Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
78192783046907183669732610000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774836760168770506716883170155669876653049161678586861572204
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
83093898981159661101227877072114489095111158996629806923782968
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397603954752540431065312153257490315664658997813108677795240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
554186066146136435745311839349400794311337587459584530347496
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
347603891044530311004013036589393554401643092702514844652992
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232923136924482222243403332299271872664029191399803175231860
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100621040912169175331351517314162851386315228181402030919364
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216121554
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 203262
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 91080
 3. Poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 86158
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 79199
 5. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 67155
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 65604
 7. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 35661
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 35606
 9. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 34989
 10. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 20915
 11. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 20875
 12. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 17091
 13. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 16939
 14. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 15696
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15471
 16. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 13812
 17. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 13540
 18. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13267
 19. Cel publiczny
  Wyświetleń: 12705
 20. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 12302
 21. Rokowania
  Wyświetleń: 11862
 22. Sołectwa
  Wyświetleń: 11835
 23. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 11583
 24. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 11562
 25. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 11538
 26. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 11523
 27. Oświadczenia i zgody
  Wyświetleń: 11026
 28. Kontrole
  Wyświetleń: 10905
 29. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 10879
 30. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10666
 31. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10390
 32. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 10300
 33. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 10248
 34. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 10203
 35. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 9687
 36. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 9681
 37. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 9533
 38. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 9521
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9427
 40. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 9376
 41. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8958
 42. Radni
  Wyświetleń: 8881
 43. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 8781
 44. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 8502
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8366
 46. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 8353
 47. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8268
 48. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 8233
 49. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 8137
 50. Kierownictwo
  Wyświetleń: 8111
 51. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8029
 52. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 8016
 53. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 8001
 54. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 7983
 55. Zadania
  Wyświetleń: 7940
 56. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 7872
 57. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 7793
 58. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 7780
 59. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 7775
 60. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 7728
 61. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7665
 62. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 7590
 63. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 7522
 64. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7493
 65. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 7472
 66. Statut Gminy
  Wyświetleń: 7184
 67. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 7127
 68. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 7050
 69. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 7044
 70. Deklaracje
  Wyświetleń: 7034
 71. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7029
 72. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 7029
 73. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 6997
 74. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 6958
 75. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 6892
 76. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6846
 77. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 6839
 78. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 6809
 79. Zadania
  Wyświetleń: 6808
 80. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 6780
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6631
 82. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 6603
 83. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 6471
 84. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 6448
 85. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 6384
 86. Plan Pracy Rady i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 6359
 87. Zadania Rady
  Wyświetleń: 6332
 88. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 6305
 89. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 6289
 90. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 6249
 91. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 6211
 92. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 6188
 93. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 6063
 94. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5980
 95. Konsultacje
  Wyświetleń: 5901
 96. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 5780
 97. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5761
 98. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 5746
 99. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 5716
 100. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 5702
 101. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5670
 102. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 5644
 103. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5547
 104. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 5412
 105. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 5401
 106. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 5400
 107. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 5345
 108. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 5334
 109. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 5284
 110. Osiedla
  Wyświetleń: 5268
 111. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 5138
 112. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5086
 113. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 5052
 114. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 5048
 115. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 5015
 116. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 4978
 117. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 4952
 118. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 4915
 119. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 4863
 120. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 4856
 121. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 4785
 122. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 4760
 123. Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 4685
 124. Wybory ławników 2016 - 2019
  Wyświetleń: 4491
 125. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4478
 126. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2006-2010
  Wyświetleń: 4473
 127. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4438
 128. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 4432
 129. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.
  Wyświetleń: 4373
 130. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VI - 2010-2014
  Wyświetleń: 4340
 131. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 4322
 132. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 4295
 133. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 4268
 134. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 4234
 135. 2. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 4180
 136. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4162
 137. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 4158
 138. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 4140
 139. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 4126
 140. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 4105
 141. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4103
 142. SKARGI I WNIOSKI
  Wyświetleń: 4086
 143. Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 4064
 144. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 4014
 145. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 4011
 146. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 4011
 147. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4011
 148. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3962
 149. 4. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3959
 150. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3918
 151. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 3880
 152. 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3875
 153. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 3858
 154. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 3856
 155. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3852
 156. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 3850
 157. Budżet 2011
  Wyświetleń: 3811
 158. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 3800
 159. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 3773
 160. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3770
 161. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 3761
 162. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3726
 163. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 3624
 164. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 3570
 165. Mienie Gminy 2003
  Wyświetleń: 3558
 166. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 3523
 167. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 3513
 168. Dotacje
  Wyświetleń: 3491
 169. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 3486
 170. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 3483
 171. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3463
 172. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 3432
 173. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 3381
 174. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 3360
 175. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3353
 176. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3350
 177. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 3349
 178. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 3332
 179. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 3331
 180. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3315
 181. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3311
 182. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3308
 183. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3296
 184. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3295
 185. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 3270
 186. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 3262
 187. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3215
 188. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 3210
 189. 1. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3195
 190. Druki i formularze
  Wyświetleń: 3190
 191. Rok 2012
  Wyświetleń: 3188
 192. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 3164
 193. Rok 2011
  Wyświetleń: 3161
 194. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 3145
 195. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3136
 196. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 3115
 197. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 3097
 198. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 3082
 199. 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3076
 200. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 3068
 201. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 3051
 202. 3. Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3030
 203. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3013
 204. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 3002
 205. Rok 2013
  Wyświetleń: 2989
 206. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 2988
 207. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2982
 208. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 2970
 209. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2958
 210. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2957
 211. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2949
 212. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 2935
 213. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 2917
 214. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2906
 215. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 2901
 216. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 2896
 217. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 2884
 218. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 2873
 219. Mienie Gminy 2005
  Wyświetleń: 2869
 220. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 2863
 221. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 2860
 222. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 2857
 223. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 2856
 224. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2855
 225. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2852
 226. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2823
 227. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 2819
 228. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 2805
 229. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 2804
 230. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 2802
 231. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 2801
 232. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 2793
 233. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2792
 234. 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 2771
 235. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 2760
 236. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 2755
 237. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009
  Wyświetleń: 2741
 238. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 2740
 239. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2736
 240. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 2731
 241. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2727
 242. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2726
 243. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 2707
 244. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2705
 245. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2703
 246. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 2695
 247. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 2690
 248. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 2679
 249. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2672
 250. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2667
 251. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2666
 252. Mienie Gminy 2004
  Wyświetleń: 2655
 253. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010
  Wyświetleń: 2645
 254. Mienie Gminy 2006
  Wyświetleń: 2640
 255. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 2638
 256. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 2636
 257. Rok 2008
  Wyświetleń: 2636
 258. Zebrania wiejskie w sołectwach oraz zebranie Osiedla w Białej
  Wyświetleń: 2635
 259. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2627
 260. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 2619
 261. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 2617
 262. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 2605
 263. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 2590
 264. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 2578
 265. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2576
 266. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2571
 267. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 2568
 268. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008
  Wyświetleń: 2542
 269. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 2539
 270. Rok 2009
  Wyświetleń: 2535
 271. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 2531
 272. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 2529
 273. Mienie Gminy 2009
  Wyświetleń: 2527
 274. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 2525
 275. KARTA USŁUG Nr 03/OR - SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  Wyświetleń: 2524
 276. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2524
 277. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 2524
 278. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2522
 279. Rok 2014
  Wyświetleń: 2519
 280. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 2516
 281. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2513
 282. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2508
 283. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2507
 284. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 2507
 285. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 2499
 286. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2492
 287. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 2485
 288. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 2481
 289. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 2480
 290. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 2479
 291. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 2478
 292. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 2473
 293. Ogłoszenia bieżące
  Wyświetleń: 2467
 294. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 2459
 295. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 2459
 296. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2458
 297. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 2458
 298. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2451
 299. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 2450
 300. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 2446
 301. Petycje
  Wyświetleń: 2431
 302. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 2427
 303. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 2420
 304. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 2415
 305. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 2413
 306. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 2407
 307. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 2402
 308. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2400
 309. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 2391
 310. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 2390
 311. Mienie Gminy 2008
  Wyświetleń: 2389
 312. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 2387
 313. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2377
 314. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 2376
 315. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 2372
 316. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2366
 317. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2363
 318. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 2356
 319. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 2353
 320. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2348
 321. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 2346
 322. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 2345
 323. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2341
 324. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2334
 325. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 2333
 326. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 2333
 327. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2332
 328. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 2329
 329. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 2328
 330. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007
  Wyświetleń: 2328
 331. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2327
 332. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2325
 333. Mienie Gminy 2007
  Wyświetleń: 2320
 334. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 2317
 335. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 2311
 336. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2311
 337. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2309
 338. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 2304
 339. Rok 2010
  Wyświetleń: 2303
 340. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2302
 341. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2297
 342. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2296
 343. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2292
 344. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 2292
 345. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 2286
 346. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2284
 347. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2282
 348. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 2280
 349. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 2278
 350. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2271
 351. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 2271
 352. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 2267
 353. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2267
 354. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 2267
 355. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 2256
 356. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 2255
 357. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2252
 358. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 2249
 359. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 2247
 360. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 2243
 361. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 2243
 362. Mienie Gminy 2010
  Wyświetleń: 2239
 363. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 2237
 364. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 2235
 365. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2235
 366. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2229
 367. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 2227
 368. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2225
 369. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 2224
 370. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2219
 371. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 2218
 372. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 2218
 373. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 2215
 374. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2215
 375. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 2214
 376. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 2214
 377. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2213
 378. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2213
 379. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2212
 380. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 2206
 381. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 2204
 382. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 2194
 383. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 2194
 384. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2192
 385. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2189
 386. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 2188
 387. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2187
 388. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 2187
 389. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 2187
 390. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2186
 391. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 2186
 392. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2178
 393. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2178
 394. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 2178
 395. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 2172
 396. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 2170
 397. Rok 2006
  Wyświetleń: 2170
 398. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 2169
 399. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2169
 400. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 2169
 401. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 2168
 402. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 2166
 403. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 2164
 404. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 2163
 405. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2163
 406. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 2159
 407. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 2157
 408. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 2155
 409. Rok 2005
  Wyświetleń: 2154
 410. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 2153
 411. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 2150
 412. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 2150
 413. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 2150
 414. Rok 2007
  Wyświetleń: 2150
 415. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2150
 416. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2148
 417. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 2148
 418. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 2144
 419. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 2139
 420. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 2139
 421. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 2138
 422. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 2138
 423. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2136
 424. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2134
 425. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 2133
 426. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 2132
 427. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 2130
 428. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 2129
 429. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2126
 430. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2120
 431. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 2119
 432. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 2117
 433. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006
  Wyświetleń: 2116
 434. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 2115
 435. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 2114
 436. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2114
 437. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 2113
 438. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 2109
 439. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2107
 440. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 2105
 441. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2103
 442. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 2103
 443. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 2102
 444. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2102
 445. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2101
 446. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 2099
 447. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2097
 448. Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała
  Wyświetleń: 2092
 449. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 2091
 450. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2091
 451. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2090
 452. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 2089
 453. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 2089
 454. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 2088
 455. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 2088
 456. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 2088
 457. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2087
 458. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2084
 459. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 2082
 460. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 2078
 461. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2077
 462. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 2074
 463. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 2069
 464. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 2069
 465. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 2067
 466. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 2065
 467. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 2062
 468. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 2049
 469. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2046
 470. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 2043
 471. Archiwum - Mienie Gminy
  Wyświetleń: 2042
 472. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 2042
 473. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 2037
 474. Wybory ławników 2012 - 2015
  Wyświetleń: 2036
 475. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 2034
 476. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 2033
 477. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 2033
 478. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 2032
 479. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 2028
 480. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 2027
 481. Rok 2004
  Wyświetleń: 2026
 482. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 2024
 483. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 2021
 484. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 2021
 485. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2021
 486. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 2020
 487. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 2019
 488. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 2018
 489. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 2017
 490. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 2015
 491. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 2013
 492. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 2009
 493. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2009
 494. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 2006
 495. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 2004
 496. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 2002
 497. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 2002
 498. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 2002
 499. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 2002
 500. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2002
 501. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 1998
 502. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1998
 503. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1992
 504. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 1990
 505. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 1989
 506. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1988
 507. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 1988
 508. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 1986
 509. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 1985
 510. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 1984
 511. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1983
 512. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1982
 513. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1981
 514. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 1980
 515. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1974
 516. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1972
 517. Taryfy za wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1971
 518. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1970
 519. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1970
 520. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1969
 521. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1969
 522. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1966
 523. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 1966
 524. Oświata
  Wyświetleń: 1964
 525. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 1963
 526. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1962
 527. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1960
 528. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 1959
 529. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1957
 530. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1955
 531. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 1955
 532. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1952
 533. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1952
 534. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1951
 535. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 1947
 536. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 1946
 537. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1946
 538. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 1944
 539. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 1944
 540. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 1943
 541. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 1942
 542. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1941
 543. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1940
 544. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 1940
 545. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1938
 546. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1937
 547. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1936
 548. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1935
 549. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1932
 550. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1928
 551. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 1926
 552. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1924
 553. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1923
 554. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1923
 555. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 1917
 556. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1915
 557. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 1915
 558. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 1914
 559. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 1914
 560. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1912
 561. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 1910
 562. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 1907
 563. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 1907
 564. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 1906
 565. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 1906
 566. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1906
 567. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1906
 568. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1905
 569. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 1905
 570. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1903
 571. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 1903
 572. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1901
 573. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2018
  Wyświetleń: 1898
 574. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1898
 575. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 1896
 576. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1894
 577. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 1892
 578. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 1891
 579. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1889
 580. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 1888
 581. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 1887
 582. Przetargi
  Wyświetleń: 1886
 583. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1884
 584. Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 1879
 585. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 1878
 586. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1878
 587. Archiwum - Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1877
 588. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 1877
 589. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 1874
 590. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 1873
 591. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 1873
 592. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 1872
 593. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1871
 594. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 1870
 595. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1869
 596. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 1863
 597. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1863
 598. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1856
 599. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 1855
 600. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 1855
 601. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1854
 602. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1854
 603. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1851
 604. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1851
 605. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 1851
 606. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 1850
 607. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 1849
 608. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1849
 609. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1848
 610. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE
  Wyświetleń: 1846
 611. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1845
 612. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1845
 613. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1845
 614. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1845
 615. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1844
 616. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1843
 617. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1841
 618. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1837
 619. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 1835
 620. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1834
 621. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1832
 622. KARTA USŁUG Nr 07/GKZP - WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 1831
 623. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 1830
 624. Harmonogram wywozu odpadów - Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1826
 625. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 1826
 626. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 1820
 627. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 1818
 628. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 1817
 629. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1817
 630. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1816
 631. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1816
 632. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 1816
 633. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 1813
 634. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1812
 635. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1811
 636. Konsultacje projektu uchwały
  Wyświetleń: 1808
 637. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1808
 638. Harmonogram wywozu odpadów - Styczeń, Luty 2019
  Wyświetleń: 1803
 639. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1803
 640. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 1803
 641. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1802
 642. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1801
 643. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 1799
 644. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1799
 645. KARTA USŁUG Nr 09/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
  Wyświetleń: 1798
 646. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1797
 647. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1795
 648. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1795
 649. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1795
 650. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1790
 651. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1788
 652. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1785
 653. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1783
 654. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1782
 655. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 1780
 656. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1778
 657. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1777
 658. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 1777
 659. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 1776
 660. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1774
 661. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1774
 662. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1773
 663. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 1772
 664. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 1772
 665. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1770
 666. KARTA USŁUG NR 08/SO - WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 1770
 667. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1769
 668. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1769
 669. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1768
 670. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 1768
 671. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 1765
 672. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 1765
 673. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1759
 674. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1758
 675. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1753
 676. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1752
 677. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 1752
 678. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1750
 679. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1749
 680. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1749
 681. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1745
 682. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1745
 683. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1744
 684. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1743
 685. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1742
 686. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1740
 687. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 1740
 688. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1740
 689. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 1740
 690. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1739
 691. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1737
 692. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1735
 693. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1733
 694. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1730
 695. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 1728
 696. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 1727
 697. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 1724
 698. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1723
 699. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1722
 700. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1722
 701. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1719
 702. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1716
 703. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1712
 704. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 1712
 705. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 1708
 706. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1706
 707. KARTA USŁUG Nr 04/GN - SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 1705
 708. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1705
 709. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 1702
 710. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 1701
 711. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1701
 712. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1700
 713. KARTA USŁUG Nr 20/GKZP - OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 1699
 714. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 1698
 715. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 1697
 716. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1697
 717. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1696
 718. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1695
 719. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1693
 720. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 1692
 721. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1690
 722. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1688
 723. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1686
 724. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 1686
 725. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1683
 726. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 1678
 727. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 1678
 728. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1677
 729. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 1676
 730. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 1674
 731. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1671
 732. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1671
 733. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1669
 734. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 1667
 735. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 1665
 736. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1665
 737. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1664
 738. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1663
 739. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1661
 740. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1660
 741. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1657
 742. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1656
 743. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1653
 744. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1653
 745. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1653
 746. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1651
 747. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 1651
 748. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1650
 749. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 1648
 750. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1647
 751. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1647
 752. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 1645
 753. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1645
 754. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1643
 755. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1643
 756. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1642
 757. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1642
 758. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 1641
 759. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 1641
 760. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 1640
 761. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1639
 762. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1639
 763. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1638
 764. Zawiadomienia o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał
  Wyświetleń: 1638
 765. KARTA USŁUG NR 13/SO - ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1637
 766. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1637
 767. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 1635
 768. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1635
 769. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1635
 770. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 1634
 771. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1631
 772. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1629
 773. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 1624
 774. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1622
 775. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 1622
 776. Nabór na stanowisko Referent ds. Organizacyjnych
  Wyświetleń: 1619
 777. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1618
 778. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1618
 779. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1617
 780. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 1616
 781. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 1616
 782. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1615
 783. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 1613
 784. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1611
 785. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 1611
 786. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1611
 787. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1611
 788. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 1610
 789. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1610
 790. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 1609
 791. Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 1609
 792. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1600
 793. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 1599
 794. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 1597
 795. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1596
 796. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 1595
 797. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia - Unieważnione
  Wyświetleń: 1594
 798. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 1591
 799. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 1589
 800. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1588
 801. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 1587
 802. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1585
 803. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1585
 804. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 1585
 805. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 1584
 806. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1581
 807. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1580
 808. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1578
 809. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 1575
 810. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1573
 811. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 1572
 812. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r.
  Wyświetleń: 1571
 813. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 1570
 814. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 1570
 815. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 1568
 816. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 1567
 817. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 1567
 818. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1566
 819. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 1565
 820. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1564
 821. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1562
 822. KARTA USŁUG NR 05/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 1561
 823. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1560
 824. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1559
 825. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1557
 826. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 1557
 827. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 1557
 828. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1554
 829. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 1547
 830. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1547
 831. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 1546
 832. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 1546
 833. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1544
 834. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 1543
 835. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1542
 836. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 1541
 837. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1539
 838. KARTA USŁUG NR 12/SO - UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL
  Wyświetleń: 1537
 839. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1536
 840. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1534
 841. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 1534
 842. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1534
 843. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1533
 844. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 1530
 845. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 1528
 846. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 1527
 847. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 1525
 848. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 1524
 849. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 1519
 850. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 1518
 851. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1518
 852. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1515
 853. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 1513
 854. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1512
 855. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 1512
 856. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1509
 857. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1508
 858. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 1508
 859. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 1507
 860. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 1507
 861. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 1504
 862. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1504
 863. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1504
 864. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 1502
 865. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 1499
 866. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1499
 867. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1498
 868. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1497
 869. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1497
 870. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1493
 871. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 1490
 872. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 1490
 873. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 1489
 874. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 1489
 875. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 1486
 876. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 1486
 877. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 1485
 878. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 1483
 879. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 1482
 880. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1477
 881. Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1476
 882. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1474
 883. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1474
 884. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 1474
 885. KARTA USŁUG Nr 03/FN - ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1472
 886. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 1472
 887. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1469
 888. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1468
 889. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1464
 890. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1463
 891. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1463
 892. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1463
 893. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 1461
 894. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1461
 895. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 1460
 896. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1460
 897. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 1459
 898. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1457
 899. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 1456
 900. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1454
 901. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 1454
 902. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 1451
 903. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1445
 904. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 1442
 905. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 1437
 906. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 1434
 907. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1431
 908. KARTA USŁUG NR 02/SO - WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1430
 909. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 1429
 910. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 1428
 911. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1428
 912. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 1426
 913. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1419
 914. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 1415
 915. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 1415
 916. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 1411
 917. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 1408
 918. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1405
 919. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 1401
 920. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 1399
 921. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 1397
 922. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1394
 923. Uchwały VII Kadencji Rady Miejskiej (2018-2023)
  Wyświetleń: 1394
 924. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 1391
 925. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2018
  Wyświetleń: 1390
 926. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1388
 927. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1387
 928. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 1386
 929. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1386
 930. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1382
 931. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1382
 932. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 1378
 933. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1378
 934. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1376
 935. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1376
 936. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 1375
 937. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1373
 938. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 1368
 939. KARTA USŁUG Nr 05/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1365
 940. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1363
 941. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1363
 942. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1362
 943. Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1360
 944. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1359
 945. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1359
 946. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 1359
 947. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 1358
 948. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1357
 949. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 1356
 950. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 1356
 951. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1356
 952. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1355
 953. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 1353
 954. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1353
 955. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1351
 956. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1350
 957. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1349
 958. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1349
 959. KARTA USŁUG Nr 01/GN - NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
  Wyświetleń: 1348
 960. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 1346
 961. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1345
 962. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 1345
 963. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1344
 964. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1343
 965. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 1342
 966. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 1342
 967. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1341
 968. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 1338
 969. KARTA USŁUG Nr 14/USC - UZNANIE OJCOSTWA
  Wyświetleń: 1338
 970. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 1338
 971. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 1337
 972. KARTA USŁUG Nr 03/GKZP WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1335
 973. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 1332
 974. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1331
 975. KARTA USŁUG NR 11/SO - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
  Wyświetleń: 1330
 976. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 1328
 977. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 1326
 978. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 1323
 979. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1322
 980. KARTA USŁUG NR 04/SO - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH
  Wyświetleń: 1321
 981. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 1320
 982. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1319
 983. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 1319
 984. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1319
 985. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 1318
 986. KARTA USŁUG Nr 04/FN - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1317
 987. KARTA USŁUG NR 14/SO - ZAWIESZENIE I WYCOFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1316
 988. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1315
 989. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1314
 990. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
  Wyświetleń: 1310
 991. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 1310
 992. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1309
 993. Harmonogram wywozu odpadów - IV kwartał 2018
  Wyświetleń: 1308
 994. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 1308
 995. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 1308
 996. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1306
 997. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 1305
 998. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1305
 999. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1303
 1000. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1302
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1302
 1002. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1301
 1003. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 1301
 1004. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 1299
 1005. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1299
 1006. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1298
 1007. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 1296
 1008. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 1288
 1009. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 1288
 1010. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 1286
 1011. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1283
 1012. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1282
 1013. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1281
 1014. Stowarzyszenia Odnowy Wsi Łącznik zaprasza Wszystkich Zainteresowanych do składania ofert usług dotyczących realizowanego projektu pn. „Liderów spotkania impulsem działania – Łącznik łączy w Odnowie Wsi od XX lat"
  Wyświetleń: 1281
 1015. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1278
 1016. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 1278
 1017. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 1278
 1018. Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018
  Wyświetleń: 1277
 1019. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1274
 1020. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1273
 1021. KARTA USŁUG NR 07/SO - WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO
  Wyświetleń: 1273
 1022. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1273
 1023. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1270
 1024. Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 1270
 1025. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 1268
 1026. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1268
 1027. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1268
 1028. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 1267
 1029. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 1266
 1030. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 1260
 1031. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 1260
 1032. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1255
 1033. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 1254
 1034. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 1252
 1035. Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018
  Wyświetleń: 1252
 1036. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1251
 1037. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 1250
 1038. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 1249
 1039. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 1246
 1040. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 1244
 1041. KARTA USŁUG Nr 02/GN ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1244
 1042. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 1243
 1043. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1238
 1044. KARTA USŁUG Nr 21/GKZP - PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
  Wyświetleń: 1233
 1045. Sesja XXVII z dnia 29 grudnia 2017 r
  Wyświetleń: 1233
 1046. KARTA USŁUG Nr 01/USC - WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1232
 1047. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1232
 1048. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 1228
 1049. KARTA USŁUG Nr 12/GKZP - WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 1225
 1050. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1224
 1051. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy"
  Wyświetleń: 1221
 1052. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 listopada 2017
  Wyświetleń: 1220
 1053. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 1219
 1054. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 1219
 1055. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1217
 1056. KARTA USŁUG Nr 10/GKZP - WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Wyświetleń: 1217
 1057. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 1217
 1058. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 1217
 1059. Nabór na stanowisko Referent ds. Księgowości Budżetowej w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1216
 1060. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1214
 1061. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1214
 1062. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2018-2023
  Wyświetleń: 1206
 1063. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 1205
 1064. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1204
 1065. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1200
 1066. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1200
 1067. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1198
 1068. Zarządzenia Burmistrza - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1195
 1069. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1191
 1070. Raport o stanie Gminy Biała za rok 2018
  Wyświetleń: 1190
 1071. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 1189
 1072. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 1187
 1073. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 1186
 1074. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 1181
 1075. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 1179
 1076. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 1176
 1077. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 1176
 1078. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 1175
 1079. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 1173
 1080. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 1169
 1081. KARTA USŁUG NR 16/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
  Wyświetleń: 1163
 1082. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 1160
 1083. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 1160
 1084. POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO/ USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 1158
 1085. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 1157
 1086. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1157
 1087. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 1154
 1088. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 1152
 1089. KARTA USŁUG Nr 13/USC - POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 1151
 1090. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1146
 1091. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1144
 1092. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 1143
 1093. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 października 2017
  Wyświetleń: 1139
 1094. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1138
 1095. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 1136
 1096. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 1136
 1097. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1133
 1098. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1132
 1099. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1128
 1100. Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017
  Wyświetleń: 1127
 1101. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 1125
 1102. KARTA USŁUG NR 06/SO - ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 1124
 1103. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r
  Wyświetleń: 1124
 1104. KARTA USŁUG Nr 07/FN - PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1123
 1105. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1122
 1106. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 1119
 1107. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 1117
 1108. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 1115
 1109. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 1113
 1110. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 1111
 1111. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1109
 1112. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2017
  Wyświetleń: 1109
 1113. KARTA USŁUG NR 15/SO - ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1100
 1114. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 1099
 1115. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 1099
 1116. KARTA USŁUG Nr 02/GKZP - POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1098
 1117. KARTA USŁUG Nr 07/GN - PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 1098
 1118. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1097
 1119. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 1096
 1120. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 1094
 1121. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 1091
 1122. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 1089
 1123. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1088
 1124. KARTA USŁUG Nr 1/GKZP DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
  Wyświetleń: 1088
 1125. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1087
 1126. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 1087
 1127. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 1086
 1128. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1086
 1129. KARTA USŁUG Nr 09/GKZP - DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1084
 1130. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 1083
 1131. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 1083
 1132. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1083
 1133. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1081
 1134. KARTA USŁUG NR 17/SO - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
  Wyświetleń: 1079
 1135. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 1077
 1136. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1070
 1137. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 1069
 1138. KARTA USŁUG Nr 17/GKZP - ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  Wyświetleń: 1064
 1139. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1063
 1140. KARTA USŁUG NR 09/SO - ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wyświetleń: 1062
 1141. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 1062
 1142. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1060
 1143. KARTA USŁUG Nr 04/USC - ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 1058
 1144. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 1053
 1145. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 1051
 1146. Opiekun świetlic
  Wyświetleń: 1049
 1147. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2017
  Wyświetleń: 1048
 1148. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 1046
 1149. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 1046
 1150. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1045
 1151. 5. Doradca Burmistrza - Koordynator Projektu
  Wyświetleń: 1043
 1152. Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1041
 1153. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 1041
 1154. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 1040
 1155. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1038
 1156. KARTA USŁUG Nr 03/USC - SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1038
 1157. KARTA USŁUG Nr 05/USC - ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 1037
 1158. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 1037
 1159. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1035
 1160. KARTA USŁUG Nr 13/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 1034
 1161. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 1032
 1162. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 1031
 1163. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 1030
 1164. Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę obory i adaptację wiaty w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1030
 1165. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 1028
 1166. KARTA USŁUG NR 03/SO - UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1026
 1167. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 1023
 1168. KARTA USŁUG Nr 01/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 1023
 1169. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1022
 1170. KARTA USŁUG Nr 06/USC - ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 1019
 1171. KARTA USŁUG NR 01/SO - POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 1016
 1172. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 1013
 1173. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 1013
 1174. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1011
 1175. KARTA USŁUG Nr 06/FN.DG - WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 1010
 1176. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 1008
 1177. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo: stanowisko d/s zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1007
 1178. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1007
 1179. KARTA USŁUG Nr 08/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
  Wyświetleń: 1006
 1180. Kontrole - rok 2018
  Wyświetleń: 1006
 1181. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 1006
 1182. KARTA USŁUG Nr 04/GKZP - WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
  Wyświetleń: 1003
 1183. Sprawozdanie Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1000
 1184. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 1000
 1185. KARTA USŁUG Nr 07/FN.DG - WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 999
 1186. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 997
 1187. KARTA USŁUG Nr 10/USC - ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 997
 1188. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 997
 1189. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 997
 1190. KARTA USŁUG Nr 08/GKZP - ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  Wyświetleń: 996
 1191. KARTA USŁUG Nr 05/GKZP - PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  Wyświetleń: 995
 1192. Petycje złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 995
 1193. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 991
 1194. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 991
 1195. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 991
 1196. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 990
 1197. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 990
 1198. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 990
 1199. KARTA USŁUG Nr 02/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 989
 1200. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 989
 1201. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 988
 1202. KARTA USŁUG Nr 05/FN.DG POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
  Wyświetleń: 988
 1203. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 987
 1204. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 987
 1205. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 984
 1206. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 980
 1207. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 980
 1208. KARTA USŁUG Nr 03/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 979
 1209. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 978
 1210. KARTA USŁUG Nr 07/USC - WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
  Wyświetleń: 977
 1211. KARTA USŁUG Nr 09/FN.DG - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 977
 1212. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 975
 1213. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 975
 1214. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 975
 1215. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 972
 1216. KARTA USŁUG Nr 02/USC - REJESTRACJA ZGONÓW
  Wyświetleń: 970
 1217. KARTA USŁUG Nr 09/GN - UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
  Wyświetleń: 970
 1218. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 970
 1219. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 969
 1220. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 966
 1221. "Roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 965
 1222. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 964
 1223. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 963
 1224. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 962
 1225. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 962
 1226. KARTA USŁUG Nr 01/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 961
 1227. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 958
 1228. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 957
 1229. KARTA USŁUG Nr 06/GN PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 957
 1230. KARTA USŁUG NR 10/SO - ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
  Wyświetleń: 957
 1231. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 956
 1232. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 954
 1233. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 952
 1234. KARTA USŁUG Nr 04/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 950
 1235. KARTA USŁUG Nr 02/FN - PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 948
 1236. KARTA USŁUG Nr 03/GN - SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 946
 1237. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 946
 1238. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 945
 1239. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 942
 1240. KARTA USŁUG Nr 11/USC - UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 941
 1241. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 939
 1242. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 939
 1243. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 939
 1244. KARTA USŁUG Nr 05/GN - WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  Wyświetleń: 938
 1245. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 937
 1246. Informacja
  Wyświetleń: 936
 1247. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 936
 1248. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 936
 1249. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2017
  Wyświetleń: 936
 1250. KARTA USŁUG Nr 14/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 935
 1251. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 934
 1252. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 933
 1253. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 931
 1254. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 930
 1255. Opiekun świetlic w: Olbrachcicach, Ligocie Bialskiej i Radostyni
  Wyświetleń: 929
 1256. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 926
 1257. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 925
 1258. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AQUA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 925
 1259. KARTA USŁUG Nr 08/FN.DG WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 924
 1260. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 924
 1261. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 922
 1262. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 921
 1263. KARTA USŁUG Nr 06/GKZP - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
  Wyświetleń: 920
 1264. Opłaty
  Wyświetleń: 920
 1265. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 919
 1266. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 919
 1267. KARTA USŁUG Nr 18/GKZP - UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
  Wyświetleń: 917
 1268. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 917
 1269. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 917
 1270. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 915
 1271. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 915
 1272. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2018-2023 - Kadencja VIII
  Wyświetleń: 913
 1273. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 913
 1274. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 913
 1275. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 909
 1276. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 908
 1277. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 908
 1278. Akty prawne
  Wyświetleń: 907
 1279. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 905
 1280. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 905
 1281. KARTA USŁUG Nr 08/GN ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 901
 1282. Wykaz punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 899
 1283. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 896
 1284. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 894
 1285. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 892
 1286. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 892
 1287. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 892
 1288. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 891
 1289. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 891
 1290. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 890
 1291. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2018
  Wyświetleń: 890
 1292. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2019
  Wyświetleń: 886
 1293. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 884
 1294. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 883
 1295. KARTA USŁUG Nr 15/GKZP - ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 883
 1296. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 882
 1297. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 880
 1298. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018
  Wyświetleń: 880
 1299. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015
  Wyświetleń: 879
 1300. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 878
 1301. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 877
 1302. KARTA USŁUG Nr 10/FN.DG - PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
  Wyświetleń: 877
 1303. Oświadczenia złożone w 2018 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 877
 1304. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 877
 1305. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 876
 1306. KARTA USŁUG Nr 13/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 875
 1307. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 875
 1308. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 875
 1309. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 874
 1310. Schemat procedury kontroli
  Wyświetleń: 873
 1311. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 873
 1312. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 873
 1313. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 872
 1314. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 869
 1315. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 868
 1316. KARTA USŁUG Nr 12/USC - UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
  Wyświetleń: 867
 1317. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 864
 1318. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 864
 1319. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 862
 1320. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 862
 1321. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 861
 1322. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 859
 1323. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 858
 1324. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 858
 1325. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 857
 1326. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 856
 1327. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 856
 1328. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 855
 1329. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 854
 1330. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 853
 1331. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 851
 1332. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 851
 1333. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 851
 1334. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 851
 1335. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 850
 1336. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 850
 1337. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 849
 1338. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 849
 1339. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 848
 1340. KARTA USŁUG Nr 09/FN - ULGA INWESTYCYJNA
  Wyświetleń: 847
 1341. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 847
 1342. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 847
 1343. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 846
 1344. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 846
 1345. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 846
 1346. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 846
 1347. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 846
 1348. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 844
 1349. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 842
 1350. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 842
 1351. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 842
 1352. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 842
 1353. Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018
  Wyświetleń: 839
 1354. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 837
 1355. Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 836
 1356. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 835
 1357. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 835
 1358. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 835
 1359. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 834
 1360. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 834
 1361. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 834
 1362. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 833
 1363. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 832
 1364. KARTA USŁUG Nr 08/FN - ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU
  Wyświetleń: 831
 1365. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 831
 1366. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 831
 1367. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 830
 1368. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 830
 1369. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 830
 1370. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 829
 1371. KARTA USŁUG Nr 15/FN - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  Wyświetleń: 828
 1372. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 828
 1373. KARTA USŁUG Nr 16/FN - UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 827
 1374. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 827
 1375. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 827
 1376. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 827
 1377. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 826
 1378. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 826
 1379. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 825
 1380. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 824
 1381. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 824
 1382. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 823
 1383. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 822
 1384. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 822
 1385. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 822
 1386. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 821
 1387. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 820
 1388. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 819
 1389. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 819
 1390. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 819
 1391. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 818
 1392. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 817
 1393. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 817
 1394. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 817
 1395. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 816
 1396. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 816
 1397. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 816
 1398. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 815
 1399. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 814
 1400. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 814
 1401. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 813
 1402. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej
  Wyświetleń: 812
 1403. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r
  Wyświetleń: 812
 1404. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 812
 1405. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 812
 1406. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 812
 1407. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 812
 1408. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 811
 1409. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 809
 1410. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 809
 1411. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 808
 1412. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 808
 1413. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 808
 1414. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 807
 1415. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 807
 1416. Uchwała Nr XXVII.279.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r.
  Wyświetleń: 806
 1417. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 806
 1418. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 806
 1419. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 806
 1420. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 806
 1421. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 805
 1422. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 805
 1423. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 805
 1424. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 805
 1425. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 805
 1426. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 805
 1427. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 805
 1428. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 804
 1429. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 804
 1430. Sport i rekreacja
  Wyświetleń: 803
 1431. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 803
 1432. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 802
 1433. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 801
 1434. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 801
 1435. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 800
 1436. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 799
 1437. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 799
 1438. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 798
 1439. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 798
 1440. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 798
 1441. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 797
 1442. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 1443. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 796
 1444. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 796
 1445. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 796
 1446. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 795
 1447. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 795
 1448. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 795
 1449. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 794
 1450. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 793
 1451. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 793
 1452. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 793
 1453. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 793
 1454. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 790
 1455. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 788
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 788
 1457. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 787
 1458. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 786
 1459. KARTA USŁUG Nr 14/FN - ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 785
 1460. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 785
 1461. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 785
 1462. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 785
 1463. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 785
 1464. UWAGA ROLNICY!
  Wyświetleń: 784
 1465. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 783
 1466. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 783
 1467. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 783
 1468. Skład osobowy VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2018-2023
  Wyświetleń: 782
 1469. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 782
 1470. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 782
 1471. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 781
 1472. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 781
 1473. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 780
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 780
 1475. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 779
 1476. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 778
 1477. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 778
 1478. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 778
 1479. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 778
 1480. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 777
 1481. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 777
 1482. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 776
 1483. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 776
 1484. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 776
 1485. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 775
 1486. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 775
 1487. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 774
 1488. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 774
 1489. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 774
 1490. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 774
 1491. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 774
 1492. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 773
 1493. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 773
 1494. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 773
 1495. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 771
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 771
 1497. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji
  Wyświetleń: 770
 1498. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 770
 1499. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 770
 1500. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 770
 1501. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 769
 1502. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 768
 1503. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 768
 1504. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 767
 1505. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 767
 1506. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 767
 1507. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 767
 1508. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 luty 2019
  Wyświetleń: 767
 1509. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 766
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 764
 1511. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 764
 1512. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 764
 1513. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 764
 1514. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 763
 1515. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 762
 1516. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 762
 1517. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 762
 1518. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 762
 1519. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 762
 1520. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 761
 1521. Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018
  Wyświetleń: 761
 1522. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 760
 1523. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 759
 1524. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 758
 1525. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 758
 1526. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017
  Wyświetleń: 757
 1527. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 757
 1528. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 757
 1529. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 756
 1530. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 756
 1531. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 755
 1532. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 755
 1533. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 755
 1534. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 754
 1535. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 754
 1536. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 753
 1537. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 752
 1538. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 752
 1539. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 752
 1540. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 752
 1541. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 752
 1542. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 751
 1543. Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...
  Wyświetleń: 751
 1544. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 751
 1545. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 750
 1546. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 749
 1547. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 749
 1548. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 748
 1549. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 748
 1550. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 747
 1551. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 746
 1552. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 745
 1553. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 745
 1554. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 745
 1555. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 744
 1556. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 743
 1557. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 743
 1558. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 742
 1559. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 742
 1560. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 742
 1561. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 741
 1562. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 739
 1563. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 739
 1564. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 738
 1565. Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 738
 1566. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 737
 1567. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 737
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 737
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 737
 1570. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 736
 1571. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 736
 1572. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2018
  Wyświetleń: 736
 1573. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 735
 1574. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 735
 1575. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 735
 1576. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : ,, Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia "
  Wyświetleń: 733
 1577. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 732
 1578. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 732
 1579. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018
  Wyświetleń: 732
 1580. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 730
 1581. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 730
 1582. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 730
 1583. Od 1.07.2019 r. NOWE FORMULARZE PODATKOWE
  Wyświetleń: 729
 1584. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 729
 1585. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 729
 1586. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 728
 1587. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 728
 1588. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 728
 1589. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 727
 1590. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 726
 1591. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 726
 1592. Zarządzenie Nr OR.120.24.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy –pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie ...
  Wyświetleń: 726
 1593. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2018 ( I połowa )
  Wyświetleń: 724
 1594. KARTA USŁUG Nr 06/FN - PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 724
 1595. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej
  Wyświetleń: 724
 1596. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 724
 1597. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 724
 1598. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 724
 1599. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 724
 1600. Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 723
 1601. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r
  Wyświetleń: 723
 1602. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 723
 1603. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 722
 1604. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019
  Wyświetleń: 721
 1605. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 720
 1606. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 719
 1607. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 719
 1608. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 718
 1609. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 718
 1610. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 718
 1611. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 716
 1612. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Uchwały
  Wyświetleń: 715
 1613. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 714
 1614. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 714
 1615. Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 712
 1616. Przebudowa dróg gminnych: ulic Opolskiej i Szynowice w Białej - część II Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 712
 1617. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 712
 1618. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 712
 1619. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 711
 1620. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018
  Wyświetleń: 711
 1621. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 710
 1622. Urzędnik wyborczy
  Wyświetleń: 710
 1623. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 710
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 710
 1625. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 710
 1626. Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018
  Wyświetleń: 710
 1627. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 709
 1628. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 708
 1629. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 708
 1630. Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 708
 1631. Zarządzenie Nr OR.0050.514.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 708
 1632. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 707
 1633. Zarządzenie Nr OR.120.25.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ...
  Wyświetleń: 707
 1634. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 706
 1635. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 706
 1636. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 706
 1637. Protokoły VIII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 705
 1638. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r
  Wyświetleń: 704
 1639. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 704
 1640. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 704
 1641. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 704
 1642. KARTA USŁUG Nr 17/FN - ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
  Wyświetleń: 703
 1643. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 702
 1644. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 702
 1645. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 702
 1646. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018
  Wyświetleń: 702
 1647. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 698
 1648. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 696
 1649. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 696
 1650. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 695
 1651. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 695
 1652. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 695
 1653. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 694
 1654. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 693
 1655. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 693
 1656. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 692
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 691
 1658. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 689
 1659. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 687
 1660. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018
  Wyświetleń: 687
 1661. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 686
 1662. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 684
 1663. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 684
 1664. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 683
 1665. Zarządzenie Nr OR.0050.515.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 683
 1666. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 681
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.523.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 681
 1668. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 681
 1669. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 678
 1670. Zarządzenie Nr OR.0050.475.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 678
 1671. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 676
 1672. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 676
 1673. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 675
 1674. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 675
 1675. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 675
 1676. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 673
 1677. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 673
 1678. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 671
 1679. Zarządzenie Nr OR.0050.525.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 669
 1680. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 669
 1681. I Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 668
 1682. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 667
 1683. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 667
 1684. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 667
 1685. KARTA USŁUG Nr 11/FN - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE
  Wyświetleń: 666
 1686. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 666
 1687. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 664
 1688. Zarządzenie Nr OR.120.10.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 664
 1689. Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 663
 1690. Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 października 2018
  Wyświetleń: 663
 1691. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej
  Wyświetleń: 662
 1692. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 661
 1693. Zarządzenie Nr OR.0050.529.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 661
 1694. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 660
 1695. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – w roku 2018 r”
  Wyświetleń: 659
 1696. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 659
 1697. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 659
 1698. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2017
  Wyświetleń: 658
 1699. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 658
 1700. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 657
 1701. Zarządzenie Nr or.0050.538.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-08-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 657
 1702. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 656
 1703. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 655
 1704. Zarządzenie Nr OR.0050.491.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 655
 1705. Zarządzenie Nr OR.120.29.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zasad odbywania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 654
 1706. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 653
 1707. Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 652
 1708. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 652
 1709. Zarządzenie Nr OR.0050.476.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 652
 1710. Zarządzenie Nr OR.0050.565.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 651
 1711. "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz budowy zewnętrzne - OPS" będące częścią projektu "Rewitalizacja centrum miasta Biała"
  Wyświetleń: 650
 1712. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 650
 1713. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 650
 1714. Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku ...
  Wyświetleń: 650
 1715. Zarządzenie Nr OR.120.9.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2017 rok
  Wyświetleń: 650
 1716. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018
  Wyświetleń: 650
 1717. Zarządzenie Nr OR.0050.513.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 334/79 km.1 położonej w Radostyni.
  Wyświetleń: 649
 1718. Zarządzenie Nr OR.0050.536.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 648
 1719. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 646
 1720. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 645
 1721. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 645
 1722. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 645
 1723. Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku położonym w Grabinie nr ...
  Wyświetleń: 644
 1724. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 641
 1725. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 641
 1726. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 640
 1727. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 640
 1728. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 638
 1729. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 637
 1730. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 635
 1731. II Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 635
 1732. KARTA USŁUG Nr 19/FN - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
  Wyświetleń: 635
 1733. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 635
 1734. Zarządzenie Nr OR.0050.470.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 635
 1735. Zarządzenie Nr or.0050.527.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61
  Wyświetleń: 635
 1736. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 634
 1737. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 634
 1738. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 634
 1739. Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 632
 1740. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 632
 1741. Budżet 2019
  Wyświetleń: 631
 1742. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 631
 1743. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Miłowicach, Krobuszu i Nowej Wsi Prudnickiej, ustalenia stawki ...
  Wyświetleń: 631
 1744. Zarządzenie Nr OR.0050.484.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 631
 1745. Zarządzenie Nr OR.0050.266.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 630
 1746. „Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała”
  Wyświetleń: 629
 1747. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 629
 1748. Ogłoszenie terminu wyborów i kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 628
 1749. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 627
 1750. Uchwała Nr XXVII.276.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 627
 1751. II ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 626
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 626
 1753. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 625
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 625
 1755. Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 625
 1756. Zarządzenie Nr OR.0050.489.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 625
 1757. Zarządzenie Nr OR.0050.551.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-09-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 625
 1758. Zarządzenie Nr OR.0050.224.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 623
 1759. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 623
 1760. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 623
 1761. Zarządzenie Nr OR.0050.548.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 623
 1762. Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 622
 1763. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 621
 1764. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 621
 1765. Zarządzenie Nr OR.0050.553.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 621
 1766. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 620
 1767. Zarządzenie Nr OR.0050.473.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 620
 1768. Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 620
 1769. Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 618
 1770. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 618
 1771. Uchwała Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 617
 1772. Zarządzenie Nr OR.0050.435.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 617
 1773. Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie ...
  Wyświetleń: 617
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.258.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 616
 1775. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 616
 1776. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 615
 1777. Zarządzenie Nr OR.0050.478.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 615
 1778. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 614
 1779. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r
  Wyświetleń: 614
 1780. Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 614
 1781. Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 614
 1782. Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej
  Wyświetleń: 613
 1783. Zarządzenie Nr OR.0050.508.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 613
 1784. Zarządzenie Nr OR.0050.463.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 612
 1785. Uchwała Nr XXIII.222.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 611
 1786. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 611
 1787. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 7 119 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gminy Biała
  Wyświetleń: 609
 1788. Zarządzenie Nr OR.0050.573.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 609
 1789. Zarządzenie Nr OR.0050.534.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 608
 1790. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 607
 1791. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 607
 1792. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 607
 1793. Zarządzenie Nr OR.0050.226.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 607
 1794. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji ...
  Wyświetleń: 607
 1795. Zarządzenie Nr OR.0050.499.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 607
 1796. Zarządzenie Nr Or.0050.457.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
  Wyświetleń: 606
 1797. Zarządzenie Nr OR.0050.518.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora
  Wyświetleń: 606
 1798. „Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publi
  Wyświetleń: 605
 1799. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 605
 1800. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej cześci miasta"
  Wyświetleń: 602
 1801. Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 602
 1802. Zarządzenie Nr OR.0050.591.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 602
 1803. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016
  Wyświetleń: 601
 1804. Zarządzenie Nr OR.0050.268.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 601
 1805. Zarządzenie Nr OR.0050.465.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 601
 1806. Zarządzenie Nr OR.0050.545.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 601
 1807. Zarządzenie Nr OR.0050.517.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 600
 1808. Zarządzenie Nr OR.0050.569.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 600
 1809. Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 599
 1810. Zarządzenie Nr OR.0050.271.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 599
 1811. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 599
 1812. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna”
  Wyświetleń: 597
 1813. Zarządzenie Nr OR.0050.530.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 597
 1814. Zarządzenie Nr OR.0050.242.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 596
 1815. Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 595
 1816. Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 595
 1817. Zarządzenie Nr OR.0050.616.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 595
 1818. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 594
 1819. Zarządzenie Nr OR.0050.528.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 594
 1820. Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 593
 1821. Zarządzenie Nr OR.120.22.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 593
 1822. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019
  Wyświetleń: 593
 1823. Zarządzenie Nr OR.0050.560.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 592
 1824. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 października 2018
  Wyświetleń: 592
 1825. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 591
 1826. Zarządzenie Nr OR.0050.532.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 591
 1827. Sesja XXVI z dnia 29 listopada 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 590
 1828. Zarządzenie Nr OR.0050.522.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 590
 1829. Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 589
 1830. Zarządzenie Nr OR.0050.623.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 589
 1831. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 588
 1832. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała
  Wyświetleń: 587
 1833. Zarządzenie Nr OR.0050.531.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 587
 1834. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 586
 1835. Zarządzenie Nr OR.0050.541.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu ...
  Wyświetleń: 586
 1836. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2017
  Wyświetleń: 584
 1837. Zarządzenie Nr OR.0050.487.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 583
 1838. Zarządzenie Nr OR.120.28.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 583
 1839. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 16/U1 o pow. użytkowej 69,20 m2
  Wyświetleń: 582
 1840. Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 582
 1841. Zarządzenie Nr OR.0050.574.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 582
 1842. Kompleksowa integracja systemów wdrożonych w ramach projektu z narzędziami obecnie posiadanymi przez Zamawiającego
  Wyświetleń: 581
 1843. Zarządzenie Nr OR.0050.233.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 581
 1844. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 578
 1845. Zarządzenie Nr OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-01-2016 w sprawie w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot wymieniony w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 577
 1846. Zarządzenie Nr OR.0050.512.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 318/47 o pow. 0,0655 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 577
 1847. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 576
 1848. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 576
 1849. Wyciąg z ogłoszeń o rokowaniach z dnia 14 luty 2018 r
  Wyświetleń: 576
 1850. Zarządzenie Nr OR.0050.253. 2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 576
 1851. Zarządzenie Nr OR.0050.575.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 576
 1852. Uchwała Nr XXVII 277.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 575
 1853. Zarządzenie Nr OR.0050.590.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 575
 1854. Zarządzenie Nr OR.120.23.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 575
 1855. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 574
 1856. Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 574
 1857. Zarządzenie Nr OR.0050.554.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 574
 1858. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 573
 1859. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 573
 1860. KARTA USŁUG Nr 18/FN - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO
  Wyświetleń: 573
 1861. Zarządzenie Nr OR 0050.244.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chrzelice
  Wyświetleń: 573
 1862. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 573
 1863. Zarządzenie Nr OR.0050.279.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Browińcu Polskim, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego ...
  Wyświetleń: 573
 1864. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 572
 1865. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61
  Wyświetleń: 572
 1866. Zarządzenie Nr OR.0050.236.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 572
 1867. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 572
 1868. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 572
 1869. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 569
 1870. Zarządzenie Nr OR.0050.543.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 569
 1871. Zarządzenie Nr or.0050.501.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 568
 1872. Zarządzenie Nr OR.0050.561.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 568
 1873. Uchwała Nr XXVI.267.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka
  Wyświetleń: 567
 1874. Zarządzenie Nr OR 0050.619.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 567
 1875. Uchwała Nr XXVI.261.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 566
 1876. Zarządzenie Nr OR.0050.566.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 566
 1877. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 565
 1878. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2
  Wyświetleń: 564
 1879. Zarządzenie Nr OR.0050.505.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 564
 1880. Zarządzenie Nr OR.0050.469.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 562
 1881. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 562
 1882. Zarządzenie Nr OR.0050.624.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 562
 1883. Zarządzenie Nr OR.0050.498.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 561
 1884. Zarządzenie Nr OR.0050.564.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie ...
  Wyświetleń: 561
 1885. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - Monitorowanie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego
  Wyświetleń: 560
 1886. Zarządzenie Nr OR.0050.239.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata ...
  Wyświetleń: 560
 1887. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 559
 1888. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona w obrębie Wilków
  Wyświetleń: 559
 1889. Zarządzenie Nr OR.0050.558.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 559
 1890. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 558
 1891. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 558
 1892. Zarządzenie Nr OR.0050.477.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 558
 1893. Zarządzenie Nr OR.0050.556.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 558
 1894. Zarządzenie Nr OR.0050.546.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 557
 1895. Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
  Wyświetleń: 556
 1896. Zarządzenie Nr OR. 0050.474a.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 556
 1897. Zarządzenie Nr OR.0050.243.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 556
 1898. Zarządzenie Nr OR.0050.492.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 556
 1899. Zarządzenie Nr OR.0050.507.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 555
 1900. Uchwała Nr XXVII.271.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej ...
  Wyświetleń: 554
 1901. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 553
 1902. Zarządzenie Nr OR.120.21.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-10-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych ...
  Wyświetleń: 553
 1903. Zarządzenie Nr OR.0050.567.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 551
 1904. Zarządzenie Nr OR.0050.466.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 550
 1905. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 547
 1906. Zarządzenie Nr OR.0050.552.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 547
 1907. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydłużenia TERMINU zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 8
  Wyświetleń: 546
 1908. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : Remont, modernizacja placów, dróg, ulic i chodników w obrębie Rynku miasta Biała
  Wyświetleń: 546
 1909. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal użytkowy 2U położony w Białej ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 545
 1910. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 545
 1911. Zarządzenie Nr OR.0050.488.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 545
 1912. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 543
 1913. Zarządzenie Nr OR.0050.272.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 543
 1914. Zarządzenie Nr OR.0050.464.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 543
 1915. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chrzelicach
  Wyświetleń: 542
 1916. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 542
 1917. Zarządzenie Nr OR.0050.690.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 1325 km.7 o pow. 0,0504 ha położonej w Chrzelicach
  Wyświetleń: 541
 1918. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2018
  Wyświetleń: 538
 1919. Komisje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 538
 1920. Uchwała Nr XXVII.270.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego ...
  Wyświetleń: 538
 1921. Sesja II z dnia 7 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 537
 1922. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 537
 1923. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 537
 1924. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 537
 1925. Zarządzenie Nr OR.0050.535.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 537
 1926. Zarządzenie Nr OR.0050.559.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 536
 1927. Zarządzenie Nr OR.0050.592.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 536
 1928. Zarządzenie Nr OR.0050.533.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 535
 1929. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 534
 1930. Uchwała Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 534
 1931. Uchwała Nr XXIV.234.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok
  Wyświetleń: 533
 1932. Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 532
 1933. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 marca 2019
  Wyświetleń: 532
 1934. Zarządzenie Nr OR.0050.483.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 531
 1935. Zarządzenie Nr OR.0050.230.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 530
 1936. Zarządzenie Nr OR.0050.542.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 529
 1937. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2018
  Wyświetleń: 527
 1938. Sesja III z dnia 28 grudnia 2018 r
  Wyświetleń: 527
 1939. Zarządzenie Nr OR.0050.540.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 527
 1940. Zarządzenie Nr OR.120.15.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-03-2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktówz podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 527
 1941. Zarządzenie Nr OR.0050.570.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 526
 1942. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 524
 1943. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 523
 1944. Zarządzenie Nr OR.0050.481.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 523
 1945. Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 522
 1946. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice"
  Wyświetleń: 521
 1947. Zarządzenie Nr OR.0050.571.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 521
 1948. Zarządzenie Nr OR.0050.562.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 520
 1949. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 519
 1950. Zarządzenie Nr OR.0050.568.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 519
 1951. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r
  Wyświetleń: 518
 1952. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 517
 1953. Zarządzenie Nr OR.0050.539.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 517
 1954. Zarządzenie Nr OR.120.30.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należnego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym ...
  Wyświetleń: 516
 1955. Budowa chlewni i zbiornika wybieralnego w Grabinie
  Wyświetleń: 515
 1956. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 515
 1957. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 382/4 km.2 o pow. 0,4158 ha położona w Krobuszu
  Wyświetleń: 513
 1958. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 512
 1959. Zarządzenie Nr OR.0050.502.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-06-2017 o zmianie zarządzeń Burmistrza Białej w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 510
 1960. Zarządzenie Nr OR.0050.622.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 510
 1961. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 509
 1962. Zarządzenie Nr OR.0050.234.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 509
 1963. Zarządzenie Nr OR.0050.593.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 509
 1964. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 508
 1965. Zarządzenie Nr OR.0050.544.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 508
 1966. Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krobusz
  Wyświetleń: 507
 1967. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 80 km.2 o pow. 0,5675 ha położona obrębie Solec
  Wyświetleń: 506
 1968. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 506
 1969. Uchwała Nr XXVI.260.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 506
 1970. Zagospodarowanie terenów Otwartych Stref Aktywności (utwardzenie oraz zieleń) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA
  Wyświetleń: 506
 1971. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 505
 1972. Uchwała Nr XXVII.273.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 505
 1973. Zarządzenie Nr OR.0050.563.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 505
 1974. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej”
  Wyświetleń: 504
 1975. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Rewitalizacja istniejącego budynku po dawnej stolarni oraz roboty zewnętrzne OPS"
  Wyświetleń: 504
 1976. 2019.10.03 - Podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie finansowym
  Wyświetleń: 502
 1977. Zarządzenie Nr OR.0050.223.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 502
 1978. Zarządzenie Nr OR.0050.547.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 502
 1979. Zarządzenie Nr OR.0050.588.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 502
 1980. Zarządzenie Nr OR.0050.495.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 501
 1981. Zarządzenie Nr OR.0050.621.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 501
 1982. Remont-wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodnych na ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 500
 1983. Zarządzenie Nr OR.0050.596.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 500
 1984. Uchwała Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 499
 1985. Zarządzenie Nr OR.0050.594.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 499
 1986. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 498
 1987. Obwieszczenia o podziale województwa, powiatu i gminy na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 497
 1988. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 496
 1989. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy U2 w Białej przy ul. Prudnickiej 4
  Wyświetleń: 496
 1990. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 494
 1991. Oświadczenia złożone w 2019 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 493
 1992. Zarządzenie Nr OR.0050.595.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 492
 1993. Zarządzenie Nr OR.120.34.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy realizacji projektu pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla ...
  Wyświetleń: 492
 1994. Uchwała Nr XXVI.263.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 491
 1995. Uchwała Nr XXVII.272.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 491
 1996. Uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 491
 1997. Uchwała Nr XXVI.268.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 490
 1998. Budowa chodnika oraz elementów małej architektury przy Cmentarzu Żydowskim w Białej
  Wyświetleń: 489
 1999. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 334/79 km.1 o pow. 0,1358 ha położona w obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 485
 2000. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 kwietnia 2019
  Wyświetleń: 481
 2001. Zarządzenie Nr OR.0050.589.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 480
 2002. Zarządzenie Nr OR.0050.648.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 480
 2003. INFORMACJA DLA WYBORCÓW w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców
  Wyświetleń: 479
 2004. Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 479
 2005. Zarządzenie Nr OR.0050.691.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 479
 2006. Uchwała Nr XXVI.266.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową ...
  Wyświetleń: 477
 2007. Zarządzenie Nr OR.0050.692.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-06-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego U1 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 477
 2008. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2018 r
  Wyświetleń: 475
 2009. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 474
 2010. Zarządzenie Nr OR.0050.597.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 474
 2011. Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Biała, tj. Burmistrza Białej oraz Radę Miejską w Białej
  Wyświetleń: 473
 2012. Zarządzenie Nr OR.0050.472.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 473
 2013. Zarządzenie Nr OR.0050.620.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-12-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 473
 2014. Uchwała Nr XXVI.264.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 472
 2015. Zarządzenie Nr OR.0050.251.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 472
 2016. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2 stycznia 2019 r
  Wyświetleń: 469
 2017. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 467
 2018. Dostawa i montaż wyposażenia Otwartych Stref Aktywności (urządzenia małej architektury) w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA.
  Wyświetleń: 464
 2019. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 107
  Wyświetleń: 464
 2020. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 96 i 106
  Wyświetleń: 463
 2021. Zarządzenie Nr OR.0050.628.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 463
 2022. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 462
 2023. Sesja XXIX z dnia 28 marca 2018 r. - Inne Materiały
  Wyświetleń: 462
 2024. Sesja XXXIII z dnia 12 października 2018 r
  Wyświetleń: 462
 2025. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 460
 2026. Zarządzenie Nr OR.0050.524.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 460
 2027. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 458
 2028. Dostawa i montaż 30 urządzeń siłowni zewnętrznych w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Biała w ramach programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności)
  Wyświetleń: 458
 2029. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 458
 2030. Ogłoszenie Burmistrza Białej z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białej w 2019 r
  Wyświetleń: 457
 2031. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia- II
  Wyświetleń: 456
 2032. Kontrola realizacji inicjatywy lokalnej w 2017 r
  Wyświetleń: 455
 2033. Uchwała Nr XXVI.265.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę ...
  Wyświetleń: 453
 2034. Uchwała Nr XXVIII.288.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2018
  Wyświetleń: 453
 2035. Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała, w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia - II
  Wyświetleń: 451
 2036. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 451
 2037. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 108
  Wyświetleń: 450
 2038. Zarządzenie Nr OR.0050.629.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 450
 2039. Zarządzenie Nr OR.0050.618.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 449
 2040. Zarządzenie Nr OR 0050.479.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 448
 2041. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 447
 2042. Uchwała Nr XXVI.262.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 447
 2043. Zarządzenie Nr OR.0050.617.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 447
 2044. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 446
 2045. Zarządzenie Nr OR.0050.630.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których ...
  Wyświetleń: 446
 2046. Sesja XXVIII z dnia 9 luty 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 445
 2047. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2019
  Wyświetleń: 444
 2048. Zarządzenie Nr OR.0050. 683.2018 Burmistrza Białej z dnia 23-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 444
 2049. III Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 442
 2050. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała w ilości 1000 m²
  Wyświetleń: 442
 2051. Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 441
 2052. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 440
 2053. Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Innowacyjna ...
  Wyświetleń: 440
 2054. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 101
  Wyświetleń: 439
 2055. Zarządzenie Nr Or 120.7.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 437
 2056. Zarządzenie Nr OR. 0050.615.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-12-2017 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 437
 2057. Kontrole - rok 2019
  Wyświetleń: 436
 2058. Zarządzenie Nr OR.120.8.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 434
 2059. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 września 2019
  Wyświetleń: 429
 2060. Zarządzenie Nr OR.0050.607.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 426
 2061. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 425
 2062. Zarządzenie Nr OR.0050.644.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 423
 2063. Zarządzenie Nr OR.0050.601.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania
  Wyświetleń: 421
 2064. Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 420
 2065. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2014-2018
  Wyświetleń: 420
 2066. Zarządzenie Nr OR.0050.654.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 419
 2067. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie „budowia linii kablowo – napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej
  Wyświetleń: 418
 2068. Przebudowa drogi gminnej ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej
  Wyświetleń: 417
 2069. Zarządzenie Nr OR. 120.9.2018 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2018 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2018 rokui wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu6 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 417
 2070. Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2019
  Wyświetleń: 415
 2071. Zarządzenie Nr OR.0050.579.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 414
 2072. 20181213 - Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą w Solcu
  Wyświetleń: 413
 2073. I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow 0,7851 ha położonej obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 413
 2074. Zarządzenie Nr OR.0050.653.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 382/4 km.2 położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 413
 2075. Zarządzenie Nr OR 120.11.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 412
 2076. Zarządzenie Nr OR.0050.582.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 412
 2077. Zarządzenie Nr OR.0050.613.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 412
 2078. Zarządzenie Nr OR.120.12.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok
  Wyświetleń: 412
 2079. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 411
 2080. Uchwała Nr XXVIII.283.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ...
  Wyświetleń: 409
 2081. Zarządzenie Nr OR.0050.605.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 409
 2082. Zarządzenie Nr OR.0050.647.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 408
 2083. Zarządzenie Nr OR.0050.643.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 407
 2084. III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 406
 2085. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w 2018 r.
  Wyświetleń: 406
 2086. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2017
  Wyświetleń: 404
 2087. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018
  Wyświetleń: 404
 2088. Zarządzenie Nr OR.0050.631.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem ...
  Wyświetleń: 404
 2089. Zarządzenie Nr OR.0050.659.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 403
 2090. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 października 2018 r
  Wyświetleń: 402
 2091. Uchwała Nr XXVIII.280.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 402
 2092. Uchwała Nr XXIX.303.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 400
 2093. Uchwała Nr XXVIII.287.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2018 rok
  Wyświetleń: 399
 2094. Uchwała Nr XXIX.305.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
  Wyświetleń: 396
 2095. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 395
 2096. Zarządzenie Nr OR.0050.652.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu nr 80 km.2 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 395
 2097. Zarządzenie Nr OR.0050.583.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 393
 2098. Zarządzenie Nr OR.0050.638.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 zmieniające plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 391
 2099. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 390
 2100. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 389
 2101. Zarządzenie Nr OR.120.30.2018 Burmistrza Białej z dnia 30-07-2018 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 31 lipca 2018 r.do 3 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 389
 2102. Uchwała Nr XXIX.306.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 387
 2103. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 386
 2104. Zarządzenie Nr OR.0050.587.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 386
 2105. Zarządzenie Nr OR.0050.646.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 386
 2106. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Radostynia
  Wyświetleń: 385
 2107. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2018
  Wyświetleń: 381
 2108. Uchwała Nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 381
 2109. Uchwała Nr XXIX.307.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 381
 2110. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 9 listopada 2018
  Wyświetleń: 381
 2111. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Uchwały
  Wyświetleń: 379
 2112. Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 21.10.2019 r.
  Wyświetleń: 379
 2113. Terminy polowań
  Wyświetleń: 378
 2114. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 377
 2115. Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 377
 2116. Zarządzenie Nr OR.0050.586.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2017 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 377
 2117. Zarządzenie Nr OR.120.32.2018 Burmistrza Białej z dnia 20-08-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 377
 2118. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 376
 2119. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w 2019 r. - przedłużenie terminu naboru wniosków
  Wyświetleń: 375
 2120. Zakup energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 375
 2121. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2019 Burmistrza Białej z dnia 20-03-2019 w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Biała obejmującego rok 2018  oraz określenia obszarów raportu
  Wyświetleń: 373
 2122. Uchwała Nr XXXI.325. 2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 372
 2123. Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 372
 2124. Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 371
 2125. Zarządzenie Nr OR.0050.650.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Krajowej 2-4
  Wyświetleń: 371
 2126. Uchwała Nr XXIX.301.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 370
 2127. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 13 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 370
 2128. Sesja IV z dnia 8 lutego 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 369
 2129. Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...
  Wyświetleń: 367
 2130. IV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 366
 2131. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2019
  Wyświetleń: 364
 2132. Uchwała Nr XXXI.321.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 363
 2133. Uchwała Nr XXVIII.282.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 361
 2134. Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 361
 2135. Zarządzenie Nr OR.0050.640.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 361
 2136. Zakup energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Miejskiego w Białej, oświetlenia ulicznego oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 360
 2137. Zarządzenie Nr OR.0050.603.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 359
 2138. Sesja XXX z dnia 24 maja 2018 r - Inne Materiały
  Wyświetleń: 358
 2139. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 358
 2140. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży z dnia 6 marca 2019 r
  Wyświetleń: 356
 2141. Zarządzenie Nr OR.0050.537.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na Dożynkach Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 356
 2142. SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO!
  Wyświetleń: 355
 2143. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji w sprawie „budowia linii kablowo - napowietrznej 0,4 kV" w Mokrej z dnia 3.12.2018
  Wyświetleń: 354
 2144. Zarządzenie Nr OR.0050.578.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 353
 2145. Uchwała nr 12/26/2018 RIO w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r. o nieważności w części uchwały
  Wyświetleń: 352
 2146. Uchwała Nr XXIX.299.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 352
 2147. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2018
  Wyświetleń: 351
 2148. Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...
  Wyświetleń: 351
 2149. Zarządzenie Nr OR. 0050.655.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-02-2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Kolnowice
  Wyświetleń: 351
 2150. Zarządzenie Nr OR.0050.635.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 350
 2151. Zarządzenie Nr OR.0050.657.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 348
 2152. Protokoły z posiedzeń Komisji Kadencja VIII - 2018-2023
  Wyświetleń: 347
 2153. "Zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 346
 2154. GKZP.6733.1.2018 - budowa odcinka kablowo – napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV o długości do 150m, w tym linii kablowej na odcinku ok. 40mb i linii napowietrznej na odcinku ok. 110mb
  Wyświetleń: 346
 2155. Zarządzenie Nr OR.0050.612.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 345
 2156. Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia – etap II
  Wyświetleń: 344
 2157. Zarządzenie Nr OR 120.31.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-08-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 344
 2158. Sesja XXXII z dnia 14 września 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 341
 2159. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości ok.1000 m2)
  Wyświetleń: 340
 2160. Zarządzenie Nr OR.0050.626.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 340
 2161. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2020
  Wyświetleń: 339
 2162. GKZP.6733.2.2018 - Budowa podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV, na odcinku o długości ok. 1025 mb
  Wyświetleń: 339
 2163. Zarządzenie Nr OR.0050.576.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 339
 2164. Zarządzenie Nr OR.0050.581.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 339
 2165. Zarządzenie Nr OR.0050.651.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnickiej 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...
  Wyświetleń: 339
 2166. Zarządzenie Nr OR.120.24.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych
  Wyświetleń: 338
 2167. Zarządzenie Nr OR.120.29.2018 Burmistrza Białej z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 338
 2168. Uchwała Nr II.21.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 07-12-2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Wyświetleń: 337
 2169. Zarządzenie Nr OR.0050.577.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 337
 2170. Informacja Burmistrza Białej o przyznanych dotacjach sportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 336
 2171. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2018
  Wyświetleń: 336
 2172. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki gruntu nr 73 km.1 o pow. 0,5852 ha położonej obrębie Wasiłowice
  Wyświetleń: 335
 2173. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2019
  Wyświetleń: 334
 2174. Sesja XXXI z dnia 29 czerwca 2018 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 334
 2175. Zarządzenie Nr OR.120.19.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-03-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 334
 2176. Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 333
 2177. Uchwała Nr XXXI.324.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 333
 2178. Uchwała Nr XXXI.319.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego
  Wyświetleń: 332
 2179. Zarządzenie Nr OR 120.25.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 332
 2180. Przebudowa drogi w Śmiczu
  Wyświetleń: 331
 2181. Zarządzenie Nr OR.0050.737.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-09-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 331
 2182. Zarządzenie Nr OR.0050.584.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 330
 2183. Zarządzenie Nr OR.0050.636.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 329
 2184. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 5.12.2018 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 328
 2185. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 328
 2186. Zarządzenie Nr OR.0050.609.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 o zmianie zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 328
 2187. Zarządzenie Nr OR.0050.625.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2017 w sprawie wprowadzenia ,,Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Biała"
  Wyświetleń: 326
 2188. Zarządzenie Nr OR.120.16.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 326
 2189. Uchwała Nr XXXIII.336.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 325
 2190. Uchwała Nr XXX.314.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 324
 2191. Zarządzenie Nr OR.0050.611.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-12-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia zawodów II stopnia w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 323
 2192. Uchwała Nr XXX.309.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 320
 2193. Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 320
 2194. Uchwała Nr XXXIII.339.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 320
 2195. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 319
 2196. GKZP.6733.2.2018 - Obwieszczenie z dnia 14.01.2019 r. o wydanych postanowieniach
  Wyświetleń: 318
 2197. Sesja V z dnia 28 marca 2019 r
  Wyświetleń: 318
 2198. Sesja VIII z dnia 18 września 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 318
 2199. Zarządzenie Nr OR.0050.610.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-12-2017 w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ...
  Wyświetleń: 318
 2200. Zarządzenie Nr OR.120.28.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 318
 2201. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej i Projekty Uchwał 2010-2014
  Wyświetleń: 317
 2202. Uchwała Nr XXXIII.338.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 316
 2203. Zarządzenie Nr Or 120.27.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-07-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 316
 2204. Uchwała Nr XXXII.329.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2019 r.
  Wyświetleń: 315
 2205. Zarządzenie Nr OR.0050.580.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 313
 2206. Zarządzenie Nr OR.0050.786.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 313
 2207. V sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 312
 2208. Zarządzenie Nr OR.0050.614.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 312
 2209. "Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej"- Etap I- Zadanie bez budowy wiaty rekreacyjnej oraz bieżni zgodnie z przedmiarem robót
  Wyświetleń: 311
 2210. Zarządzenie Nr OR.120.15.2018 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2018 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2018 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 311
 2211. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 310
 2212. Sprawozdania finansowe za rok 2018 - Gmina Biała
  Wyświetleń: 310
 2213. Uchwała Nr XXXII.334.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
  Wyświetleń: 310
 2214. Zarządzenie Nr OR.0050.606.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 309
 2215. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 308
 2216. Uchwała Nr XXXIII.337.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 308
 2217. Zarządzenie Nr OR.0050.608.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 308
 2218. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2020
  Wyświetleń: 306
 2219. Uchwała Nr XXXI.322.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 306
 2220. Uchwała Nr XXXIII.340.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 305
 2221. Uchwała Nr XXVIII.286.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 304
 2222. Uchwała Nr XXXI.317.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 304
 2223. Zarządzenie Nr OR.120.9.2019 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2019 o zmianie zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 304
 2224. Zarządzenie Nr OR.0050.519.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 303
 2225. Zarządzenie Nr OR.0050.785.2018 Burmistrza Białej z dnia 15-11-2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028
  Wyświetleń: 303
 2226. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2018-2023
  Wyświetleń: 302
 2227. Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"
  Wyświetleń: 302
 2228. GKZP.6733.1.2019 - Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku remizy strażackiej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 299
 2229. Petycje złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 299
 2230. Sesja VI z dnia 25 kwietnia 2019 r
  Wyświetleń: 298
 2231. Uchwała Nr XXXI.318.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028
  Wyświetleń: 298
 2232. Uchwała Nr XXXI.320.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 298
 2233. Uchwała Nr XXXII.326.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 296
 2234. Uchwała Nr XXXII.331.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 296
 2235. Uchwała Nr XXXIII.341.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-10-2018 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalnośc Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 296
 2236. Zarządzenie Nr OR.0050.599.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 296
 2237. Sesja I z dnia 20 listopada 2018 r
  Wyświetleń: 295
 2238. Uchwała Nr XXXII.333.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej
  Wyświetleń: 295
 2239. Zarządzenie Nr OR.0050.598.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 295
 2240. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy i najmu z dnia 13 lutego 2019 r
  Wyświetleń: 294
 2241. Zarządzenie Nr OR.0050.627.2018 Burmistrza Białej z dnia 03-01-2018 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018
  Wyświetleń: 294
 2242. Zarządzenie Nr OR.0050.632.2018 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok
  Wyświetleń: 294
 2243. Uchwała Nr IV.47.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodziniei Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 293
 2244. Zarządzenie Nr OR.0050.637.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 293
 2245. Zarządzenie Nr OR.0050.642.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 293
 2246. Zarządzenie Nr OR.0050.788.2018 Burmistrza Białej z dnia 19-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 293
 2247. Sesja VII z dnia 14 czerwca 2019 r - Uchwały
  Wyświetleń: 291
 2248. Kontrola realizacji projektu POWR.02.18.00-00-0026/16
  Wyświetleń: 289
 2249. ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
  Wyświetleń: 289
 2250. Zarządzenie Nr OR.0050.641.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 289
 2251. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska w ramach realizacji zadania publicznego:
  Wyświetleń: 288
 2252. Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 287
 2253. Zarządzenie Nr OR.0050.555.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 286
 2254. Zarządzenie Nr OR.0050.572.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 285
 2255. Uchwała Nr XXX.308.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 283
 2256. Zarządzenie Nr OR.0050.600.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 283
 2257. VI sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 282
 2258. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 281
 2259. Zarządzenie Nr OR.0050.585.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 281
 2260. Zarządzenie Nr OR.120.26.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 281
 2261. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
  Wyświetleń: 280
 2262. Uchwała Nr XXIX.293.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka”
  Wyświetleń: 280
 2263. Zarządzenie Nr OR.0050.604.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 280
 2264. "Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej"- Etap I- Zadanie bez budowy wiaty rekreacyjnej oraz bieżni zgodnie z przedmiarem robót
  Wyświetleń: 279
 2265. Uchwała Nr XXXI.316.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r.
  Wyświetleń: 279
 2266. Zarządzenie Nr OR.0050.781.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.775.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 279
 2267. Uchwała Nr XXXI.323.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 278
 2268. Zarządzenie Nr OR 120.33.2018 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 277
 2269. Zarządzenie Nr OR.0050.549.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 277
 2270. Zarządzenie Nr OR.0050.602.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 277
 2271. Zarządzenie Nr OR.0050.782.2018 Burmistrza Białej z dnia 13-11-2018 o zmianie zarządzenia nr OR.0050.777.2018 Burmistrza Białej z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 276
 2272. Uchwała Nr XXXII.332.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn.„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym " w ramach ...
  Wyświetleń: 275
 2273. Zarządzenie Nr OR.120.17.2018 Burmistrza Białej z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanychz naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 275
 2274. Zarządzenie Nr OR.120.23.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2018 w sprawie wprowadzenia „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
  Wyświetleń: 275
 2275. I przetarg ofertowy z dnia 7 marca 2019 na prawo do najmu lokalu użytkowego - Biała, Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 274
 2276. Uchwała Nr XXVI.258.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-11-2017 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku ...
  Wyświetleń: 274
 2277. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019
  Wyświetleń: 274
 2278. Zarządzenie Nr OR.0050.648.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 273
 2279. Uchwała Nr XXVII.269.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 271
 2280. Uchwała Nr XXXII.327.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-09-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 271
 2281. Zarządzenie Nr OR.0050.500.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 271
 2282. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
  Wyświetleń: 269
 2283. Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych - materiały szkoleniowe
  Wyświetleń: 269
 2284. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 8 maja 2019
  Wyświetleń: 269