Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie polega na udzielaniu JST pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich.

O taką finansową pomoc mogą starać się wszystkie sołectwa w województwie, poprzez swoje urzędy gmin. Pełny cykl pomocy finansowej dotyczący realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej trwa 3 lata, z podziałem na poszczególne edycje ogłaszane każdego roku.
Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2020 roku. Z dotacji przewidzianych w 3 letnim okresie, każde z sołectw może skorzystać tylko raz.

Pomoc finansowa ma objąć wszystkie opolskie sołectwa i służyć dobru wszystkich ich mieszkańców. Każda gmina ma możliwość decydowania, który z sołeckich pomysłów zostanie zrealizowany jako pierwszy, a każda społeczność może wnioskować o dotację
w maksymalnej kwocie.

Wykaz zadań zrealizowanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

PDFZestawienie zrealizowanych zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2020 roku.pdf (108,21KB)
PDFZestawienie zrealizowanych zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2021 roku.pdf (143,04KB)
PDFZestawienie zrealizowanych zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2022 roku.pdf (146,22KB)
PDFZestawienie zrealizowanych zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2023 roku.pdf (127,85KB)
 


Osobą do kontaktu jest pracownik tut. Urzędu, pani Maria Dryszcz tel. 77 4388559.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie: https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/