowa budynku mieszkalnego Chrzelice 15
  Wyświetleń: 340