Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 16 czerwca 2021 roku

Termin: 16.06.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminne Centrum Kultury

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2020 r.

  PDFZarządzenie Raport.pdf

 5. 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2020 r.
 6. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania.

  PDFProjekt uchwały nr XX.246.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania.pdf

 7. 7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2020 r.
  1. a. rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2020 r.

   PDFZarządzenie OR.0050.274.pdf

  2. b. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2020 r.

   PDF1.Bilans z wykonania budżetu.pdf

   PDF2.Bilans jednostki.pdf

   PDF3.Informacja dodatkowa.pdf

   PDF4.Rachunek zysków i strat.pdf

   PDF5.Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

  3. c. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2020 r.

   PDFProjekt uchwały nr XX.247.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2020.pdf

 8. 8. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2020 r.
  1. a. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2020 r.

   PDFWniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej.pdf

  2. b. zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 r.

   PDFOpinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf

  3. c. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2020 r.

   PDFProjekt uchwały nr XX.248.2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2020 rok.pdf

 9. 9. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej za 2020
 10. 10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. a. zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r.;

   PDFProjekt uchwały nr XX.249.2021 w sprawie zmian do budżetu Gminy Biała na 2021 rok.pdf

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały Nr XX.250.2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Biała na lata 2021- 2028.pdf

  3. c. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

   PDFProjekt uchwały nr XX.251.2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego..pdf

 11. 11. Informacja dotycząca ilości i metod rekultywacji dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Biała w 2020 roku. ( temat z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej)

  PDFInformacja o rekultywacji wysypisk śmieci.pdf

 12. 12. Informacja dotycząca planowanych zajęć w okresie tegorocznych wakacji (temat z planu pracy Komisji Oświaty…)

  PDFInformacja zajęcia w okresie wakacji.pdf

 13. 13. Wolne wnioski.
 14. 14. Zakończenie posiedzenia.