Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6010778152574485411918419946222000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7813778234690098352688654104746979229783659307695945677759555
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
776756775068888508176887970195670596665349279678896875672248
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83040899131158811100337879272104489215116758984632616926683024
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
398593962652609430815315753284490305663458979812958675295170
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
553126054646067434955290239337400524304237601460084538847606
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347473889144462310994006036533393004391343006701404835252910
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232793134024413221893396632220271702665729199399673179132012
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101561047412218175141351317304162811384915239181252027619327
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216121582
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 227850
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 107296
 3. Poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 106486
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 96647
 5. Powyżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 79218
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 78977
 7. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 41912
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 40940
 9. Oferty pracy
  Wyświetleń: 40680
 10. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 25575
 11. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 21342
 12. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 20113
 13. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 19418
 14. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 18263
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 17577
 16. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 17051
 17. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 16599
 18. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 16335
 19. Rokowania
  Wyświetleń: 16080
 20. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 15758
 21. Cel publiczny
  Wyświetleń: 14298
 22. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14028
 23. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 13871
 24. Sołectwa
  Wyświetleń: 13823
 25. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 12797
 26. Kontrole
  Wyświetleń: 12619
 27. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 12604
 28. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 12147
 29. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12099
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12018
 31. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 11915
 32. Oświadczenia i zgody
  Wyświetleń: 11801
 33. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 11596
 34. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 11579
 35. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 11555
 36. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 11063
 37. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 10804
 38. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 10786
 39. Radni
  Wyświetleń: 10730
 40. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 10706
 41. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10386
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10128
 43. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 9943
 44. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9750
 45. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 9711
 46. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9650
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9630
 48. Zadania
  Wyświetleń: 9516
 49. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9507
 50. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 9495
 51. Kierownictwo
  Wyświetleń: 9379
 52. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 9352
 53. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 9198
 54. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 9109
 55. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 8991
 56. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 8979
 57. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 8905
 58. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 8863
 59. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 8840
 60. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 8779
 61. Akty prawne związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 8688
 62. Zadania
  Wyświetleń: 8541
 63. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8493
 64. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 8392
 65. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 8381
 66. Deklaracje
  Wyświetleń: 8334
 67. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 8300
 68. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 8259
 69. Statut Gminy
  Wyświetleń: 8209
 70. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 8081
 71. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 7884
 72. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 7824
 73. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 7787
 74. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 7764
 75. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 7756
 76. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 7713
 77. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7702
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7645
 79. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 7638
 80. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 7556
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7534
 82. Zadania Rady
  Wyświetleń: 7510
 83. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 7468
 84. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 7376
 85. Plan Pracy Rady i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 7137
 86. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 7135
 87. Konsultacje
  Wyświetleń: 7121
 88. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7095
 89. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 7091
 90. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 7087
 91. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 7025
 92. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 6807
 93. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 6728
 94. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 6645
 95. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 6609
 96. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6553
 97. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 6449
 98. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6444
 99. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 6387
 100. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6359
 101. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 6355
 102. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 6348
 103. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6235
 104. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 6208
 105. Osiedla
  Wyświetleń: 6177
 106. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 6136
 107. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 6098
 108. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 6049
 109. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5955
 110. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 5918
 111. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 5759
 112. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 5721
 113. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5705
 114. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 5696
 115. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5643
 116. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 5571
 117. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5532
 118. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 5471
 119. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 5416
 120. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 5412
 121. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 5327
 122. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 5278
 123. Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 5253
 124. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 5218
 125. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 5174
 126. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 5151
 127. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 5141
 128. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 5126
 129. SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
  Wyświetleń: 5117
 130. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 5008
 131. Wybory ławników 2016 - 2019
  Wyświetleń: 4953
 132. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4948
 133. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2006-2010
  Wyświetleń: 4948
 134. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 4944
 135. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 4938
 136. Dotacje
  Wyświetleń: 4893
 137. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 4873
 138. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4862
 139. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 4808
 140. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 4731
 141. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4724
 142. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 4713
 143. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 4703
 144. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VI - 2010-2014
  Wyświetleń: 4691
 145. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4682
 146. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4659
 147. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4640
 148. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 4595
 149. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4573
 150. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 4573
 151. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 4567
 152. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4494
 153. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 4476
 154. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4443
 155. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4436
 156. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 4432
 157. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 4396
 158. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 4350
 159. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4348
 160. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4342
 161. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4334
 162. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 4329
 163. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 4308
 164. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 4301
 165. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 4239
 166. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4232
 167. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 4221
 168. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 4179
 169. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 4082
 170. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4078
 171. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 4059
 172. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 4050
 173. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 4038
 174. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 4021
 175. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4008
 176. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3939
 177. Informacja o stanie mienia za 2003 rok
  Wyświetleń: 3891
 178. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3845
 179. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 3839
 180. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 3829
 181. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 3821
 182. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3818
 183. Rok 2012
  Wyświetleń: 3814
 184. Rok 2011
  Wyświetleń: 3795
 185. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 3794
 186. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 3784
 187. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 3783
 188. Rok 2013
  Wyświetleń: 3747
 189. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3745
 190. Inicjatywa lokalna - informacje ogólne
  Wyświetleń: 3738
 191. Petycje
  Wyświetleń: 3711
 192. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 3678
 193. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 3669
 194. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3668
 195. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 3654
 196. Karta usług nr Nr 03/OR - Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 3644
 197. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 3633
 198. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 3632
 199. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3624
 200. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3602
 201. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3592
 202. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 3538
 203. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 3535
 204. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3528
 205. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 3527
 206. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3496
 207. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 3494
 208. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3492
 209. Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3486
 210. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3485
 211. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3455
 212. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 3416
 213. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3414
 214. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Wyświetleń: 3412
 215. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 3399
 216. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3352
 217. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3347
 218. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3345
 219. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3341
 220. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 3303
 221. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 3278
 222. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3275
 223. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 3265
 224. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 3264
 225. Oświata
  Wyświetleń: 3247
 226. Informacja o stanie mienia za 2005 rok
  Wyświetleń: 3218
 227. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 3207
 228. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 3189
 229. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 3180
 230. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3179
 231. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3179
 232. Karta usług numer 20/GKZP - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3172
 233. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 3168
 234. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 3164
 235. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 3164
 236. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 3159
 237. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 3155
 238. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3154
 239. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 3152
 240. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3151
 241. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 3149
 242. Rok 2014
  Wyświetleń: 3138
 243. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 3111
 244. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 3110
 245. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 3108
 246. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3108
 247. Taryfy za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 3100
 248. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 3096
 249. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 3094
 250. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 3093
 251. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 3090
 252. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 3081
 253. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 3078
 254. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009
  Wyświetleń: 3078
 255. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 3059
 256. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 3052
 257. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 3047
 258. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 3047
 259. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3039
 260. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 3036
 261. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 3026
 262. Rok 2010
  Wyświetleń: 3016
 263. Informacja o stanie mienia za 2004 rok
  Wyświetleń: 3012
 264. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2979
 265. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 2972
 266. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
  Wyświetleń: 2963
 267. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2958
 268. Karta usług numer 13/SO - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego
  Wyświetleń: 2938
 269. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 2935
 270. Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne - 2018 rok
  Wyświetleń: 2932
 271. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 2932
 272. Rok 2008
  Wyświetleń: 2927
 273. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2927
 274. Informacja o stanie mienia za 2006 rok
  Wyświetleń: 2924
 275. Kontrole w roku 2015
  Wyświetleń: 2921
 276. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2912
 277. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2909
 278. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2903
 279. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 2902
 280. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 2901
 281. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 2900
 282. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2887
 283. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 2886
 284. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2885
 285. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 2882
 286. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2875
 287. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008
  Wyświetleń: 2858
 288. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2856
 289. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2848
 290. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2843
 291. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 2842
 292. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 2837
 293. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 2832
 294. Informacja o stanie mienia za 2009 rok
  Wyświetleń: 2824
 295. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 2820
 296. Rok 2009
  Wyświetleń: 2819
 297. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 2810
 298. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 2804
 299. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 2799
 300. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 2798
 301. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2796
 302. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2795
 303. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 2792
 304. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 2790
 305. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 2784
 306. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 2779
 307. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 2779
 308. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 2778
 309. Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 2777
 310. Informacja o stanie mienia za 2008 rok
  Wyświetleń: 2775
 311. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2767
 312. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2765
 313. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2764
 314. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2763
 315. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 2753
 316. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 2749
 317. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2747
 318. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 2746
 319. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 2743
 320. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 2741
 321. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2739
 322. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2734
 323. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2734
 324. Karta usług numer 09/USC - Zawarcie związku małżeńskiego ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 2732
 325. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2731
 326. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2728
 327. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2726
 328. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 2721
 329. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 2713
 330. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 2713
 331. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 2704
 332. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 2701
 333. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2699
 334. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2694
 335. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 2692
 336. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 2687
 337. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 2684
 338. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 2684
 339. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 2683
 340. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 2683
 341. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2675
 342. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2672
 343. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2671
 344. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2661
 345. Informacja o stanie mienia za 2007 rok
  Wyświetleń: 2659
 346. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 2653
 347. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 2653
 348. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2653
 349. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007
  Wyświetleń: 2649
 350. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2635
 351. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 2632
 352. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 2629
 353. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2624
 354. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2620
 355. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 2619
 356. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2615
 357. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 2606
 358. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2602
 359. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2601
 360. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 2597
 361. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 2593
 362. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 2592
 363. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2586
 364. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 2585
 365. Informacja o stanie mienia za 2010 rok
  Wyświetleń: 2584
 366. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2583
 367. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2582
 368. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2580
 369. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2579
 370. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 2576
 371. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2569
 372. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2568
 373. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2568
 374. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2567
 375. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2566
 376. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 2562
 377. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2561
 378. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 2555
 379. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2553
 380. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 2551
 381. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 2550
 382. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 2550
 383. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 2548
 384. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 2548
 385. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2542
 386. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2540
 387. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 2539
 388. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 2537
 389. Karta usług numer 08/SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne
  Wyświetleń: 2527
 390. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 2526
 391. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 2525
 392. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2525
 393. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 2524
 394. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2518
 395. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 2518
 396. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 2516
 397. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2511
 398. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2508
 399. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2505
 400. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2502
 401. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 2498
 402. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2494
 403. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2489
 404. Kontrole w roku 2017
  Wyświetleń: 2487
 405. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2485
 406. Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2484
 407. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2482
 408. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2481
 409. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 2481
 410. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2477
 411. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2473
 412. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2472
 413. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 2469
 414. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2467
 415. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2466
 416. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 2464
 417. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 2464
 418. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 2463
 419. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2458
 420. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 2457
 421. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2454
 422. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2453
 423. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 2452
 424. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 2451
 425. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2451
 426. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2441
 427. Rok 2006
  Wyświetleń: 2441
 428. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 2439
 429. Karta usług numer 05/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 2438
 430. Kontrole w roku 2016
  Wyświetleń: 2435
 431. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2434
 432. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2433
 433. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 2430
 434. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 2429
 435. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 2425
 436. Rok 2005
  Wyświetleń: 2424
 437. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 2424
 438. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 2424
 439. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006
  Wyświetleń: 2420
 440. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2417
 441. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2412
 442. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 2409
 443. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 2406
 444. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 2404
 445. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2402
 446. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 2401
 447. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2400
 448. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 2399
 449. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2399
 450. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2397
 451. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2397
 452. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 2393
 453. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 2388
 454. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2385
 455. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 2383
 456. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2381
 457. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2381
 458. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2380
 459. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2379
 460. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 2379
 461. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2376
 462. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 2373
 463. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2373
 464. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 2369
 465. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2367
 466. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 2362
 467. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2359
 468. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 2358
 469. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 2357
 470. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2355
 471. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 2355
 472. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 2354
 473. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2351
 474. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2351
 475. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2348
 476. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 2347
 477. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2344
 478. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2342
 479. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2338
 480. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 2333
 481. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2333
 482. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2332
 483. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2331
 484. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2331
 485. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 2329
 486. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 2326
 487. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 2323
 488. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2322
 489. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2321
 490. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2318
 491. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 2317
 492. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2316
 493. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018
  Wyświetleń: 2315
 494. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2315
 495. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2315
 496. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2314
 497. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2314
 498. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 2314
 499. Rok 2007
  Wyświetleń: 2313
 500. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2312
 501. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim Wsi Miłowice
  Wyświetleń: 2311
 502. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2311
 503. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 2310
 504. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2308
 505. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 2307
 506. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 2306
 507. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 2300
 508. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 2299
 509. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2297
 510. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 2296
 511. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2296
 512. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 2295
 513. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 2294
 514. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 2293
 515. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 2291
 516. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 2291
 517. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 2288
 518. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2284
 519. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 2282
 520. Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej (2018-2023)
  Wyświetleń: 2278
 521. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2277
 522. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 2277
 523. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 2275
 524. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2271
 525. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 2271
 526. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2270
 527. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 2266
 528. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 2265
 529. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2264
 530. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 2263
 531. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 2259
 532. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2258
 533. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 2258
 534. Rok 2004
  Wyświetleń: 2256
 535. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 2255
 536. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2254
 537. Wybory ławników 2012 - 2015
  Wyświetleń: 2252
 538. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 2251
 539. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 2251
 540. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2249
 541. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 2248
 542. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 2245
 543. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2241
 544. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 2241
 545. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 2240
 546. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 2239
 547. Karta usług numer 07/GKZP - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2237
 548. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2234
 549. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2234
 550. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2233
 551. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2231
 552. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2227
 553. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2226
 554. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2225
 555. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2222
 556. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 2219
 557. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 2217
 558. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2215
 559. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2215
 560. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2212
 561. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 2211
 562. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2204
 563. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2203
 564. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 2203
 565. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 2201
 566. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 2195
 567. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2195
 568. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 2191
 569. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 2191
 570. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2018-2023
  Wyświetleń: 2191
 571. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2190
 572. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 2188
 573. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2188
 574. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 2187
 575. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 2185
 576. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 2179
 577. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2178
 578. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 2177
 579. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 2176
 580. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2173
 581. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2172
 582. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 2171
 583. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 2169
 584. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 2169
 585. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2169
 586. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2169
 587. Harmonogram wywozu odpadów - Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2019
  Wyświetleń: 2166
 588. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 2165
 589. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 2164
 590. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2162
 591. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 2161
 592. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 2156
 593. Karta usług numer 01/USC - Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2155
 594. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2154
 595. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 2154
 596. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 2148
 597. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 2145
 598. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 2144
 599. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2143
 600. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2143
 601. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 2142
 602. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 2141
 603. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2140
 604. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 2138
 605. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 2137
 606. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 2137
 607. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 2136
 608. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2132
 609. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2132
 610. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2131
 611. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 2131
 612. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 2130
 613. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2129
 614. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 2126
 615. Przetargi
  Wyświetleń: 2126
 616. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 2125
 617. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 2125
 618. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2120
 619. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 2119
 620. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 2119
 621. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2117
 622. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 2117
 623. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 2115
 624. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2115
 625. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2113
 626. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 2111
 627. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2109
 628. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 2107
 629. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 2105
 630. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2105
 631. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 2103
 632. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 2102
 633. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 2101
 634. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2099
 635. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2099
 636. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2098
 637. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 2096
 638. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 2095
 639. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 2095
 640. Karta usług numer 01/GN - Nadanie numeru porządkowego na budynek lub nieruchomość
  Wyświetleń: 2091
 641. Opłaty
  Wyświetleń: 2088
 642. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2088
 643. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 2085
 644. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2085
 645. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 2084
 646. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2084
 647. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2084
 648. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2084
 649. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - Unieważnione
  Wyświetleń: 2082
 650. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 2080
 651. Karta usług numer 10/GKZP - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 2076
 652. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 2076
 653. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2074
 654. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 2074
 655. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 2073
 656. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2071
 657. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2070
 658. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2070
 659. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2069
 660. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 2069
 661. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2068
 662. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2067
 663. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 2066
 664. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2065
 665. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2063
 666. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 2061
 667. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 2061
 668. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 2061
 669. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 2058
 670. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 2057
 671. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2056
 672. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2056
 673. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 2056
 674. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 2055
 675. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 2055
 676. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 2052
 677. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 2046
 678. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 2045
 679. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2045
 680. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2041
 681. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2040
 682. Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019
  Wyświetleń: 2038
 683. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 2038
 684. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 2038
 685. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2038
 686. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2037
 687. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2036
 688. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 2036
 689. Karta usług numer 12/SO - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel
  Wyświetleń: 2034
 690. Karta usług numer 04/GN - Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2032
 691. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2031
 692. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 2027
 693. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2022
 694. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2022
 695. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 2020
 696. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 2020
 697. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 2020
 698. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2020
 699. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2014
 700. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 2014
 701. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2012
 702. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 2008
 703. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 2008
 704. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 2008
 705. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 2007
 706. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2007
 707. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2007
 708. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2006
 709. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 2005
 710. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 2005
 711. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 2003
 712. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2003
 713. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 2003
 714. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2002
 715. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2000
 716. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 2000
 717. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1999
 718. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1999
 719. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 1998
 720. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 1997
 721. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1996
 722. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 1994
 723. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 1994
 724. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 1994
 725. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1991
 726. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1989
 727. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1988
 728. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 1988
 729. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1988
 730. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1986
 731. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1986
 732. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1984
 733. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1984
 734. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 1982
 735. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1981
 736. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1980
 737. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 1978
 738. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1975
 739. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1974
 740. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 1972
 741. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 1971
 742. Karta usług numer 02/SO - Wpis do Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 1970
 743. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1970
 744. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1964
 745. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 1963
 746. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1963
 747. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1962
 748. Informacja
  Wyświetleń: 1960
 749. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 1959
 750. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1957
 751. Nabór na stanowisko Referent ds. Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1957
 752. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1953
 753. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 1953
 754. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1952
 755. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1950
 756. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1949
 757. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 1949
 758. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1945
 759. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1943
 760. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1943
 761. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1941
 762. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1936
 763. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1935
 764. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1933
 765. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1932
 766. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1931
 767. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1930
 768. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1929
 769. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 1926
 770. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 1926
 771. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1923
 772. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1922
 773. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1921
 774. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1919
 775. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1918
 776. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 1915
 777. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1914
 778. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1910
 779. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1910
 780. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1910
 781. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 1907
 782. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1904
 783. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 1902
 784. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1902
 785. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2018
  Wyświetleń: 1901
 786. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1900
 787. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1897
 788. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1897
 789. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 1896
 790. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1895
 791. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1895
 792. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1894
 793. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1893
 794. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 1892
 795. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 1889
 796. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1889
 797. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 1886
 798. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 1885
 799. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018
  Wyświetleń: 1885
 800. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1884
 801. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1882
 802. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 1882
 803. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 1881
 804. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1879
 805. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1872
 806. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1871
 807. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 1866
 808. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1865
 809. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1865
 810. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1860
 811. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 1859
 812. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 1858
 813. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1858
 814. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1857
 815. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1857
 816. Karta usług numer 03/FN - Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1855
 817. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1854
 818. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1853
 819. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1852
 820. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 1850
 821. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2020
  Wyświetleń: 1849
 822. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1849
 823. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1848
 824. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1847
 825. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1846
 826. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1844
 827. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 1843
 828. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1840
 829. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 1840
 830. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1839
 831. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1838
 832. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1838
 833. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1837
 834. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1836
 835. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1832
 836. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1832
 837. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1829
 838. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1827
 839. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 1825
 840. Karta usług numer 04/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy obywateli polskich
  Wyświetleń: 1823
 841. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 1820
 842. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1820
 843. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1819
 844. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1818
 845. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1816
 846. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1815
 847. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1812
 848. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 1812
 849. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1812
 850. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1812
 851. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 1810
 852. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 1809
 853. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1807
 854. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1807
 855. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1806
 856. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1805
 857. Karta usług numer 14/USC - Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 1801
 858. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 1801
 859. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 1800
 860. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1798
 861. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1797
 862. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 1797
 863. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1796
 864. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1790
 865. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 1789
 866. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 1788
 867. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 1788
 868. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 1785
 869. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 1785
 870. Karta usług numer 11/SO - Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
  Wyświetleń: 1784
 871. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 1784
 872. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik zaprasza Wszystkich Zainteresowanych do składania ofert usług dotyczących realizowanego projektu pn. „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat"
  Wyświetleń: 1782
 873. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 1781
 874. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 1780
 875. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1779
 876. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1779
 877. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1778
 878. Karta usług numer 05/FN - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 1778
 879. Akty prawne
  Wyświetleń: 1777
 880. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1776
 881. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1775
 882. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 1773
 883. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 1773
 884. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1771
 885. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 1770
 886. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1768
 887. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1768
 888. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 1765
 889. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1764
 890. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 1763
 891. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 1762
 892. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1762
 893. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1760
 894. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 1760
 895. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 1760
 896. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1759
 897. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1756
 898. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 1756
 899. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1756
 900. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1754
 901. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 1753
 902. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1752
 903. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 1750
 904. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1750
 905. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1748
 906. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 1748
 907. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 1747
 908. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1747
 909. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1746
 910. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1746
 911. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 1746
 912. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1746
 913. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 1744
 914. Karta usług numer 03/GKZP - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1741
 915. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 1740
 916. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1740
 917. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1740
 918. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 1735
 919. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 1732
 920. Karta usług numer 02/GN - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1730
 921. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1730
 922. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 1729
 923. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1729
 924. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1729
 925. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1723
 926. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 1719
 927. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1719
 928. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1718
 929. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1717
 930. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1715
 931. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1714
 932. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1713
 933. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 1711
 934. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1707
 935. Karta usług numer 14/SO - Zawieszenie i wycofanie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1703
 936. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 1700
 937. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 1698
 938. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 1697
 939. POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1693
 940. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1691
 941. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1691
 942. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1690
 943. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 1688
 944. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 1687
 945. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018
  Wyświetleń: 1685
 946. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 1683
 947. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1682
 948. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1680
 949. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 1677
 950. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1676
 951. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1676
 952. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 1673
 953. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1671
 954. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 1671
 955. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1669
 956. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1665
 957. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 1662
 958. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1662
 959. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 1661
 960. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1657
 961. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1656
 962. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1655
 963. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 1654
 964. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 1653
 965. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 1652
 966. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 1651
 967. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1650
 968. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 1647
 969. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1647
 970. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1646
 971. Karta usług numer 21/GKZP - Przyznanie dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1644
 972. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 1641
 973. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1641
 974. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1640
 975. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 1640
 976. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1636
 977. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1634
 978. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2017
  Wyświetleń: 1632
 979. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 1630
 980. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1627
 981. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy" przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej w dniu 4 lutego 2016 roku przez Starostwo Powiatowe w Prudniku
  Wyświetleń: 1626
 982. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 1624
 983. Karta usług numer 1/GKZP - Decyzje o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1622
 984. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1622
 985. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1620
 986. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1620
 987. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 1620
 988. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1616
 989. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 1615
 990. Karta usług numer 04/FN - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1614
 991. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 1614
 992. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1611
 993. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1608
 994. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1607
 995. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1606
 996. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1605
 997. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1604
 998. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018
  Wyświetleń: 1603
 999. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 1602
 1000. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1602
 1001. Sesja XXVII z dnia 29 grudnia 2017 r
  Wyświetleń: 1601
 1002. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1600
 1003. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 1600
 1004. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1599
 1005. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1598
 1006. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1597
 1007. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1593
 1008. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1592
 1009. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 1592
 1010. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1591
 1011. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 1587
 1012. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 1586
 1013. Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1580
 1014. Karta usług numer 07/SO - Wymeldowanie z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego
  Wyświetleń: 1577
 1015. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1576
 1016. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 1574
 1017. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 1573
 1018. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1572
 1019. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 1572
 1020. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1572
 1021. Kontrole w roku 2018
  Wyświetleń: 1571
 1022. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1569
 1023. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1568
 1024. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 1568
 1025. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1567
 1026. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1565
 1027. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1565
 1028. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 1564
 1029. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r
  Wyświetleń: 1564
 1030. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1561
 1031. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1556
 1032. Sport i rekreacja
  Wyświetleń: 1556
 1033. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1551
 1034. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1550
 1035. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1549
 1036. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1549
 1037. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1549
 1038. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1548
 1039. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 1547
 1040. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1546
 1041. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017
  Wyświetleń: 1546
 1042. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1545
 1043. Karta usług numer 13/USC - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństw
  Wyświetleń: 1543
 1044. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1543
 1045. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1542
 1046. Nabór na stanowisko Referent ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1541
 1047. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1538
 1048. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1537
 1049. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1537
 1050. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 1537
 1051. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1536
 1052. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1536
 1053. Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 1533
 1054. Karta usług numer 16/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe
  Wyświetleń: 1533
 1055. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1533
 1056. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 1531
 1057. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1531
 1058. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo: stanowisko d/s zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1530
 1059. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 1527
 1060. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1525
 1061. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1523
 1062. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1522
 1063. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1520
 1064. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1520
 1065. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 1520
 1066. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1519
 1067. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 1519
 1068. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1518
 1069. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 1515
 1070. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1512
 1071. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1512
 1072. Wykaz punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1506
 1073. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 1501
 1074. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 1500
 1075. Karta usług numer 17/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone
  Wyświetleń: 1494
 1076. Opiekun świetlic
  Wyświetleń: 1494
 1077. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 1493
 1078. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 1492
 1079. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1492
 1080. Karta usług numer 07/FN - Podatek rolny  od osób  prawnych
  Wyświetleń: 1491
 1081. Karta usług numer 06/SO - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1489
 1082. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 1482
 1083. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 1482
 1084. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 1481
 1085. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1480
 1086. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1480
 1087. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1479
 1088. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 1476
 1089. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1476
 1090. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 1475
 1091. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1475
 1092. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1475
 1093. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 1474
 1094. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1469
 1095. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1468
 1096. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1467
 1097. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 1467
 1098. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017
  Wyświetleń: 1464
 1099. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1464
 1100. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1463
 1101. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 1456
 1102. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 1455
 1103. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 1455
 1104. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1453
 1105. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1451
 1106. Karta usług numer 09/SO - Zgłoszenie wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskie
  Wyświetleń: 1450
 1107. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 1447
 1108. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1445
 1109. Karta usług numer 06/GKZP - Przydział lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 1444
 1110. Karta usług numer 09/GKZP - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1440
 1111. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1438
 1112. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1437
 1113. Karta usług numer 02/GKZP - Postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1436
 1114. Karta usług numer 11/USC - Uznanie orzeczenia zagranicznego dot. rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie unii europejskiej
  Wyświetleń: 1435
 1115. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1433
 1116. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1432
 1117. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1422
 1118. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1417
 1119. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2017
  Wyświetleń: 1410
 1120. "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 1409
 1121. Karta usług numer 12/GKZP - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1405
 1122. Karta usług numer 08/GKZP - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  Wyświetleń: 1403
 1123. Karta usług numer 04/USC - Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 1401
 1124. Karta usług numer 15/SO - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1401
 1125. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 1400
 1126. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1398
 1127. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1396
 1128. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 1394
 1129. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 1392
 1130. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1390
 1131. Karta usług numer 13/GKZP - Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1389
 1132. Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1388
 1133. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 1388
 1134. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1385
 1135. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1383
 1136. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1382
 1137. Karta usług numer 05/USC - Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 1381
 1138. Karta usług numer 09/FN - Ulga inwestycyjna
  Wyświetleń: 1381
 1139. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1378
 1140. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 1373
 1141. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1372
 1142. Karta usług numer 03/SO - Udostępnienie Rejestru Wyborców
  Wyświetleń: 1368
 1143. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 1366
 1144. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 1365
 1145. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2019
  Wyświetleń: 1362
 1146. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1362
 1147. Karta usług numer 17/GKZP - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 1360
 1148. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 1360
 1149. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1357
 1150. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1357
 1151. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1356
 1152. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AQUA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1353
 1153. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1351
 1154. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1349
 1155. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1348
 1156. Opiekun świetlic w: Olbrachcicach, Ligocie Bialskiej i Radostyni
  Wyświetleń: 1348
 1157. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1346
 1158. Petycje złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 1346
 1159. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1345
 1160. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018
  Wyświetleń: 1344
 1161. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1341
 1162. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1340
 1163. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1339
 1164. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1337
 1165. Karta usług numer 03/USC - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1336
 1166. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1333
 1167. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1332
 1168. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1328
 1169. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę obory i adaptację wiaty w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1323
 1170. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1322
 1171. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1321
 1172. Informacja o posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1321
 1173. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 1313
 1174. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1313
 1175. Karta usług numer 08/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 1312
 1176. Karta usług numer 06/FN.DG - Wydawanie Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1311
 1177. Karta usług numer 06/USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 1311
 1178. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1310
 1179. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 1310
 1180. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1310
 1181. Karta usług numer 07/GN - Przekształcenie udziału w prawie współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości
  Wyświetleń: 1306
 1182. Karta usług numer 09/FN.DG - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1306
 1183. Karta usług numer 10/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 1304
 1184. Karta usług numer 01/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1303
 1185. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 1302
 1186. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1302
 1187. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2018
  Wyświetleń: 1301
 1188. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1295
 1189. Karta usług numer 07/FN.DG -  Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1295
 1190. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1294
 1191. Karta usług numer 01/FN - Podatek leśny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1294
 1192. Od 1.07.2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE
  Wyświetleń: 1294
 1193. Przyjmowanie wniosków – program „Czyste powietrze”
  Wyświetleń: 1294
 1194. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1294
 1195. Uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 1294
 1196. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 1290
 1197. Karta usług numer 05/GKZP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1290
 1198. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1290
 1199. Karta usług numer 04/GKZP - Wypis i wyrys ze „Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1287
 1200. Karta usług numer 06/GN - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 1287
 1201. UWAGA ROLNICY!
  Wyświetleń: 1286
 1202. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1285
 1203. Karta usług numer 05/FN.DG - Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej ( dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)
  Wyświetleń: 1283
 1204. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1280
 1205. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1276
 1206. Karta usług numer 01/SO - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
  Wyświetleń: 1272
 1207. Karta usług numer 02/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1271
 1208. Karta usług numer 12/USC - Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego
  Wyświetleń: 1271
 1209. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1271
 1210. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 1271
 1211. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 1271
 1212. Karta usług numer 07/USC - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja
  Wyświetleń: 1269
 1213. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1267
 1214. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1267
 1215. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1266
 1216. Karta usług numer 16/FN - Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 1265
 1217. Karta usług numer 02/USC - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 1264
 1218. Karta usług numer 03/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1258
 1219. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 1258
 1220. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 1257
 1221. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 1256
 1222. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1256
 1223. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 1255
 1224. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 1255
 1225. Karta usług numer 10/SO - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
  Wyświetleń: 1254
 1226. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1252
 1227. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1251
 1228. Skład osobowy VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 1251
 1229. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1248
 1230. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1248
 1231. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1246
 1232. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1245
 1233. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 1245
 1234. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1245
 1235. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1244
 1236. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1244
 1237. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 1243
 1238. Karta usług numer 04/FN.DG - przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1243
 1239. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1243
 1240. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1242
 1241. Karta usług numer 09/GN - Udzielenie bonifikaty w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1240
 1242. Karta usług numer 15/FN - Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1237
 1243. Wybory Prezydenckie - 10 maja 2020
  Wyświetleń: 1236
 1244. Karta usług numer 13/FN - Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1235
 1245. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1235
 1246. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1234
 1247. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 1231
 1248. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1230
 1249. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 1227
 1250. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1227
 1251. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1224
 1252. Karta usług numer 17/FN - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  Wyświetleń: 1223
 1253. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1221
 1254. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1220
 1255. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1218
 1256. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 1218
 1257. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1213
 1258. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1212
 1259. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1210
 1260. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 1209
 1261. Karta usług numer 02/FN - Podatek leśny od osób prawnych
  Wyświetleń: 1207
 1262. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1207
 1263. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1206
 1264. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1206
 1265. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 1205
 1266. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019
  Wyświetleń: 1205
 1267. Karta usług numer 08/GN - Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 1200
 1268. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 1199
 1269. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 1194
 1270. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1194
 1271. Oświadczenia złożone w 2018 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1193
 1272. Karta usług numer 08/FN.DG - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć
  Wyświetleń: 1190
 1273. Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020
  Wyświetleń: 1187
 1274. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018
  Wyświetleń: 1183
 1275. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 1182
 1276. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1179
 1277. Karta usług numer 08/FN - Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntu
  Wyświetleń: 1179
 1278. Karta usług numer 18/GKZP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 1179
 1279. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1176
 1280. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1175
 1281. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015 przeprowadzona w dniu 12 maja 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1174
 1282. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1171
 1283. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 1168
 1284. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 1166
 1285. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1166
 1286. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1162
 1287. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1161
 1288. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1161
 1289. Karta usług numer 15/GKZP - Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1160
 1290. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 1158
 1291. Karta usług numer 10/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wydanie opolskiej karty rodziny i seniora
  Wyświetleń: 1156
 1292. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1155
 1293. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 1151
 1294. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 1151
 1295. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1150
 1296. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1148
 1297. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1146
 1298. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 1146
 1299. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 1145
 1300. Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1145
 1301. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1143
 1302. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 1140
 1303. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018
  Wyświetleń: 1139
 1304. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1136
 1305. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1136
 1306. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1130
 1307. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1126
 1308. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji
  Wyświetleń: 1124
 1309. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1123
 1310. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018
  Wyświetleń: 1123
 1311. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1121
 1312. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 1120
 1313. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1120
 1314. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 1115
 1315. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1115
 1316. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1114
 1317. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 1111
 1318. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1110
 1319. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1109
 1320. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1109
 1321. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1108
 1322. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1108
 1323. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1108
 1324. Karta usług numer 14/GKZP - Zaświadczenie o ujęciu nieruchomości w rejestrze zabytków
  Wyświetleń: 1105
 1325. Karta usług numer 03/GN - Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1104
 1326. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 1103
 1327. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 1102
 1328. Karta usług numer 05/GN - Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy biała z przeznaczeniem na cele rolne
  Wyświetleń: 1101
 1329. Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1101
 1330. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1100
 1331. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1099
 1332. Karta usług numer 14/FN - Odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych
  Wyświetleń: 1097
 1333. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1094
 1334. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 1094
 1335. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 1094
 1336. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 1093
 1337. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1092
 1338. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 1090
 1339. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 1089
 1340. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 1088
 1341. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018
  Wyświetleń: 1088
 1342. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1087
 1343. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1087
 1344. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1087
 1345. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 1087
 1346. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 1085
 1347. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 1085
 1348. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 1084
 1349. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 1083
 1350. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1082
 1351. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 1081
 1352. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1081
 1353. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1079
 1354. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019
  Wyświetleń: 1079
 1355. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Uchwały
  Wyświetleń: 1077
 1356. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1077
 1357. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1076
 1358. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 1075
 1359. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1075
 1360. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 1071
 1361. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej przeprowadzona w dniu 10 października 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1070
 1362. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 1070
 1363. Urzędnik wyborczy
  Wyświetleń: 1069
 1364. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 1069
 1365. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 1068
 1366. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1067
 1367. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018
  Wyświetleń: 1064
 1368. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 1063
 1369. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 1063
 1370. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1063
 1371. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 1059
 1372. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 1057
 1373. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 1057
 1374. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018
  Wyświetleń: 1056
 1375. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 1052
 1376. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 1051
 1377. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 1050
 1378. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1050
 1379. Karta usług numer 06/FN - Podatek rolny od osób fizycznych
  Wyświetleń: 1046
 1380. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017 przeprowadzona w dniach od 3 kwietnia 2017 do 28 czerwca 2017 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
  Wyświetleń: 1043
 1381. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1042
 1382. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018
  Wyświetleń: 1042
 1383. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 1041
 1384. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1039
 1385. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach przeprowadzona w dniach od 3 sierpnia 2016 do 27 września 2016 roku przez Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1038
 1386. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1038
 1387. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1038
 1388. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 1035
 1389. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 1034
 1390. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 1034
 1391. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1031
 1392. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 1031
 1393. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1031
 1394. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 1030
 1395. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 1030
 1396. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1030
 1397. Uchwała Nr XXVII.279.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r.
  Wyświetleń: 1029
 1398. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1028
 1399. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 1028
 1400. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r
  Wyświetleń: 1026
 1401. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1026
 1402. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 1026
 1403. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1025
 1404. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 1025
 1405. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1023
 1406. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020
  Wyświetleń: 1022
 1407. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – w roku 2018 r”
  Wyświetleń: 1022
 1408. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 1022
 1409. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1022
 1410. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1022
 1411. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1021
 1412. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1020
 1413. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1019
 1414. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1019
 1415. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1019
 1416. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 1019
 1417. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1018
 1418. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1017
 1419. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 1015
 1420. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1014
 1421. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 1013
 1422. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej
  Wyświetleń: 1012
 1423. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1012
 1424. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1011
 1425. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1010
 1426. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1010
 1427. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 1010
 1428. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 1008
 1429. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 1008
 1430. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1008
 1431. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 października 2018
  Wyświetleń: 1008
 1432. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 1007
 1433. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w dniach 4 i 5 maja 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1005
 1434. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 1005
 1435. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 1004
 1436. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej przeprowadzona w dniu 28 września 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
  Wyświetleń: 1003
 1437. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej - część II Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1003
 1438. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 1001
 1439. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1001
 1440. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 1001
 1441. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 1001
 1442. Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...
  Wyświetleń: 1000
 1443. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018
  Wyświetleń: 1000
 1444. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 999
 1445. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 999
 1446. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 998
 1447. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 997
 1448. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 996
 1449. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 996
 1450. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 995
 1451. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 995
 1452. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 995
 1453. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 995
 1454. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 995
 1455. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 995
 1456. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 995
 1457. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 994
 1458. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 994
 1459. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2018 ( I połowa )
  Wyświetleń: 993
 1460. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 993
 1461. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2017
  Wyświetleń: 992
 1462. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 992
 1463. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 992
 1464. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 989
 1465. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 989
 1466. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 988
 1467. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 988
 1468. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : ,, Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia "
  Wyświetleń: 987
 1469. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 987
 1470. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 987
 1471. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 987
 1472. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 986
 1473. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 986
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 986
 1475. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 986
 1476. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 985
 1477. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 984
 1478. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 984
 1479. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 984
 1480. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 984
 1481. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 983
 1482. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 982
 1483. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 982
 1484. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 981
 1485. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia- II
  Wyświetleń: 981
 1486. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 981
 1487. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019
  Wyświetleń: 981
 1488. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 980
 1489. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 979
 1490. Sesja II z dnia 7 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 978
 1491. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 978
 1492. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 978
 1493. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 978
 1494. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 978
 1495. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 976
 1496. Karta usług numer 11/FN - Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne
  Wyświetleń: 976
 1497. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 976
 1498. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 975
 1499. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 975
 1500. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 973
 1501. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 973
 1502. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 972
 1503. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 972
 1504. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r
  Wyświetleń: 972
 1505. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 972
 1506. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 972
 1507. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 971
 1508. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 971
 1509. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 971
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 971
 1511. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 971
 1512. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 970
 1513. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 970
 1514. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 970
 1515. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 970
 1516. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 970
 1517. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 969
 1518. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 969
 1519. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 968
 1520. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 968
 1521. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 968
 1522. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 967
 1523. "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz budowy zewnętrzne - OPS" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 966
 1524. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2018
  Wyświetleń: 966
 1525. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 966
 1526. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 966
 1527. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 965
 1528. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 964
 1529. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej cześci miasta"
  Wyświetleń: 963
 1530. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 961
 1531. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019
  Wyświetleń: 961
 1532. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 960
 1533. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 959
 1534. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 959
 1535. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 958
 1536. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 957
 1537. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 957
 1538. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 957
 1539. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 956
 1540. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 956
 1541. II Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 955
 1542. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 955
 1543. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 955
 1544. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 954
 1545. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 954
 1546. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 953
 1547. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 952
 1548. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 952
 1549. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 951
 1550. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 951
 1551. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 950
 1552. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 950
 1553. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 950
 1554. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 950
 1555. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019
  Wyświetleń: 950
 1556. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 949
 1557. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 949
 1558. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 946
 1559. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 946
 1560. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r
  Wyświetleń: 946
 1561. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 946
 1562. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 946
 1563. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 945
 1564. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 945
 1565. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 944
 1566. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 944
 1567. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 944
 1568. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 943
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 943
 1570. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 943
 1571. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 943
 1572. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 942
 1573. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 942
 1574. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 942
 1575. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 942
 1576. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 941
 1577. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 940
 1578. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 940
 1579. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 940
 1580. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 939
 1581. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 939
 1582. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 939
 1583. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 939
 1584. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 939
 1585. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 938
 1586. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 937
 1587. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 937
 1588. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 937
 1589. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 936
 1590. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 21.10.2019 r.
  Wyświetleń: 936
 1591. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 936
 1592. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 935
 1593. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 935
 1594. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 935
 1595. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 934
 1596. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 934
 1597. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 933
 1598. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 933
 1599. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 932
 1600. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 932
 1601. Karta usług numer 19/FN - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Wyświetleń: 931
 1602. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 931
 1603. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 931
 1604. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 931
 1605. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 931
 1606. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 930
 1607. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 930
 1608. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 929
 1609. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 929
 1610. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 928
 1611. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 928
 1612. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 928
 1613. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 928
 1614. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 926
 1615. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 926
 1616. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 925
 1617. Kontrole w roku 2019
  Wyświetleń: 924
 1618. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 924
 1619. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 923
 1620. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 923
 1621. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 922
 1622. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 922
 1623. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 921
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 921
 1625. Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 920
 1626. Zarządzenie Nr OR.120.15.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-03-2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktówz podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 920
 1627. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 919
 1628. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 918
 1629. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 918
 1630. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 917
 1631. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 917
 1632. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 916
 1633. Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...
  Wyświetleń: 916
 1634. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 915
 1635. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 913
 1636. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 913
 1637. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 912
 1638. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 911
 1639. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 911
 1640. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 911
 1641. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 911
 1642. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 910
 1643. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 910
 1644. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 910
 1645. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 909
 1646. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 909
 1647. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 909
 1648. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 909
 1649. Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zasad odbywania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 909
 1650. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 908
 1651. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 908
 1652. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 908
 1653. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 908
 1654. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 907
 1655. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 904
 1656. Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 903
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 903
 1658. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 902
 1659. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 902
 1660. 2019.10.03 - Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 901
 1661. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 900
 1662. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 899
 1663. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 899
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 899
 1665. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 898
 1666. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - II
  Wyświetleń: 897
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 897
 1668. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 897
 1669. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 896
 1670. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 895
 1671. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 895
 1672. Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy –pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie ...
  Wyświetleń: 895
 1673. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”
  Wyświetleń: 892
 1674. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 890
 1675. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 890
 1676. Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 889
 1677. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 889
 1678. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 888
 1679. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 886
 1680. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 886
 1681. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 884
 1682. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 883
 1683. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 879
 1684. Karta usług numer 18/FN - Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 879
 1685. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 879
 1686. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 878
 1687. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 877
 1688. Zarządzenie Nr OR.0050.523.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 877
 1689. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 877
 1690. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 876
 1691. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 876
 1692. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61
  Wyświetleń: 876
 1693. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 876
 1694. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 875
 1695. Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r
  Wyświetleń: 875
 1696. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 875
 1697. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 875
 1698. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 874
 1699. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 873
 1700. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 873
 1701. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 871
 1702. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 870
 1703. Nabór na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 869
 1704. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 869
 1705. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 869
 1706. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 868
 1707. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 867
 1708. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 867
 1709. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 867
 1710. Zarządzenie Nr OR.0050.514.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 867
 1711. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 867
 1712. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 865
 1713. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 864
 1714. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 864
 1715. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 863
 1716. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2017 przeprowadzona w dniu 31 października 2017 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 862
 1717. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 860
 1718. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 860
 1719. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 860
 1720. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 860
 1721. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 859
 1722. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 857
 1723. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 857
 1724. Oświadczenia złożone w 2019 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 854
 1725. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r
  Wyświetleń: 854
 1726. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 853
 1727. Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 853
 1728. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 853
 1729. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 852
 1730. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 852
 1731. Budowa chlewni i zbiornika wybieralnego w Grabinie
  Wyświetleń: 851
 1732. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 851
 1733. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
  Wyświetleń: 850
 1734. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018
  Wyświetleń: 850
 1735. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 850
 1736. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 849
 1737. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 848
 1738. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 848
 1739. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 848
 1740. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 847
 1741. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w obrębie Wilków
  Wyświetleń: 847
 1742. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 846
 1743. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 845
 1744. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 844
 1745. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 843
 1746. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 843
 1747. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 842
 1748. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 842
 1749. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 841
 1750. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 841
 1751. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 840
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.475.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 840
 1753. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 839
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 839
 1755. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 838
 1756. Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 838
 1757. Zarządzenie Nr OR.0050.525.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 838
 1758. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 837
 1759. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 836
 1760. Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 835
 1761. Zarządzenie Nr OR.0050.491.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 835
 1762. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 833
 1763. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 832
 1764. Zarządzenie Nr OR.0050.515.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 832
 1765. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019
  Wyświetleń: 831
 1766. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 829
 1767. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 829
 1768. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2
  Wyświetleń: 828
 1769. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 828
 1770. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 828
 1771. Zarządzenie Nr or.0050.538.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-08-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 828
 1772. Zarządzenie Nr OR.0050.476.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 827
 1773. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 826
 1774. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 826
 1775. Uchwała Nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 825
 1776. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 824
 1777. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała
  Wyświetleń: 824
 1778. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 824
 1779. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 823
 1780. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 822
 1781. Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku ...
  Wyświetleń: 822
 1782. Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku położonym w Grabinie nr ...
  Wyświetleń: 821
 1783. Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 820
 1784. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 819
 1785. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 818
 1786. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 818
 1787. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 817
 1788. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach
  Wyświetleń: 816
 1789. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 816
 1790. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy 2U położony w Białej ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 815
 1791. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 814
 1792. Zarządzenie Nr OR.0050.529.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 814
 1793. Zarządzenie Nr OR.0050.548.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 813
 1794. Zarządzenie Nr OR.0050.565.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 813
 1795. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Remont, modernizacja placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała
  Wyświetleń: 812
 1796. Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 811
 1797. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 811
 1798. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2019
  Wyświetleń: 809
 1799. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 809
 1800. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 809
 1801. Budżet 2020
  Wyświetleń: 808
 1802. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 808
 1803. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 808
 1804. Zarządzenie Nr or.0050.527.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61
  Wyświetleń: 807
 1805. Zarządzenie Nr OR.0050.536.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 807
 1806. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 806
 1807. Zarządzenie Nr OR.0050.470.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 806
 1808. Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 806
 1809. Uchwała Nr XXIII.222.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 804
 1810. Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 803
 1811. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 803
 1812. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 801
 1813. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 800
 1814. Zarządzenie Nr OR.0050.513.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 334/79 km.1 położonej w Radostyni.
  Wyświetleń: 800
 1815. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 799
 1816. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy U2 w Białej przy ul. Prudnickiej 4
  Wyświetleń: 797
 1817. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 797
 1818. Zarządzenie Nr OR.0050.553.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 797
 1819. Zarządzenie Nr OR.0050.551.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-09-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 796
 1820. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 795
 1821. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 794
 1822. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 793
 1823. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 793
 1824. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 793
 1825. Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 793
 1826. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 792
 1827. Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Biała, tj. Burmistrza Białej oraz Radę Miejską w Białej przeprowadzona w dniu 9 marca 2018 przez Urzęd Wojewódzki w Opolu
  Wyświetleń: 791
 1828. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 791
 1829. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 791
 1830. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 791
 1831. Zarządzenie Nr OR.0050.484.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 791
 1832. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 791
 1833. Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 790
 1834. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 789