Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w latach 2021-2022

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr OR.0050.532.2021 Burmistrza Białej z dnia 20 sierpnia 2021 roku po rozpatrzeniu oferty na zadanie publiczne w zakresie:
Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego stwierdza, co następuje:
 
Na zadanie Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. Koraszewskiego wpłynęła jedna oferta złożona przez:
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Białej, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała.
Data wpływu oferty – 08.09.2021r.
Oferta spełnia wymogi określone w Ogłoszeniu konkursu i w związku z tym Komisja pozytywnie zaopiniowała ofertę Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Białej do realizacji wyżej wymienionego zadania. Kwota dofinansowania zadania z budżetu gminy wynosi:
  • na rok 2021 – 379.633,47zł
  • na rok 2022 - 100.000,00 zł