Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Numer
wpisu
do
rejestru
Data
wpisu do
rejestru oraz
daty
kolejnych
wpisów
Pełna nazwa
instytucji
kultury
wynikająca ze
statutu
Skrócona
nazwa
instytucji
kultury,
jeżeli jej
używanie
przewiduje
statut
Siedziba
i adres instytucji
kultury
Oznaczenie
organizatora
instytucji
kultury
Oznaczenie
podmiotu,
z którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury
Akt o
utworzeniu
instytucji
kultury

Akt o
nadaniu statutu
instytucji kultury

1 01.04.2005 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej   48-210 Biała, ul.Prudnicka 35 Gmina Biała   Uchwała Rady Miejskiej  
Nr  XIX/199/05
z dnia 16.02.2005r.
Statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XIX/199/05
z dnia 16.02.2005r.
02.07.2012 Gminne Centrum Kultury w Białej  

48-210 Biała
ul.Prudnicka 35
 

Gmina Biała   Uchwała Rady Miejskiej  
Nr  XIX/199/05
z dnia 16.02.2005r.
Statut nadany uchwałą Rady Miejskiej
Nr XIX/199/05
z dnia 16.02.2005r.
zmieniony uchwałą
Rady Miejskiej
Nr XIII.172.2012
z dnia 26.04.2012r.
01.04.2014 Gminne Centrum Kultury w Białej   48-210 Biała, ul.Prudnicka 35 Gmina Biała   Uchwała Rady Miejskiej  
Nr  XIX/199/05
z dnia 16.02.2005r.
Statut nadany uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX.330.2014 z dnia 12.03.2014r.