Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
781927830469071836698876910491198060217850000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774836760168770506716883170155669876653049161678586861572204
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83093898981159661101227877072114489095111158996629806923782968
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397603954752540431065312153257490315664658997813108677795240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
554186066146136435745311839349400794311337587459584530347496
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347603891044530311004013036589393554401643092702514844652992
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232923136924482222243403332299271872664029191399803175231860
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100621040912169175331351517314162851386315228181402030919364
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216121554
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 207809
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 93348
 3. Poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 89378
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 81877
 5. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 68987
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 67485
 7. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 37244
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 36562
 9. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 36154
 10. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 21770
 11. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 20999
 12. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 17527
 13. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 17217
 14. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 15916
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15837
 16. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 14170
 17. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 14079
 18. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13486
 19. Cel publiczny
  Wyświetleń: 13011
 20. Rokowania
  Wyświetleń: 12762
 21. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 12595
 22. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 12450
 23. Sołectwa
  Wyświetleń: 12188
 24. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 11817
 25. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 11746
 26. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 11684
 27. Kontrole
  Wyświetleń: 11236
 28. Oświadczenia i zgody
  Wyświetleń: 11210
 29. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 11091
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10969
 31. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 10746
 32. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10645
 33. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 10610
 34. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10575
 35. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 10024
 36. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 9870
 37. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 9786
 38. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 9700
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9640
 40. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 9627
 41. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 9269
 42. Radni
  Wyświetleń: 9234
 43. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9162
 44. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 8940
 45. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 8700
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8640
 47. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 8558
 48. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 8422
 49. Kierownictwo
  Wyświetleń: 8331
 50. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 8306
 51. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8257
 52. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 8231
 53. Zadania
  Wyświetleń: 8229
 54. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 8216
 55. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 8200
 56. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 8193
 57. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 8037
 58. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 8010
 59. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8003
 60. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 7977
 61. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 7897
 62. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7788
 63. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7767
 64. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 7609
 65. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 7544
 66. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7396
 67. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 7340
 68. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 7291
 69. Deklaracje
  Wyświetleń: 7256
 70. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 7236
 71. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 7209
 72. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 7194
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7182
 74. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 7107
 75. Zadania
  Wyświetleń: 7081
 76. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 7047
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7034
 78. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 7008
 79. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 7004
 80. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 6983
 81. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 6933
 82. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 6806
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6786
 84. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6633
 85. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6551
 86. Plan Pracy Rady i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 6549
 87. Zadania Rady
  Wyświetleń: 6524
 88. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 6501
 89. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 6376
 90. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 6371
 91. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6316
 92. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6292
 93. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6223
 94. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 6220
 95. Konsultacje
  Wyświetleń: 6083
 96. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5940
 97. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 5939
 98. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 5926
 99. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 5888
 100. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5840
 101. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5831
 102. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 5820
 103. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5650
 104. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 5584
 105. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 5571
 106. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5552
 107. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 5492
 108. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 5483
 109. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5440
 110. Osiedla
  Wyświetleń: 5421
 111. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 5295
 112. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5252
 113. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 5236
 114. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 5215
 115. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 5130
 116. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 5129
 117. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 5120
 118. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 5079
 119. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 4998
 120. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 4991
 121. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4950
 122. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 4933
 123. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 4786
 124. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4673
 125. Wybory ławników 2016 - 2019
  Wyświetleń: 4624
 126. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2006-2010
  Wyświetleń: 4609
 127. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 4551
 128. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4550
 129. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 4543
 130. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 4445
 131. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 4426
 132. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VI - 2010-2014
  Wyświetleń: 4419
 133. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 4408
 134. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 4360
 135. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 4349
 136. Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 4342
 137. SKARGI I WNIOSKI
  Wyświetleń: 4339
 138. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 4335
 139. 2. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 4289
 140. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4227
 141. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 4219
 142. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 4204
 143. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4187
 144. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4186
 145. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4184
 146. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4180
 147. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 4168
 148. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4095
 149. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 4088
 150. 4. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4055
 151. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 4045
 152. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4025
 153. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 4001
 154. 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3997
 155. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 3990
 156. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3974
 157. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3930
 158. Budżet 2011
  Wyświetleń: 3903
 159. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 3872
 160. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3841
 161. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 3841
 162. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3826
 163. Dotacje
  Wyświetleń: 3745
 164. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 3683
 165. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3676
 166. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 3674
 167. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 3656
 168. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 3625
 169. Mienie Gminy 2003
  Wyświetleń: 3620
 170. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 3605
 171. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 3575
 172. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3565
 173. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 3545
 174. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3537
 175. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3528
 176. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 3471
 177. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3461
 178. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 3453
 179. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 3452
 180. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3438
 181. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3427
 182. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 3427
 183. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3387
 184. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3365
 185. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 3362
 186. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 3329
 187. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3311
 188. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 3287
 189. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 3287
 190. Rok 2012
  Wyświetleń: 3275
 191. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3274
 192. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3271
 193. 1. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3270
 194. Rok 2011
  Wyświetleń: 3247
 195. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 3238
 196. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 3208
 197. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3205
 198. 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3172
 199. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3169
 200. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3150
 201. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 3147
 202. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 3143
 203. 3. Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3131
 204. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 3130
 205. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 3126
 206. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3124
 207. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 3121
 208. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3097
 209. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3095
 210. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3080
 211. Rok 2013
  Wyświetleń: 3072
 212. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3042
 213. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 3039
 214. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 3035
 215. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 3034
 216. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 3023
 217. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3001
 218. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2989
 219. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2989
 220. Mienie Gminy 2005
  Wyświetleń: 2950
 221. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 2944
 222. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 2938
 223. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 2933
 224. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2933
 225. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2929
 226. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 2921
 227. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 2919
 228. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2914
 229. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 2902
 230. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 2898
 231. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2895
 232. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 2891
 233. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2886
 234. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 2886
 235. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2873
 236. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 2869
 237. KARTA USŁUG Nr 03/OR - SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  Wyświetleń: 2864
 238. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 2862
 239. 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 2853
 240. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Wyświetleń: 2840
 241. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009
  Wyświetleń: 2818
 242. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 2809
 243. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2802
 244. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 2800
 245. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2800
 246. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2796
 247. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 2784
 248. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2777
 249. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2763
 250. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 2763
 251. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2749
 252. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 2742
 253. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2730
 254. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2725
 255. Mienie Gminy 2004
  Wyświetleń: 2724
 256. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2719
 257. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
  Wyświetleń: 2718
 258. Mienie Gminy 2006
  Wyświetleń: 2710
 259. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 2710
 260. Rok 2008
  Wyświetleń: 2704
 261. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 2703
 262. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2702
 263. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2688
 264. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 2686
 265. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 2675
 266. Petycje
  Wyświetleń: 2672
 267. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 2666
 268. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2651
 269. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2648
 270. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 2648
 271. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2644
 272. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2643
 273. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 2635
 274. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2616
 275. Rok 2009
  Wyświetleń: 2615
 276. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008
  Wyświetleń: 2613
 277. Rok 2014
  Wyświetleń: 2603
 278. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 2597
 279. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 2595
 280. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2585
 281. Mienie Gminy 2009
  Wyświetleń: 2584
 282. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2581
 283. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2580
 284. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 2579
 285. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2578
 286. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 2573
 287. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2571
 288. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2571
 289. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 2569
 290. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2569
 291. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 2568
 292. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 2557
 293. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 2555
 294. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2551
 295. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 2545
 296. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2541
 297. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 2540
 298. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 2539
 299. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2534
 300. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 2530
 301. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 2521
 302. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2519
 303. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 2518
 304. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 2511
 305. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 2503
 306. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 2491
 307. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2486
 308. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2485
 309. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 2478
 310. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 2474
 311. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2473
 312. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 2471
 313. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2469
 314. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 2469
 315. Mienie Gminy 2008
  Wyświetleń: 2462
 316. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 2461
 317. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 2456
 318. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2452
 319. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 2447
 320. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2446
 321. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 2445
 322. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2434
 323. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2432
 324. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 2431
 325. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 2426
 326. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 2415
 327. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 2414
 328. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 2414
 329. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2412
 330. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2411
 331. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007
  Wyświetleń: 2405
 332. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 2405
 333. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2403
 334. Mienie Gminy 2007
  Wyświetleń: 2401
 335. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2400
 336. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 2399
 337. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2397
 338. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2394
 339. Rok 2010
  Wyświetleń: 2393
 340. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2387
 341. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 2382
 342. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2378
 343. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2375
 344. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2375
 345. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2374
 346. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2365
 347. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2359
 348. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2356
 349. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 2353
 350. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 2350
 351. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 2350
 352. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2347
 353. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2344
 354. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 2340
 355. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2339
 356. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 2338
 357. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2335
 358. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2335
 359. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 2329
 360. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2329
 361. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 2325
 362. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2323
 363. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2321
 364. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 2320
 365. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2318
 366. Mienie Gminy 2010
  Wyświetleń: 2316
 367. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 2312
 368. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2310
 369. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 2303
 370. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 2302
 371. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2301
 372. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2301
 373. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2296
 374. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2295
 375. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 2293
 376. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2291
 377. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 2286
 378. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2283
 379. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2282
 380. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2282
 381. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2279
 382. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2278
 383. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2277
 384. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2272
 385. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 2265
 386. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 2262
 387. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2258
 388. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 2258
 389. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2256
 390. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 2255
 391. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 2252
 392. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 2249
 393. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2246
 394. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 2245
 395. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2243
 396. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 2242
 397. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2242
 398. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2240
 399. Taryfy za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 2240
 400. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 2239
 401. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 2239
 402. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 2239
 403. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2238
 404. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2237
 405. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 2237
 406. KARTA USŁUG Nr 09/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
  Wyświetleń: 2235
 407. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 2232
 408. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2232
 409. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 2230
 410. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 2228
 411. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 2227
 412. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2227
 413. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 2226
 414. Rok 2006
  Wyświetleń: 2226
 415. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 2224
 416. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2224
 417. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2223
 418. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 2216
 419. Rok 2005
  Wyświetleń: 2216
 420. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2214
 421. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2214
 422. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2212
 423. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 2212
 424. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 2210
 425. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 2209
 426. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2209
 427. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2204
 428. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 2202
 429. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2200
 430. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 2196
 431. Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2196
 432. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2196
 433. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 2191
 434. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 2189
 435. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2189
 436. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2188
 437. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2186
 438. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 2185
 439. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006
  Wyświetleń: 2185
 440. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 2184
 441. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2184
 442. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2184
 443. Oświata
  Wyświetleń: 2182
 444. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2180
 445. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2179
 446. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2173
 447. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2171
 448. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2170
 449. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2169
 450. Rok 2007
  Wyświetleń: 2168
 451. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2166
 452. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 2165
 453. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2164
 454. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 2162
 455. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 2161
 456. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2160
 457. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2159
 458. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2158
 459. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 2158
 460. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 2158
 461. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2156
 462. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 2152
 463. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 2152
 464. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2149
 465. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2148
 466. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2143
 467. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2143
 468. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 2142
 469. Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2141
 470. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 2140
 471. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 2138
 472. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 2134
 473. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2134
 474. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2133
 475. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 2133
 476. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2132
 477. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 2131
 478. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 2125
 479. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2115
 480. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 2109
 481. Archiwum - Mienie Gminy
  Wyświetleń: 2106
 482. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2103
 483. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 2102
 484. Wybory ławników 2012 - 2015
  Wyświetleń: 2099
 485. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2097
 486. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2095
 487. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 2095
 488. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 2094
 489. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2094
 490. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 2094
 491. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2092
 492. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 2092
 493. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 2092
 494. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 2089
 495. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 2087
 496. KARTA USŁUG Nr 20/GKZP - OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 2085
 497. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 2085
 498. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 2084
 499. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2082
 500. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2078
 501. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 2073
 502. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2071
 503. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2071
 504. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2071
 505. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2071
 506. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 2070
 507. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2070
 508. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2069
 509. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 2068
 510. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 2067
 511. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 2067
 512. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 2061
 513. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 2058
 514. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2058
 515. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 2056
 516. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 2056
 517. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 2055
 518. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2054
 519. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 2052
 520. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 2052
 521. Rok 2004
  Wyświetleń: 2050
 522. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2049
 523. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 2046
 524. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 2040
 525. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 2039
 526. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 2038
 527. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 2038
 528. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 2038
 529. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2038
 530. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 2034
 531. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2034
 532. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 2033
 533. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2032
 534. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 2032
 535. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 2031
 536. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2027
 537. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2026
 538. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2026
 539. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2022
 540. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018
  Wyświetleń: 2021
 541. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 2017
 542. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2015
 543. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2014
 544. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 2014
 545. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 2014
 546. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 2011
 547. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2009
 548. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 2007
 549. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 2006
 550. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 2005
 551. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2005
 552. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 2005
 553. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 2004
 554. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2004
 555. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 2003
 556. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2003
 557. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 2003
 558. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2000
 559. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 1999
 560. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 1998
 561. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 1996
 562. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1994
 563. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1992
 564. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1990
 565. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 1988
 566. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1987
 567. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 1981
 568. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1980
 569. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 1980
 570. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 1978
 571. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 1978
 572. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1976
 573. Przetargi
  Wyświetleń: 1973
 574. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1971
 575. KARTA USŁUG NR 08/SO - WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 1970
 576. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 1969
 577. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 1969
 578. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 1968
 579. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1968
 580. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1967
 581. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 1966
 582. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 1964
 583. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1962
 584. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1960
 585. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1957
 586. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1952
 587. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1950
 588. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1950
 589. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE
  Wyświetleń: 1945
 590. Archiwum - Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1943
 591. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 1943
 592. KARTA USŁUG Nr 07/GKZP - WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 1941
 593. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 1941
 594. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1939
 595. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 1939
 596. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 1937
 597. Harmonogram wywozu odpadów - Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1936
 598. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 1933
 599. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1933
 600. KARTA USŁUG NR 13/SO - ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1931
 601. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1931
 602. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 1929
 603. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1925
 604. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 1925
 605. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1924
 606. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 1922
 607. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1921
 608. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1921
 609. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1921
 610. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 1920
 611. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1919
 612. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1919
 613. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1918
 614. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 1917
 615. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 1916
 616. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1915
 617. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 1912
 618. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1911
 619. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1909
 620. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 1906
 621. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1904
 622. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1903
 623. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1902
 624. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 1901
 625. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 1898
 626. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1897
 627. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 1895
 628. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1894
 629. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1892
 630. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 1891
 631. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 1891
 632. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1890
 633. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 1887
 634. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 1884
 635. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 1883
 636. Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019
  Wyświetleń: 1881
 637. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1880
 638. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1880
 639. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 1876
 640. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1876
 641. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1875
 642. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1875
 643. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1873
 644. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1872
 645. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 1872
 646. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1868
 647. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1867
 648. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 1867
 649. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 1866
 650. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1863
 651. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1863
 652. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1861
 653. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1861
 654. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1860
 655. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1857
 656. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1857
 657. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1856
 658. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1856
 659. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 1856
 660. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1855
 661. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1855
 662. Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 1855
 663. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 1851
 664. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1850
 665. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1849
 666. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1848
 667. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1846
 668. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1843
 669. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1843
 670. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 1838
 671. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 1838
 672. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1837
 673. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 1837
 674. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 1836
 675. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1835
 676. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1832
 677. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1828
 678. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1828
 679. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1824
 680. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 1823
 681. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1821
 682. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1820
 683. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 1819
 684. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1817
 685. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1815
 686. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1814
 687. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1813
 688. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1812
 689. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1810
 690. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1807
 691. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1805
 692. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 1805
 693. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1804
 694. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 1802
 695. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1800
 696. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1799
 697. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1799
 698. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 1798
 699. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1798
 700. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1797
 701. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 1793
 702. KARTA USŁUG Nr 04/GN - SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 1792
 703. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1792
 704. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1790
 705. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 1790
 706. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 1789
 707. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1789
 708. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1784
 709. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 1784
 710. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 1783
 711. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1783
 712. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1782
 713. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1782
 714. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 1782
 715. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1781
 716. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 1781
 717. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1780
 718. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1779
 719. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1777
 720. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 1777
 721. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 1772
 722. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 1768
 723. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1767
 724. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 1765
 725. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1764
 726. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1763
 727. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1763
 728. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 1763
 729. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1759
 730. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1759
 731. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1758
 732. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 1757
 733. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1757
 734. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1756
 735. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 1755
 736. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 1755
 737. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1753
 738. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1748
 739. KARTA USŁUG NR 05/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 1747
 740. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1744
 741. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1741
 742. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 1740
 743. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1729
 744. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1727
 745. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1725
 746. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1724
 747. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1719
 748. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1717
 749. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1716
 750. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1715
 751. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 1715
 752. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1714
 753. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 1713
 754. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1712
 755. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1711
 756. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1710
 757. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1709
 758. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1709
 759. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 1708
 760. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 1708
 761. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1707
 762. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 1706
 763. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1704
 764. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1704
 765. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1703
 766. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1703
 767. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1703
 768. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 1702
 769. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1702
 770. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 1702
 771. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1701
 772. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 1701
 773. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1700
 774. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1699
 775. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1698
 776. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1698
 777. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 1696
 778. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 1695
 779. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 1694
 780. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1693
 781. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1693
 782. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 1691
 783. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1690
 784. Nabór na stanowisko Referent ds. Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1690
 785. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - Unieważnione
  Wyświetleń: 1687
 786. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 1686
 787. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1684
 788. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 1683
 789. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 1682
 790. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1678
 791. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1677
 792. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 1675
 793. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1674
 794. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1673
 795. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1671
 796. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1668
 797. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 1668
 798. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 1667
 799. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1665
 800. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1660
 801. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1660
 802. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1659
 803. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 1659
 804. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 1657
 805. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1655
 806. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1655
 807. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 1652
 808. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1652
 809. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 1652
 810. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1650
 811. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1650
 812. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 1650
 813. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1649
 814. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 1646
 815. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 1643
 816. KARTA USŁUG NR 12/SO - UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL
  Wyświetleń: 1642
 817. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1640
 818. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1638
 819. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1638
 820. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 1637
 821. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 1635
 822. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1634
 823. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 1634
 824. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1633
 825. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1632
 826. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1632
 827. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1631
 828. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1631
 829. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 1631
 830. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1621
 831. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 1621
 832. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 1619
 833. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1617
 834. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1617
 835. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1616
 836. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1612
 837. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 1612
 838. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1611
 839. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1611
 840. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 1609
 841. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1607
 842. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1607
 843. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 1606
 844. KARTA USŁUG NR 02/SO - WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1606
 845. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1605
 846. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1604
 847. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1601
 848. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1595
 849. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 1595
 850. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 1594
 851. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 1594
 852. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 1593
 853. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1589
 854. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 1586
 855. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1586
 856. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1584
 857. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1584
 858. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1584
 859. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1584
 860. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1581
 861. KARTA USŁUG Nr 03/FN - ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1578
 862. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1577
 863. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1577
 864. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 1575
 865. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1574
 866. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 1571
 867. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1569
 868. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1568
 869. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 1568
 870. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1567
 871. Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej (2018-2023)
  Wyświetleń: 1567
 872. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 1566
 873. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1566
 874. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 1564
 875. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 1564
 876. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 1560
 877. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 1560
 878. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1556
 879. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 1554
 880. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1548
 881. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 1547
 882. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 1545
 883. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1545
 884. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1545
 885. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 1543
 886. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1542
 887. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 1542
 888. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 1542
 889. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1539
 890. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1539
 891. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1538
 892. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 1534
 893. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1531
 894. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 1530
 895. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1524
 896. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 1524
 897. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 1524
 898. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 1523
 899. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 1523
 900. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 1522
 901. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 1520
 902. KARTA USŁUG Nr 01/GN - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
  Wyświetleń: 1519
 903. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1519
 904. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1519
 905. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 1518
 906. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1518
 907. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1517
 908. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1516
 909. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1516
 910. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1512
 911. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1512
 912. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 1510
 913. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 1510
 914. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2018
  Wyświetleń: 1506
 915. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 1498
 916. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1491
 917. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1488
 918. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1486
 919. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1486
 920. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 1486
 921. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 1481
 922. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1481
 923. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1478
 924. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 1478
 925. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1472
 926. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1471
 927. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1471
 928. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 1471
 929. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 1469
 930. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 1467
 931. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1462
 932. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1461
 933. KARTA USŁUG Nr 14/USC - UZNANIE OJCOSTWA
  Wyświetleń: 1457
 934. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1456
 935. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1454
 936. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1453
 937. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1451
 938. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1451
 939. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1450
 940. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 1443
 941. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1440
 942. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 1440
 943. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1440
 944. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1440
 945. KARTA USŁUG Nr 05/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1436
 946. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 1436
 947. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1436
 948. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 1435
 949. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1434
 950. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 1434
 951. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1432
 952. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1432
 953. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1432
 954. KARTA USŁUG NR 11/SO - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
  Wyświetleń: 1430
 955. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1430
 956. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 1430
 957. KARTA USŁUG Nr 03/GKZP WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1429
 958. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1429
 959. KARTA USŁUG Nr 10/GKZP - WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Wyświetleń: 1426
 960. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1426
 961. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 1424
 962. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1424
 963. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 1423
 964. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1422
 965. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1421
 966. KARTA USŁUG NR 04/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH
  Wyświetleń: 1420
 967. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1420
 968. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 1420
 969. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1418
 970. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1417
 971. KARTA USŁUG Nr 01/USC - WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1416
 972. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 1414
 973. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1414
 974. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1413
 975. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1413
 976. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1412
 977. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1412
 978. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1411
 979. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 1410
 980. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1410
 981. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 1410
 982. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1410
 983. KARTA USŁUG NR 14/SO - ZAWIESZENIE I WYCOFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1405
 984. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1405
 985. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1404
 986. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1403
 987. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1403
 988. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1403
 989. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik zaprasza Wszystkich Zainteresowanych do składania ofert usług dotyczących realizowanego projektu pn. „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat"
  Wyświetleń: 1397
 990. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 1395
 991. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018
  Wyświetleń: 1392
 992. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 1391
 993. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1388
 994. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 1387
 995. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2018-2023
  Wyświetleń: 1384
 996. KARTA USŁUG Nr 04/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1382
 997. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1382
 998. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1382
 999. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1382
 1000. Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 1381
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1381
 1002. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 1379
 1003. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 1377
 1004. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 1375
 1005. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1374
 1006. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 1374
 1007. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1372
 1008. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018
  Wyświetleń: 1372
 1009. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1371
 1010. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 1370
 1011. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 1370
 1012. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1367
 1013. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018
  Wyświetleń: 1365
 1014. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 1363
 1015. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1361
 1016. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1361
 1017. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1360
 1018. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1359
 1019. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1358
 1020. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1357
 1021. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1350
 1022. KARTA USŁUG NR 07/SO - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO
  Wyświetleń: 1350
 1023. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1348
 1024. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1347
 1025. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1347
 1026. KARTA USŁUG Nr 02/GN ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1346
 1027. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1345
 1028. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 1343
 1029. Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1343
 1030. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1340
 1031. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 1338
 1032. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1337
 1033. Sesja XXVII z dnia 29 grudnia 2017 r
  Wyświetleń: 1333
 1034. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1330
 1035. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 1330
 1036. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1330
 1037. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1325
 1038. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1321
 1039. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 1321
 1040. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2017
  Wyświetleń: 1320
 1041. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 1319
 1042. KARTA USŁUG Nr 21/GKZP - PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
  Wyświetleń: 1318
 1043. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 1317
 1044. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1317
 1045. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1316
 1046. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1315
 1047. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 1313
 1048. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1312
 1049. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 1311
 1050. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 1307
 1051. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1306
 1052. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 1305
 1053. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 1305
 1054. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 1302
 1055. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1302
 1056. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 1300
 1057. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy"
  Wyświetleń: 1295
 1058. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1292
 1059. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1292
 1060. Nabór na stanowisko Referent ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1289
 1061. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1289
 1062. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 1282
 1063. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1282
 1064. POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1281
 1065. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1280
 1066. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 1277
 1067. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1272
 1068. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1272
 1069. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1270
 1070. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1269
 1071. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1262
 1072. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1261
 1073. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1260
 1074. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 1259
 1075. KARTA USŁUG Nr 12/GKZP - WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 1259
 1076. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1257
 1077. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1252
 1078. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1251
 1079. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 1247
 1080. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1246
 1081. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1244
 1082. KARTA USŁUG NR 16/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
  Wyświetleń: 1244
 1083. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1239
 1084. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 1239
 1085. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r
  Wyświetleń: 1239
 1086. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 1237
 1087. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 1236
 1088. KARTA USŁUG Nr 13/USC - POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 1235
 1089. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 1233
 1090. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1229
 1091. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017
  Wyświetleń: 1227
 1092. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1227
 1093. KARTA USŁUG Nr 07/FN - PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1225
 1094. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 1222
 1095. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1221
 1096. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1219
 1097. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1218
 1098. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1216
 1099. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017
  Wyświetleń: 1211
 1100. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1210
 1101. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1205
 1102. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 1201
 1103. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 1200
 1104. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1200
 1105. KARTA USŁUG NR 06/SO - ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 1199
 1106. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1191
 1107. KARTA USŁUG Nr 02/GKZP - POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1189
 1108. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1188
 1109. KARTA USŁUG Nr 1/GKZP DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
  Wyświetleń: 1186
 1110. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 1184
 1111. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 1181
 1112. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 1181
 1113. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1180
 1114. KARTA USŁUG Nr 09/GKZP - DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1176
 1115. KARTA USŁUG NR 15/SO - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1174
 1116. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1172
 1117. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 1171
 1118. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1167
 1119. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1167
 1120. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 1165
 1121. KARTA USŁUG NR 17/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
  Wyświetleń: 1163
 1122. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1160
 1123. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1159
 1124. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1156
 1125. Opiekun świetlic
  Wyświetleń: 1155
 1126. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1154
 1127. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 1151
 1128. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 1150
 1129. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo: stanowisko d/s zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1149
 1130. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1149
 1131. KARTA USŁUG Nr 17/GKZP - ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  Wyświetleń: 1144
 1132. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1144
 1133. KARTA USŁUG Nr 04/USC - ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 1143
 1134. KARTA USŁUG Nr 07/GN - PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1143
 1135. KARTA USŁUG NR 09/SO - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wyświetleń: 1143
 1136. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2017
  Wyświetleń: 1143
 1137. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1143
 1138. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1142
 1139. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1139
 1140. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1138
 1141. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 1134
 1142. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1133
 1143. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1133
 1144. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1131
 1145. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1128
 1146. Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1127
 1147. Informacja
  Wyświetleń: 1126
 1148. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1126
 1149. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1125
 1150. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1124
 1151. KARTA USŁUG Nr 05/USC - ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1124
 1152. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1121
 1153. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1119
 1154. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 1118
 1155. KARTA USŁUG Nr 13/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1118
 1156. Sprawozdanie Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1118
 1157. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 1118
 1158. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1116
 1159. 5. Doradca Burmistrza - Koordynator Projektu
  Wyświetleń: 1114
 1160. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1114
 1161. KARTA USŁUG NR 03/SO - UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1114
 1162. KARTA USŁUG Nr 03/USC - SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1114
 1163. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 1111
 1164. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1109
 1165. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę obory i adaptację wiaty w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1109
 1166. Opłaty
  Wyświetleń: 1107
 1167. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1106
 1168. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1105
 1169. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1102
 1170. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1101
 1171. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1098
 1172. KARTA USŁUG Nr 06/USC - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 1092
 1173. KARTA USŁUG Nr 08/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
  Wyświetleń: 1091
 1174. KARTA USŁUG Nr 01/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1090
 1175. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 1089
 1176. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 1086
 1177. KARTA USŁUG Nr 06/FN.DG - WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 1086
 1178. KARTA USŁUG Nr 10/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 1086
 1179. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1084
 1180. Akty prawne
  Wyświetleń: 1083
 1181. KARTA USŁUG Nr 11/USC - UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1083
 1182. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1083
 1183. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1082
 1184. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1081
 1185. KARTA USŁUG NR 01/SO - POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 1081
 1186. KARTA USŁUG Nr 05/GKZP - PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  Wyświetleń: 1081
 1187. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1079
 1188. KARTA USŁUG Nr 08/GKZP - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  Wyświetleń: 1078
 1189. Petycje złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 1078
 1190. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1076
 1191. KARTA USŁUG Nr 07/FN.DG - WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 1075
 1192. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 1072
 1193. KARTA USŁUG Nr 09/FN.DG - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 1070
 1194. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1066
 1195. KARTA USŁUG Nr 02/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 1061
 1196. KARTA USŁUG Nr 03/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 1061
 1197. KARTA USŁUG Nr 05/FN.DG POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
  Wyświetleń: 1061
 1198. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1060
 1199. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 1060
 1200. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 1060
 1201. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1060
 1202. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1060
 1203. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1058
 1204. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 1057
 1205. KARTA USŁUG Nr 04/GKZP - WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
  Wyświetleń: 1056
 1206. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1056
 1207. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1053
 1208. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1051
 1209. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1050
 1210. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1050
 1211. KARTA USŁUG Nr 07/USC - WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
  Wyświetleń: 1049
 1212. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 1049
 1213. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 1048
 1214. Wykaz punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1047
 1215. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 1045
 1216. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1042
 1217. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1041
 1218. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1040
 1219. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1039
 1220. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 1039
 1221. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 1038
 1222. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1038
 1223. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1038
 1224. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 1037
 1225. KARTA USŁUG NR 10/SO - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
  Wyświetleń: 1036
 1226. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1035
 1227. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 1033
 1228. KARTA USŁUG Nr 09/GN - UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
  Wyświetleń: 1033
 1229. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 1033
 1230. "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 1032
 1231. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 1032
 1232. KARTA USŁUG Nr 06/GN PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1031
 1233. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 1030
 1234. KARTA USŁUG Nr 04/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 1029
 1235. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1029
 1236. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1027
 1237. KARTA USŁUG Nr 02/USC - REJESTRACJA ZGONÓW
  Wyświetleń: 1027
 1238. KARTA USŁUG Nr 06/GKZP - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
  Wyświetleń: 1027
 1239. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AQUA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1027
 1240. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1025
 1241. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1024
 1242. KARTA USŁUG Nr 01/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 1021
 1243. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1020
 1244. KARTA USŁUG Nr 02/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1020
 1245. Opiekun świetlic w: Olbrachcicach, Ligocie Bialskiej i Radostyni
  Wyświetleń: 1018
 1246. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 1013
 1247. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2019
  Wyświetleń: 1012
 1248. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1012
 1249. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1008
 1250. KARTA USŁUG Nr 08/FN.DG WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 1005
 1251. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1002
 1252. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1000
 1253. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2018
  Wyświetleń: 999
 1254. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 998
 1255. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 998
 1256. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 998
 1257. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 997
 1258. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 997
 1259. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 996
 1260. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 995
 1261. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 993
 1262. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 991
 1263. KARTA USŁUG Nr 12/USC - UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
  Wyświetleń: 990
 1264. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 990
 1265. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018
  Wyświetleń: 981
 1266. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 980
 1267. KARTA USŁUG Nr 09/FN - ULGA INWESTYCYJNA
  Wyświetleń: 979
 1268. KARTA USŁUG Nr 03/GN - SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 978
 1269. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 978
 1270. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 976
 1271. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 976
 1272. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 974
 1273. SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
  Wyświetleń: 974
 1274. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 974
 1275. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 973
 1276. Sport i rekreacja
  Wyświetleń: 971
 1277. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 971
 1278. KARTA USŁUG Nr 08/GN ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 970
 1279. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 970
 1280. KARTA USŁUG Nr 14/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 969
 1281. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 968
 1282. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 967
 1283. KARTA USŁUG Nr 05/GN - WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  Wyświetleń: 967
 1284. KARTA USŁUG Nr 18/GKZP - UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
  Wyświetleń: 966
 1285. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 966
 1286. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 966
 1287. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 963
 1288. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 963
 1289. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 960
 1290. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 960
 1291. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 960
 1292. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 959
 1293. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 959
 1294. KARTA USŁUG Nr 15/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 957
 1295. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 957
 1296. KARTA USŁUG Nr 13/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 955
 1297. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 954
 1298. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 953
 1299. KARTA USŁUG Nr 10/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
  Wyświetleń: 952
 1300. Oświadczenia złożone w 2018 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 950
 1301. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 949
 1302. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 949
 1303. KARTA USŁUG Nr 16/FN - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 948
 1304. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 948
 1305. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 947
 1306. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 947
 1307. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 943
 1308. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 942
 1309. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 940
 1310. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 938
 1311. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015
  Wyświetleń: 936
 1312. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 936
 1313. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 935
 1314. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 934
 1315. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 934
 1316. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 933
 1317. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 930
 1318. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 929
 1319. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 928
 1320. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018
  Wyświetleń: 925
 1321. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 923
 1322. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 923
 1323. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 922
 1324. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 922
 1325. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 921
 1326. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 921
 1327. KARTA USŁUG Nr 08/FN - ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU
  Wyświetleń: 920
 1328. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 920
 1329. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 918
 1330. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 917
 1331. KARTA USŁUG Nr 15/FN - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  Wyświetleń: 916
 1332. UWAGA ROLNICY!
  Wyświetleń: 916
 1333. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 914
 1334. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 914
 1335. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 914
 1336. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 914
 1337. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 914
 1338. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 912
 1339. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 912
 1340. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 910
 1341. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 909
 1342. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 909
 1343. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 909
 1344. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 908
 1345. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 908
 1346. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 908
 1347. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 908
 1348. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 907
 1349. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 906
 1350. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 905
 1351. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 905
 1352. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 904
 1353. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 904
 1354. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 904
 1355. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 903
 1356. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 903
 1357. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 901
 1358. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 899
 1359. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 898
 1360. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 898
 1361. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 897
 1362. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 896
 1363. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 896
 1364. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 896
 1365. Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 896
 1366. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 895
 1367. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 894
 1368. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 894
 1369. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 893
 1370. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 892
 1371. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 892
 1372. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 890
 1373. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 889
 1374. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 889
 1375. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 887
 1376. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 887
 1377. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 887
 1378. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 885
 1379. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 885
 1380. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 884
 1381. Skład osobowy VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 884
 1382. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 884
 1383. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 884
 1384. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 883
 1385. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 883
 1386. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 882
 1387. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 880
 1388. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 878
 1389. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 878
 1390. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 878
 1391. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 877
 1392. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 877
 1393. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 877
 1394. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 876
 1395. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 876
 1396. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 876
 1397. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 874
 1398. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 874
 1399. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 873
 1400. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 872
 1401. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 872
 1402. Uchwała Nr XXVII.279.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r.
  Wyświetleń: 872
 1403. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 872
 1404. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 872
 1405. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019
  Wyświetleń: 872
 1406. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 871
 1407. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 871
 1408. KARTA USŁUG Nr 14/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 870
 1409. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 870
 1410. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 870
 1411. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 870
 1412. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 870
 1413. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 869
 1414. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 869
 1415. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r
  Wyświetleń: 868
 1416. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 868
 1417. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 867
 1418. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej
  Wyświetleń: 866
 1419. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 866
 1420. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 866
 1421. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 865
 1422. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 865
 1423. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 865
 1424. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 865
 1425. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 864
 1426. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 864
 1427. Od 1.07.2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE
  Wyświetleń: 863
 1428. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 863
 1429. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 863
 1430. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 862
 1431. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 861
 1432. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 861
 1433. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 860
 1434. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 858
 1435. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 858
 1436. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 858
 1437. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 858
 1438. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 858
 1439. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 857
 1440. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 857
 1441. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 857
 1442. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 857
 1443. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 857
 1444. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 857
 1445. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 856
 1446. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 855
 1447. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 855
 1448. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 854
 1449. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 854
 1450. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 852
 1451. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 852
 1452. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 852
 1453. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 852
 1454. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 852
 1455. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 850
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 850
 1457. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 848
 1458. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 848
 1459. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 848
 1460. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 848
 1461. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 848
 1462. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 847
 1463. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 844
 1464. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 844
 1465. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 844
 1466. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 844
 1467. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 844
 1468. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 844
 1469. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 844
 1470. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 843
 1471. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 842
 1472. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 842
 1473. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 842
 1474. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 842
 1475. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 842
 1476. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018
  Wyświetleń: 842
 1477. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 841
 1478. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 841
 1479. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji
  Wyświetleń: 840
 1480. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 840
 1481. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 839
 1482. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 837
 1483. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 837
 1484. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 836
 1485. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 836
 1486. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 835
 1487. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018
  Wyświetleń: 835
 1488. KARTA USŁUG Nr 17/FN - ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
  Wyświetleń: 834
 1489. Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...
  Wyświetleń: 834
 1490. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 834
 1491. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 833
 1492. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 832
 1493. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 832
 1494. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 831
 1495. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 831
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 831
 1497. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 831
 1498. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 830
 1499. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 830
 1500. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 829
 1501. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 827
 1502. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 827
 1503. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2018
  Wyświetleń: 827
 1504. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 826
 1505. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 826
 1506. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 826
 1507. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017
  Wyświetleń: 824
 1508. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 824
 1509. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 824
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 824
 1511. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 823
 1512. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 823
 1513. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 822
 1514. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 822
 1515. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 822
 1516. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 822
 1517. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 822
 1518. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 822
 1519. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 822
 1520. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 822
 1521. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 821
 1522. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 821
 1523. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 821
 1524. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 820
 1525. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 819
 1526. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 818
 1527. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 818
 1528. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 817
 1529. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 817
 1530. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 817
 1531. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 817
 1532. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 817
 1533. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 816
 1534. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 816
 1535. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 816
 1536. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 815
 1537. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 815
 1538. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 814
 1539. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 814
 1540. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 814
 1541. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 814
 1542. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 813
 1543. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 813
 1544. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 813
 1545. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 813
 1546. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 813
 1547. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 812
 1548. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 812
 1549. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 812
 1550. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Uchwały
  Wyświetleń: 811
 1551. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 810
 1552. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018
  Wyświetleń: 810
 1553. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 809
 1554. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 809
 1555. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018
  Wyświetleń: 809
 1556. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 808
 1557. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 808
 1558. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019
  Wyświetleń: 808
 1559. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 807
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 807
 1561. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 807
 1562. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 806
 1563. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 805
 1564. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 804
 1565. KARTA USŁUG Nr 06/FN - PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 803
 1566. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 803
 1567. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 802
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 802
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 802
 1570. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 802
 1571. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 802
 1572. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 801
 1573. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018
  Wyświetleń: 801
 1574. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r
  Wyświetleń: 800
 1575. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 799
 1576. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 799
 1577. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 798
 1578. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 798
 1579. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 797
 1580. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 796
 1581. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 796
 1582. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 795
 1583. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 794
 1584. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 793
 1585. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 793
 1586. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : ,, Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia "
  Wyświetleń: 792
 1587. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 792
 1588. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2018 ( I połowa )
  Wyświetleń: 791
 1589. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 791
 1590. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 790
 1591. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 790
 1592. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 789
 1593. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 789
 1594. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 789
 1595. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 788
 1596. Urzędnik wyborczy
  Wyświetleń: 788
 1597. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 787
 1598. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 786
 1599. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 786
 1600. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 786
 1601. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 786
 1602. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 786
 1603. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 785
 1604. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 785
 1605. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej
  Wyświetleń: 784
 1606. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 784
 1607. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 784
 1608. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 783
 1609. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 783
 1610. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 782
 1611. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 782
 1612. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 782
 1613. Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...
  Wyświetleń: 782
 1614. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 780
 1615. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 780
 1616. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 779
 1617. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 778
 1618. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 778
 1619. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 778
 1620. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 776
 1621. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 776
 1622. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 775
 1623. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 774
 1624. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 774
 1625. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 773
 1626. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 773
 1627. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 773
 1628. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej - część II Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 772
 1629. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 772
 1630. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 771
 1631. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 771
 1632. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 770
 1633. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018
  Wyświetleń: 770
 1634. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 769
 1635. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 769
 1636. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 768
 1637. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 767
 1638. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 767
 1639. Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy –pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie ...
  Wyświetleń: 767
 1640. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 766
 1641. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 765
 1642. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 764
 1643. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 764
 1644. Zarządzenie Nr OR.0050.514.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 763
 1645. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 762
 1646. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 761
 1647. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 760
 1648. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 760
 1649. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 759
 1650. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r
  Wyświetleń: 758
 1651. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 758
 1652. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 757
 1653. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 756
 1654. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 756
 1655. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 754
 1656. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 753
 1657. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 752
 1658. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 751
 1659. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 750
 1660. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 749
 1661. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 749
 1662. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 października 2018
  Wyświetleń: 749
 1663. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – w roku 2018 r”
  Wyświetleń: 748
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 747
 1665. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 747
 1666. Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020
  Wyświetleń: 746
 1667. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 746
 1668. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2020
  Wyświetleń: 745
 1669. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 745
 1670. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 745
 1671. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 744
 1672. Zarządzenie Nr OR.0050.523.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 744
 1673. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 743
 1674. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 742
 1675. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 742
 1676. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 742
 1677. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 742
 1678. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 741
 1679. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 741
 1680. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 741
 1681. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018
  Wyświetleń: 741
 1682. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2017
  Wyświetleń: 740
 1683. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 737
 1684. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej
  Wyświetleń: 736
 1685. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 735
 1686. KARTA USŁUG Nr 11/FN - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE
  Wyświetleń: 734
 1687. Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 734
 1688. Zarządzenie Nr OR.0050.475.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 734
 1689. Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 733
 1690. Zarządzenie Nr OR.0050.515.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 732
 1691. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 730
 1692. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 729
 1693. Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 729
 1694. Zarządzenie Nr OR.0050.525.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 728
 1695. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 727
 1696. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 727
 1697. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 727
 1698. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 727
 1699. Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zasad odbywania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 727
 1700. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 726
 1701. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 725
 1702. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 724
 1703. Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 724
 1704. "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz budowy zewnętrzne - OPS" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 723
 1705. Zarządzenie Nr OR.0050.476.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 722
 1706. Zarządzenie Nr or.0050.538.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-08-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 722
 1707. Budżet 2019
  Wyświetleń: 720
 1708. Zarządzenie Nr OR.0050.491.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 720
 1709. II Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 719
 1710. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 719
 1711. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 718
 1712. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 717
 1713. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 717
 1714. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 716
 1715. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 715
 1716. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 715
 1717. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 714
 1718. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 713
 1719. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 712
 1720. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 712
 1721. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 711
 1722. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 711
 1723. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 711
 1724. Zarządzenie Nr OR.0050.529.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 711
 1725. Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 710
 1726. Zarządzenie Nr OR.0050.565.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 710
 1727. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 709
 1728. KARTA USŁUG Nr 19/FN - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
  Wyświetleń: 707
 1729. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 707
 1730. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 704
 1731. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej cześci miasta"
  Wyświetleń: 703
 1732. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 703
 1733. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 703
 1734. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 702
 1735. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 702
 1736. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 702
 1737. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 700
 1738. Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku ...
  Wyświetleń: 700
 1739. Zarządzenie Nr OR.0050.536.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 699
 1740. Zarządzenie Nr OR.0050.513.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 334/79 km.1 położonej w Radostyni.
  Wyświetleń: 698
 1741. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 695
 1742. Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 694
 1743. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 694
 1744. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 693
 1745. Zarządzenie Nr OR.0050.470.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 693
 1746. Zarządzenie Nr or.0050.527.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61
  Wyświetleń: 693
 1747. Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku położonym w Grabinie nr ...
  Wyświetleń: 693
 1748. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019
  Wyświetleń: 693
 1749. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 692
 1750. Zarządzenie Nr OR.0050.548.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 692
 1751. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 690
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.484.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 690
 1753. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 689
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 688
 1755. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 688
 1756. Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 688
 1757. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”
  Wyświetleń: 687
 1758. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 687
 1759. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 687
 1760. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 686
 1761. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 685
 1762. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 685
 1763. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 685
 1764. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 684
 1765. Zarządzenie Nr OR.0050.551.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-09-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 684
 1766. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 683
 1767. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018
  Wyświetleń: 683
 1768. Uchwała Nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 682
 1769. Zarządzenie Nr OR.0050.553.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 682
 1770. Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 681
 1771. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 679
 1772. Zarządzenie Nr OR.0050.478.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 679
 1773. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 678
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.473.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 678
 1775. Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 678
 1776. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 677
 1777. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 676
 1778. Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 676
 1779. Wybory Prezydenckie - 10 maja 2020
  Wyświetleń: 674
 1780. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 673
 1781. Uchwała Nr XXIII.222.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 672
 1782. Zarządzenie Nr OR.0050.224.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 672
 1783. Zarządzenie Nr OR.0050.508.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 672
 1784. Zarządzenie Nr OR.0050.573.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 672
 1785. Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 671
 1786. Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 671
 1787. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Miłowicach, Krobuszu i Nowej Wsi Prudnickiej, ustalenia stawki ...
  Wyświetleń: 670
 1788. Zarządzenie Nr OR.0050.489.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 670
 1789. Zarządzenie Nr OR.0050.534.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 670
 1790. Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 669
 1791. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r
  Wyświetleń: 667
 1792. Zarządzenie Nr OR.120.9.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2017 rok
  Wyświetleń: 667
 1793. Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 666
 1794. Zarządzenie Nr OR.0050.569.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 666
 1795. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 665
 1796. Zarządzenie Nr OR.0050.266.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 665
 1797. Zarządzenie Nr OR.0050.435.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 665
 1798. Zarządzenie Nr OR.0050.226.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 664
 1799. Zarządzenie Nr OR.0050.591.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 664
 1800. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji ...
  Wyświetleń: 663
 1801. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 661
 1802. Zarządzenie Nr Or.0050.457.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
  Wyświetleń: 661
 1803. Zarządzenie Nr OR.0050.268.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 660
 1804. Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie ...
  Wyświetleń: 660
 1805. Zarządzenie Nr OR.0050.532.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 660
 1806. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016
  Wyświetleń: 659
 1807. Zarządzenie Nr OR.0050.530.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 658
 1808. KARTA USŁUG Nr 18/FN - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO
  Wyświetleń: 657
 1809. Zarządzenie Nr OR.0050.499.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 656
 1810. Zarządzenie Nr OR.0050.242.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 655
 1811. Zarządzenie Nr OR.0050.545.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 655
 1812. Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 654
 1813. Zarządzenie Nr OR.0050.271.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 654
 1814. Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 654
 1815. Zarządzenie Nr OR.0050.560.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 653
 1816. Zarządzenie Nr OR.0050.616.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 653
 1817. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 652
 1818. Zarządzenie Nr OR.0050.465.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 651
 1819. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 650
 1820. Zarządzenie Nr OR.0050.541.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu ...
  Wyświetleń: 650
 1821. Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 649
 1822. Zarządzenie Nr OR.0050.492.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 649
 1823. Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 649
 1824. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 648
 1825. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 648
 1826. Zarządzenie Nr OR.0050.522.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 648
 1827. Zarządzenie Nr OR.0050.623.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 648
 1828. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 647
 1829. Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 647
 1830. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 646
 1831. Zarządzenie Nr OR.0050.517.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 646
 1832. Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej
  Wyświetleń: 645
 1833. Zarządzenie Nr OR.0050.528.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 645
 1834. Sesja II z dnia 7 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 644
 1835. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 644
 1836. Zarządzenie Nr OR.0050.531.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 644
 1837. Zarządzenie Nr OR.0050.487.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 643
 1838. Zarządzenie Nr OR.0050.574.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 642
 1839. Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 641
 1840. Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 640
 1841. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 640
 1842. Zarządzenie Nr OR.0050.512.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 318/47 o pow. 0,0655 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 640
 1843. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 638
 1844. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 638
 1845. Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r
  Wyświetleń: 638
 1846. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 637
 1847. Zarządzenie Nr OR.120.28.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 637
 1848. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2018
  Wyświetleń: 636
 1849. Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 636
 1850. Zarządzenie Nr OR.0050.590.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 636
 1851. Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 635
 1852. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 634
 1853. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 634
 1854. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2017
  Wyświetleń: 634
 1855. Zarządzenie Nr OR.0050.236.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 634
 1856. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 634
 1857. Zarządzenie Nr OR.0050.258.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 633
 1858. Zarządzenie Nr OR.0050.543.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 633
 1859. Zarządzenie Nr OR.0050.233.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 632
 1860. Zarządzenie Nr OR.120.23.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 632
 1861. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała
  Wyświetleń: 631
 1862. Zarządzenie Nr OR.0050.463.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 631
 1863. Zarządzenie Nr OR.0050.554.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 631
 1864. „Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publi
  Wyświetleń: 630
 1865. Zarządzenie Nr OR 0050.244.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chrzelice
  Wyświetleń: 630
 1866. Zarządzenie Nr OR.0050.575.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 630
 1867. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w obrębie Wilków
  Wyświetleń: 629
 1868. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61
  Wyświetleń: 629
 1869. Zarządzenie Nr or.0050.501.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 626
 1870. Zarządzenie Nr OR.0050.561.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 626
 1871. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019
  Wyświetleń: 626
 1872. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 624
 1873. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 624
 1874. Zarządzenie Nr OR.0050.469.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 624
 1875. Zarządzenie Nr OR.0050.624.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 624
 1876. Zarządzenie Nr OR.0050.518.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora
  Wyświetleń: 623
 1877. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 622
 1878. Zarządzenie Nr OR.0050.566.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 622
 1879. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 621
 1880. Uchwała Nr XXVI.267.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka
  Wyświetleń: 621
 1881. Zarządzenie Nr OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-01-2016 w sprawie w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot wymieniony w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 621
 1882. Uchwała Nr XXVI.261.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 620
 1883. Zarządzenie Nr OR.0050.556.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 619
 1884. Zarządzenie Nr OR.120.15.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-03-2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktówz podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 619
 1885. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 618
 1886. Zarządzenie Nr OR.0050.253. 2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 618
 1887. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 618
 1888. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018
  Wyświetleń: 617
 1889. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 617
 1890. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 616
 1891. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 616
 1892. Zarządzenie Nr OR.0050.505.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 616
 1893. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 616
 1894. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2
  Wyświetleń: 615
 1895. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna”
  Wyświetleń: 614
 1896. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 614
 1897. Zarządzenie Nr OR.0050.498.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 614
 1898. Zarządzenie Nr OR.0050.243.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 613
 1899. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 613
 1900. Zarządzenie Nr OR.0050.507.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 613
 1901. Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 611
 1902. Zarządzenie Nr OR.0050.279.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Browińcu Polskim, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego ...
  Wyświetleń: 611
 1903. Zarządzenie Nr OR.0050.564.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie ...
  Wyświetleń: 611
 1904. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 610
 1905. Oświadczenia złożone w 2019 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 610
 1906. Uchwała Nr XXVII.271.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej ...
  Wyświetleń: 610
 1907. Zarządzenie Nr OR.0050.239.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata ...
  Wyświetleń: 610
 1908. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Remont, modernizacja placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała
  Wyświetleń: 608
 1909. Zarządzenie Nr OR.0050.488.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 607
 1910. Zarządzenie Nr OR. 0050.474a.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 606
 1911. Zarządzenie Nr OR.0050.477.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 606
 1912. Zarządzenie Nr OR.0050.546.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 606
 1913. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 605
 1914. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy 2U położony w Białej ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 605
 1915. Zarządzenie Nr OR.0050.558.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 605
 1916. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 604
 1917. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach
  Wyświetleń: 603
 1918. Zarządzenie Nr OR.0050.464.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 603
 1919. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydłużenia TERMINU zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 601
 1920. Kompleksowa integracja systemów wdrożonych w ramach projektu z narzędziami obecnie posiadanymi przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 600
 1921. Zarządzenie Nr OR.0050.533.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 600
 1922. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 599
 1923. Zarządzenie Nr OR.0050.535.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 599
 1924. Zarządzenie Nr OR.0050.690.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 1325 km.7 o pow. 0,0504 ha położonej w Chrzelicach
  Wyświetleń: 599
 1925. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 598
 1926. Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 598
 1927. Zarządzenie Nr OR.0050.592.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 597
 1928. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 596
 1929. Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 596
 1930. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019
  Wyświetleń: 596
 1931. Uchwała Nr XXIV.234.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok
  Wyświetleń: 595
 1932. Zarządzenie Nr OR.0050.230.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 595
 1933. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 595
 1934. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 595
 1935. Zarządzenie Nr OR.0050.272.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 594
 1936. Zarządzenie Nr OR.0050.559.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 594
 1937. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
  Wyświetleń: 593
 1938. Zarządzenie Nr OR.0050.552.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 593
 1939. Zarządzenie Nr OR.0050.466.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 592
 1940. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 591
 1941. Zarządzenie Nr OR.0050.540.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 591
 1942. Budowa chlewni i zbiornika wybieralnego w Grabinie
  Wyświetleń: 590
 1943. Zarządzenie Nr OR.0050.570.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 588
 1944. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 587
 1945. Zarządzenie Nr OR 0050.619.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 587
 1946. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 586
 1947. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 584
 1948. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 583
 1949. 2019.10.03 - Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 582
 1950. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r
  Wyświetleń: 582
 1951. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 580
 1952. Zarządzenie Nr OR.0050.562.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 580
 1953. Zarządzenie Nr OR.120.30.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należnego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym ...
  Wyświetleń: 580
 1954. Uchwała Nr XXVII.270.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego ...
  Wyświetleń: 578
 1955. Zagospodarowanie terenów Otwartych Stref Aktywności (utwardzenie oraz zieleń) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA
  Wyświetleń: 578
 1956. Zarządzenie Nr OR.0050.571.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 578
 1957. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 577
 1958. Zarządzenie Nr OR.0050.544.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 575
 1959. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 574
 1960. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Wyświetleń: 573
 1961. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy U2 w Białej przy ul. Prudnickiej 4
  Wyświetleń: 573
 1962. Zarządzenie Nr OR.0050.542.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 573
 1963. Uchwała Nr XXVII.273.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 572
 1964. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 570
 1965. Zarządzenie Nr OR.0050.568.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 570
 1966. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 569
 1967. Zarządzenie Nr OR.0050.567.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 568
 1968. Zarządzenie Nr OR.0050.593.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 568
 1969. Zarządzenie Nr OR.120.21.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-10-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych ...
  Wyświetleń: 568
 1970. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 567
 1971. Zarządzenie Nr OR.0050.547.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 567
 1972. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 566
 1973. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 565
 1974. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 564
 1975. Zarządzenie Nr OR.0050.234.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 564
 1976. Zarządzenie Nr OR.0050.539.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 564
 1977. Zarządzenie Nr OR.0050.622.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 564
 1978. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 562
 1979. Budowa chodnika oraz elementów małej architektury przy Cmentarzu Żydowskim w Białej
  Wyświetleń: 561
 1980. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 560
 1981. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 560
 1982. Zarządzenie Nr OR.0050.588.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 560
 1983. Zarządzenie Nr OR.0050.621.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 559
 1984. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 80 km.2 o pow. 0,5675 ha położona obrębie Solec
  Wyświetleń: 558
 1985. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz roboty zewnętrzne OPS"
  Wyświetleń: 558
 1986. Zarządzenie Nr OR.0050.223.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 558
 1987. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 557
 1988. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 555
 1989. Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 555
 1990. Remont-wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodnych na ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 554
 1991. Uchwała Nr XXVI.268.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 553
 1992. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia- II
  Wyświetleń: 552
 1993. Uchwała Nr XXVI.263.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 552
 1994. Uchwała Nr XXVII.272.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 550
 1995. Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 550
 1996. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 550
 1997. Zarządzenie Nr OR.0050.483.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 550
 1998. Obwieszczenia o podziale województwa, powiatu i gminy na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 549
 1999. Zarządzenie Nr OR.0050.594.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 549
 2000. Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2019 r
  Wyświetleń: 548
 2001. Terminy polowań
  Wyświetleń: 548
 2002. Uchwała Nr XXVI.260.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 548
 2003. Uchwała Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 548
 2004. INFORMACJA DLA WYBORCÓW w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców
  Wyświetleń: 547
 2005. Zarządzenie Nr OR.0050.692.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego U1 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 547
 2006. Zarządzenie Nr OR.0050.502.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-06-2017 o zmianie zarządzeń Burmistrza Białej w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 546
 2007. Zarządzenie Nr OR.0050.595.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 546
 2008. Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Biała, tj. Burmistrza Białej oraz Radę Miejską w Białej
  Wyświetleń: 544
 2009. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 544
 2010. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 543
 2011. Zarządzenie Nr OR.0050.481.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 542
 2012. Uchwała Nr XXVI.266.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową ...
  Wyświetleń: 539
 2013. Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 539
 2014. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019
  Wyświetleń: 538
 2015. Zarządzenie Nr OR.0050.648.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 537
 2016. Zarządzenie Nr OR.0050.597.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 536
 2017. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2 stycznia 2019 r
  Wyświetleń: 535
 2018. Zarządzenie Nr OR.0050.691.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 535
 2019. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 534
 2020. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 107
  Wyświetleń: 534
 2021. Sesja XXXIII z dnia 12 października 2018 r
  Wyświetleń: 534
 2022. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - II
  Wyświetleń: 534
 2023. Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy realizacji projektu pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla ...
  Wyświetleń: 534
 2024. Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 533
 2025. Uchwała Nr XXVI.264.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 532
 2026. Zarządzenie Nr OR.0050.620.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 530
 2027. III Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 529
 2028. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 529
 2029. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 529
 2030. Zarządzenie Nr OR.0050.589.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 529
 2031. Zarządzenie Nr OR.0050.563.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 528
 2032. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 527
 2033. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 108
  Wyświetleń: 526
 2034. Zarządzenie Nr OR.0050.251.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 526
 2035. Zarządzenie Nr OR.0050.628.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 525
 2036. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 524
 2037. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 96 i 106
  Wyświetleń: 524
 2038. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2018 r
  Wyświetleń: 523
 2039. Dostawa i montaż 30 urządzeń siłowni zewnętrznych w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności)
  Wyświetleń: 522
 2040. Zarządzenie Nr OR.0050.596.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 522
 2041. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Inne Materiały
  Wyświetleń: 521
 2042. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 21.10.2019 r.
  Wyświetleń: 519
 2043. Zarządzenie Nr OR.0050.495.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 515
 2044. Zarządzenie Nr OR.0050.629.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 515
 2045. Kontrola realizacji inicjatywy lokalnej w 2017 r
  Wyświetleń: 514
 2046. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020
  Wyświetleń: 511
 2047. Uchwała Nr XXVIII.288.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2018
  Wyświetleń: 511
 2048. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 101
  Wyświetleń: 509
 2049. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 508
 2050. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 508
 2051. Zarządzenie Nr OR.0050.618.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 505
 2052. Zarządzenie Nr OR.0050. 683.2018 Burmistrza Białej z dnia 23-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 504
 2053. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 502
 2054. Uchwała Nr XXVI.265.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę ...
  Wyświetleń: 502
 2055. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 501
 2056. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 496
 2057. Zarządzenie Nr Or 120.7.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 496
 2058. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018
  Wyświetleń: 495
 2059. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 495
 2060. Zarządzenie Nr OR.0050.617.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 495
 2061. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 494
 2062. Zarządzenie Nr OR.0050.472.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 493
 2063. Zarządzenie Nr OR.120.8.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 492
 2064. 20181213 - Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą w Solcu
  Wyświetleń: 491
 2065. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2014-2018
  Wyświetleń: 491
 2066. Zarządzenie Nr OR.0050.630.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których ...
  Wyświetleń: 487
 2067. Zarządzenie Nr OR.0050.644.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 487
 2068. Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Innowacyjna ...
  Wyświetleń: 486
 2069. Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 485
 2070. Dostawa i montaż wyposażenia Otwartych Stref Aktywności (urządzenia małej architektury) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA.
  Wyświetleń: 482
 2071. Zarządzenie Nr OR. 0050.615.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 482
 2072. Zarządzenie Nr OR.0050.524.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 482
 2073. Zarządzenie Nr OR.0050.607.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 481
 2074. Zarządzenie Nr OR.0050.654.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 480
 2075. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 479
 2076. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow 0,7851 ha położonej obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 479
 2077. Zarządzenie Nr OR. 120.9.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2018 rokui wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu6 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 479
 2078. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w 2018 r.
  Wyświetleń: 476
 2079. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie „budowia linii kablowo – napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej
  Wyświetleń: 474
 2080. Zarządzenie Nr OR.0050.653.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 382/4 km.2 położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 472
 2081. Zarządzenie Nr OR.0050.579.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 471
 2082. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 470
 2083. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2017
  Wyświetleń: 468
 2084. Zarządzenie Nr OR.0050.643.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 468
 2085. Zarządzenie Nr OR.0050.647.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 467
 2086. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 października 2018 r
  Wyświetleń: 466
 2087. Uchwała Nr XXVIII.280.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 466
 2088. III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 465
 2089. Uchwała Nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 465
 2090. Uchwała Nr XXVIII.287.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2018 rok
  Wyświetleń: 465
 2091. Zarządzenie Nr OR 0050.479.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 465
 2092. Zarządzenie Nr OR.0050.582.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 465
 2093. Zarządzenie Nr OR.120.12.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok
  Wyświetleń: 465
 2094. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Radostynia
  Wyświetleń: 464
 2095. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 464
 2096. Uchwała Nr XXIX.305.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
  Wyświetleń: 464
 2097. Zarządzenie Nr OR.0050.613.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 463
 2098. Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 462
 2099. Zarządzenie Nr OR.0050.659.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 462
 2100. Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ...
  Wyświetleń: 460
 2101. Zarządzenie Nr OR.0050.605.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 460
 2102. Zarządzenie Nr OR.0050.631.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem ...
  Wyświetleń: 460
 2103. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 459
 2104. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 459
 2105. Zarządzenie Nr OR.0050.652.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 80 km.2 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 458
 2106. Przebudowa drogi w Śmiczu
  Wyświetleń: 457
 2107. Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 456
 2108. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 454
 2109. Zarządzenie Nr OR.0050.583.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 453
 2110. Zarządzenie Nr OR.120.30.2018 Burmistrza Białej z dnia 30-07-2018 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 31 lipca 2018 r.do 3 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 453
 2111. Uchwała Nr XXIX.303.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 452
 2112. Zakup energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 450
 2113. Zarządzenie Nr OR.0050.638.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 zmieniające plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 450
 2114. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 448
 2115. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2018
  Wyświetleń: 446
 2116. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 445
 2117. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 445
 2118. Zarządzenie Nr OR.0050.601.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania
  Wyświetleń: 445
 2119. Zarządzenie Nr OR.0050.646.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 444
 2120. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 listopada 2018
  Wyświetleń: 444
 2121. IV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 443
 2122. Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 443
 2123. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019
  Wyświetleń: 441
 2124. Zarządzenie Nr OR.0050.586.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 440
 2125. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 marca 2019 r
  Wyświetleń: 439
 2126. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 439
 2127. Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 438
 2128. Zarządzenie Nr OR.0050.587.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 436
 2129. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2019 Burmistrza Białej z dnia 20-03-2019 w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Biała obejmującego rok 2018  oraz określenia obszarów raportu
  Wyświetleń: 436
 2130. Program "Czyste powietrze"
  Wyświetleń: 435
 2131. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 13 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 435
 2132. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 433
 2133. Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 433
 2134. Zarządzenie Nr OR.120.32.2018 Burmistrza Białej z dnia 20-08-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 433
 2135. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 432
 2136. Uchwała Nr XXIX.301.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 432
 2137. Zarządzenie Nr OR.0050.650.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 432
 2138. "Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 431
 2139. Uchwała Nr XXXI.325. 2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 431
 2140. Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego w Białej, oświetlenia ulicznego oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 431
 2141. GKZP.6733.1.2018 - budowa odcinka kablowo – napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV o długości do 150m, w tym linii kablowej na odcinku ok. 40mb i linii napowietrznej na odcinku ok. 110mb
  Wyświetleń: 429
 2142. Uchwała Nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodziniei Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 429
 2143. Uchwała Nr XXVIII.282.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 429
 2144. Zarządzenie Nr OR 120.11.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 429
 2145. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 426
 2146. Uchwała Nr XXIX.307.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 425
 2147. Uchwała Nr XXXI.321.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 425
 2148. Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 424
 2149. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Inne Materiały
  Wyświetleń: 422
 2150. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 422
 2151. Uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 417
 2152. Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 416
 2153. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji w sprawie „budowia linii kablowo - napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej z dnia 3.12.2018
  Wyświetleń: 414
 2154. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VIII - 2018-2023
  Wyświetleń: 414
 2155. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 414
 2156. Zarządzenie Nr OR.0050.657.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 413
 2157. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2018
  Wyświetleń: 412
 2158. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
  Wyświetleń: 412
 2159. Zarządzenie Nr OR. 0050.655.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-02-2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kolnowice
  Wyświetleń: 410
 2160. GKZP.6733.2.2018 - Budowa podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, na odcinku o długości ok. 1025 mb
  Wyświetleń: 409
 2161. Zarządzenie Nr OR.120.24.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
  Wyświetleń: 409
 2162. Uchwała nr 12/26/2018 RIO w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. o nieważności w części uchwały
  Wyświetleń: 408
 2163. Zarządzenie Nr OR.120.19.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-03-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 406
 2164. Zarządzenie Nr OR 120.31.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-08-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 404
 2165. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości ok.1000 m2)
  Wyświetleń: 403
 2166. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 403
 2167. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia – etap II
  Wyświetleń: 403
 2168. Uchwała Nr XXXI.319.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego
  Wyświetleń: 403
 2169. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2019
  Wyświetleń: 402
 2170. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki gruntu nr 73 km.1 o pow. 0,5852 ha położonej obrębie Wasiłowice
  Wyświetleń: 401
 2171. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 401
 2172. Zarządzenie Nr OR.0050.651.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnickiej 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 400
 2173. Sesja VIII z dnia 18 września 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 398
 2174. Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 398
 2175. Zarządzenie Nr OR.120.29.2018 Burmistrza Białej z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 397
 2176. "Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej"- Etap I- Zadanie bez budowy wiaty rekreacyjnej oraz bieżni zgodnie z przedmiarem robót
  Wyświetleń: 395
 2177. Uchwała Nr XXIX.299.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 393
 2178. Uchwała Nr XXXI.324.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 393
 2179. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 5.12.2018 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 392
 2180. ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
  Wyświetleń: 392
 2181. Zarządzenie Nr OR 120.25.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 392
 2182. Zarządzenie Nr OR.0050.737.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-09-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 389
 2183. GKZP.6733.1.2019 - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 386
 2184. Uchwała Nr XXX.309.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 386
 2185. Uchwała Nr XXXIII.336.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 385
 2186. Zarządzenie Nr OR.0050.640.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 385
 2187. Informacja Burmistrza Białej o przyznanych dotacjach sportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 384
 2188. Uchwała Nr XXX.314.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 384
 2189. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r
  Wyświetleń: 383
 2190. Sesja VII z dnia 14 czerwca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 381
 2191. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 381
 2192. Uchwała Nr XXXIII.339.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 380
 2193. Uchwała Nr XXXIII.338.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 379
 2194. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2010-2014
  Wyświetleń: 379
 2195. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 14.01.2019 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 378
 2196. Zarządzenie Nr OR.120.28.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 378
 2197. Uchwała Nr XXXII.334.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
  Wyświetleń: 375
 2198. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 375
 2199. Zarządzenie Nr Or 120.27.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 375
 2200. Zarządzenie Nr OR.0050.603.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 374
 2201. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 373
 2202. Sprawozdania finansowe za rok 2018 - Gmina Biała
  Wyświetleń: 373
 2203. V sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 373
 2204. Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 372
 2205. Zarządzenie Nr OR.0050.537.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na Dożynkach Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 372
 2206. Petycje złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 369
 2207. Sesja VI z dnia 25 kwietnia 2019 r
  Wyświetleń: 369
 2208. Zarządzenie Nr OR.0050.786.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 369
 2209. Uchwała Nr XXXI.317.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 368
 2210. Uchwała Nr XXXIII.341.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalnośc Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 368
 2211. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 367
 2212. Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 367
 2213. Zarządzenie Nr OR.0050.785.2018 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 367
 2214. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 366
 2215. Zarządzenie Nr OR.0050.578.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 366
 2216. Zarządzenie Nr OR.0050.635.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 366
 2217. Uchwała Nr XXXI.322.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 365
 2218. Zarządzenie Nr OR.120.9.2019 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2019 o zmianie zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 363
 2219. Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.
  Wyświetleń: 361
 2220. Zarządzenie Nr OR.0050.581.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 360
 2221. Zarządzenie Nr OR.0050.576.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 359
 2222. Zarządzenie Nr OR.0050.612.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 359
 2223. Uchwała Nr XXXIII.337.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 358
 2224. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego:
  Wyświetleń: 357
 2225. Uchwała Nr XXXI.318.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 357
 2226. Uchwała Nr XXXI.320.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 355
 2227. VI sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 354
 2228. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 353
 2229. Zarządzenie Nr OR.0050.626.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 353
 2230. Zarządzenie Nr OR.120.16.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 353
 2231. Zarządzenie Nr OR.0050.577.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 352
 2232. Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 351
 2233. "Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej"- Etap I- Zadanie bez budowy wiaty rekreacyjnej oraz bieżni zgodnie z przedmiarem robót
  Wyświetleń: 350
 2234. Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 350
 2235. Uchwała Nr XXXII.326.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 350
 2236. Zarządzenie Nr OR.0050.636.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 350
 2237. Sesja I z dnia 20 listopada 2018 r
  Wyświetleń: 349
 2238. Uchwała Nr XXXI.316.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r.
  Wyświetleń: 349
 2239. Zarządzenie Nr OR.0050.584.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 349
 2240. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy i najmu z dnia 13 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 348
 2241. Zarządzenie Nr OR.0050.625.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie wprowadzenia ,,Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Biała"
  Wyświetleń: 347
 2242. I przetarg ofertowy z dnia 7 marca 2019 na prawo do najmu lokalu użytkowego - Biała, Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 346
 2243. Zarządzenie Nr OR.120.26.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 345
 2244. Kontrola realizacji projektu POWR.02.18.00-00-0026/16
  Wyświetleń: 344
 2245. Zarządzenie Nr OR.0050.788.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 344
 2246. Nabór na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 343
 2247. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
  Wyświetleń: 343
 2248. Uchwała Nr XXXI.323.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 342
 2249. Zarządzenie Nr OR.0050.609.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 o zmianie zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 342
 2250. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 339
 2251. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 8 maja 2019
  Wyświetleń: 339
 2252. Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 338
 2253. Budżet 2020
  Wyświetleń: 336
 2254. Zarządzenie Nr OR.0050.611.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-12-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia zawodów II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 336
 2255. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
  Wyświetleń: 335
 2256. Uchwała Nr XXX.308.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 335
 2257. Zarządzenie Nr OR 120.33.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 335
 2258. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 334
 2259. Zakup energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 334
 2260. Zarządzenie Nr OR.0050.610.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ...
  Wyświetleń: 333
 2261. Zarządzenie Nr OR.120.15.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2018 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 332
 2262. Zarządzenie Nr OR.0050.614.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 330
 2263. Sesja VII z dnia 14 czerwca 2019 r
  Wyświetleń: 329
 2264. Zarządzenie Nr OR.0050.580.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 328
 2265. Zarządzenie Nr OR.0050.608.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 328
 2266. Uchwała Nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiejw Białej
  Wyświetleń: 326
 2267. Uchwała Nr IX.101.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-11-2019 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy ...
  Wyświetleń: 326
 2268. Zarządzenie Nr OR.0050.606.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 326
 2269. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 czerwca 2019
  Wyświetleń: 326
 2270. I przetarg ofertowy z dnia 7 marca 2019 na prawo do najmu lokalu użytkowego - Biała, Rynek 11
  Wyświetleń: 325
 2271. Uchwała Nr XXXII.327.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 325
 2272. Zarządzenie Nr OR.120.23.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
  Wyświetleń: 324
 2273. Uchwała Nr XXXII.330.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 323
 2274. Uchwała Nr XXXII.332.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym " w ramach ...
  Wyświetleń: 323
 2275. Zarządzenie Nr OR.0050.783.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 323
 2276. Sesja VIII z dnia 18 września 2019 r
  Wyświetleń: 322
 2277. Zarządzenie Nr OR.0050.781.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.775.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 322
 2278. Zarządzenie Nr OR.0050.779.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 321
 2279. Zarządzenie Nr OR.0050.782.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.777.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 321
 2280. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 320
 2281. Sesja IX z dnia 28 listopada 2019
  Wyświetleń: 318
 2282. Uchwała Nr V.61.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej
  Wyświetleń: 318
 2283. Zarządzenie Nr OR.0050.519.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 317
 2284. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 316
 2285. Zarządzenie Nr OR.0050.784.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2019
  Wyświetleń: 316
 2286. Budowa wiaty rekreacyjnej w Śmiczu
  Wyświetleń: 315
 2287. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 315
 2288. Uchwała Nr III.35.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 r.
  Wyświetleń: 315
 2289. 20190821 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny 1/C w Białej przy ul Prudnickiej 8
  Wyświetleń: 314
 2290. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 5 czerwca 2019 r
  Wyświetleń: 314
 2291. Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2020 r
  Wyświetleń: 313
 2292. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w 2019 r
  Wyświetleń: 313
 2293. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 17 lipca 2019 r
  Wyświetleń: 313
 2294. Zarządzenie Nr OR.0050.642.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 313
 2295. Zarządzenie Nr OR.120.35.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „W ...
  Wyświetleń: 313
 2296. Zarządzenie Nr OR. 0050.780.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-11-2018 w sprawie ustalenia zasad użyczenia radnym Rady Miejskiej w Białej tabletów
  Wyświetleń: 312
 2297. Zarządzenie Nr OR.0050.599.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 311
 2298. Zarządzenie Nr OR.0050.632.2018 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 311
 2299. Zarządzenie Nr OR.0050.637.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 311
 2300. Zarządzenie Nr OR.0050.713.2018 Burmistrza Białej z dnia 23-07-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 311
 2301. Sesja IX z dnia 28 listopada 2019 - Uchwały
  Wyświetleń: 310
 2302. Zarządzenie Nr OR.0050.598.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 310
 2303. Zarządzenie Nr OR.0050.641.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 310
 2304. Informacja Burmistrza Białej o wysokości funduszu sołeckiego na 2020 r
  Wyświetleń: 309
 2305. Zarządzenie Nr OR.0050.627.2018 Burmistrza Białej z dnia 03-01-2018 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 309
 2306. Dostawa pelletu
  Wyświetleń: 308
 2307. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 307
 2308. Zarządzenie Nr OR.0050.787.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 306
 2309. Zarządzenie Nr OR.0050.555.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 305
 2310. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VII - 2014-2018
  Wyświetleń: 304
 2311. Sprawozdania finansowe za rok 2018 - Urząd Miejski w Białej
  Wyświetleń: 304
 2312. Zarządzenie Nr OR.120.36.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej o wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 304
 2313. GKZP.6733.2.2019 - Termomodernizacji budynku szkolno-przedszkolnego w m. Śmiczu
  Wyświetleń: 303
 2314. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 303
 2315. Uchwała Nr III.38.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2018
  Wyświetleń: 303
 2316. Uchwała Nr XXIX.293.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka”
  Wyświetleń: 303
 2317. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 30.01.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 302
 2318. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 302
 2319. Uchwała Nr XXXIi.328.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 302
 2320. Sesja X z dnia 19 grudnia 2019 - Uchwały
  Wyświetleń: 301
 2321. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
  Wyświetleń: 301
 2322. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 300
 2323. Uchwała Nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 300
 2324. Zarządzenie Nr OR.0050.572.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 299
 2325. Zarządzenie Nr OR.0050.600.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 299
 2326. 20190517 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 81 km.6 o pow. 0,2170 ha położona w Pogórzu
  Wyświetleń: 298
 2327. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 września 2019
  Wyświetleń: 298
 2328. Zarządzenie Nr OR.120.17.2018 Burmistrza Białej z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 297
 2329. Uchwała Nr VIII.95.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-09-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r.
  Wyświetleń: 296
 2330. Zarządzenie Nr OR.0050.585.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 296
 2331. Zarządzenie Nr OR.0050.604.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 296
 2332. Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 295
 2333. Zarządzenie Nr OR.0050.549.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 294
 2334. 20190821 - II ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 1249 km.7 o pow. 0,1066 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 293
 2335. Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 293
 2336. Plan pracy Rady i Komisji Stałych na rok 2019
  Wyświetleń: 292
 2337. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 292
 2338. Dostawa opału-pelletu na potrzeby Gminy Biała i Gminnego Centrum Kultury w Białej w roku 2020 w ilości ok. 106 t.
  Wyświetleń: 291
 2339. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 291
 2340. Zarządzenie Nr OR.0050.602.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 291
 2341. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 289
 2342. Uchwała Nr II.20.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych ...
  Wyświetleń: 289
 2343. Uchwała Nr II.23.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ AQUA SILESIA”
  Wyświetleń: 289
 2344. Uchwała Nr VI.70.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Biała do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 288
 2345. Uchwała Nr XXVI.258.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 288
 2346. Zarządzenie Nr OR.0050.648.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 287
 2347. Zarządzenie Nr OR.120.20.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-03-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 287
 2348. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 286
 2349. Uchwała Nr IV.50.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2019 rok
  Wyświetleń: 286
 2350. Zarządzenie Nr OR.0050.500.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 286
 2351. Uchwała Nr III.30.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 284
 2352. Zarządzenie Nr OR.0050.675.2018 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2017 rok
  Wyświetleń: 284
 2353. Uchwała Nr VI.66.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 283
 2354. Uchwała Nr XXVI.259.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 283
 2355. Zarządzenie Nr OR.0050.550.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy ...
  Wyświetleń: 283
 2356. Uchwała Nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. Nie – Sami – Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach ...
  Wyświetleń: 281
 2357. Zarządzenie Nr OR.120.12.2019 Burmistrza Białej z dnia 07-02-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 281
 2358. 20190821 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 81 km.6 o pow. 0,2170 ha położona w Pogórzu
  Wyświetleń: 280
 2359. Zarządzenie Nr OR.0050.496.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 280
 2360. Zarządzenie Nr OR.0050.658.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 280
 2361. Zarządzenie Nr OR.0050.752.2018 Burmistrza Białej z dnia 03-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 280
 2362. Uchwała Nr IV.42.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  Wyświetleń: 279
 2363. Zarządzenie Nr OR.0050.639.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 279
 2364. Uchwała Nr III.32.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 277
 2365. Uchwała Nr IV.51.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2019
  Wyświetleń: 277
 2366. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2019
  Wyświetleń: 277
 2367. Zarządzenie Nr OR.0050.706.2018 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 276
 2368. 20190517 - I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 228 km.1 o pow. 0,0860 ha położona w Ogierniczu
  Wyświetleń: 275
 2369. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 275
 2370. 20190821 - II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 228 km.1 o pow. 0,0860 ha położona w Ogierniczu
  Wyświetleń: 274
 2371. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 274
 2372. Uchwała Nr III.31.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
  Wyświetleń: 274
 2373. Uchwała Nr VI.64.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 274
 2374. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Prężynie nr 24
  Wyświetleń: 273
 2375. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała art. 39
  Wyświetleń: 273
 2376. Uchwała Nr V.58. 2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia ...
  Wyświetleń: 273
 2377. Uchwała Nr XXVI.257.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 271
 2378. VIII Sesja Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 271
 2379. Zarządzenie Nr OR.0050.5.2018 Burmistrza Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 271
 2380. 20190821 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 270
 2381. Uchwała Nr XXIX.291.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 270
 2382. Zarządzenie Nr OR.0050.672.2018 Burmistrza Białej z dnia 23-04-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 270
 2383. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r - Inne Materiały
  Wyświetleń: 268
 2384. Uchwała Nr V.62.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białeji nadania jej statutu
  Wyświetleń: 268
 2385. Zarządzenie Nr OR.0050. 136.2019 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2019 w sprawie Regulaminu wynagradzania kierowników jednostek budżetowychGminy Biała
  Wyświetleń: 268
 2386. Uchwała Nr III.36.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-12-2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2018-2023
  Wyświetleń: 267
 2387. Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 267
 2388. Zarządzenie Nr OR.0050.634.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 267
 2389. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 266
 2390. III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 228 km.1 o pow. 0,0860 ha położona w Ogierniczu
  Wyświetleń: 265
 2391. Uchwała Nr V.56.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 265
 2392. Kontrola wykorzystania przez Gminę Biała dotacji z budżetu państwa otrzymanych w 2018 roku
  Wyświetleń: 264
 2393. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 264
 2394. Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 264
 2395. Zarządzenie Nr OR.120.10.2019 Burmistrza Białej z dnia 07-02-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 264
 2396. Dostawa artykułów spozywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku - uzupełnienie zamówienia
  Wyświetleń: 263
 2397. Zarządzenie Nr OR.0050.633.2018 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 263
 2398. Zarządzenie Nr OR.0050.770.2018 Burmistrza Białej z dnia 25-10-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 263
 2399. Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25-04-2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.
  Wyświetleń: 262
 2400. Uchwała Nr XXVIII.280.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 262
 2401. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 28 sierpnia 2019
  Wyświetleń: 261
 2402. Sesja X z dnia 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 260
 2403. Uchwała Nr XXIX.295.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 260
 2404. 20190517 - I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 1249 km.7 o pow. 0,1066 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 259
 2405. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji : Przebudowa budynku mieszkalnego Chrzelice 15
  Wyświetleń: 259