Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Płacimy za osoby zamieszkujące daną posesję.

Podstawą do naliczania opłat w Gminie Biała jest ilość osób zamieszkujących w danym domostwie. Informację tę podaje się w formie deklaracji, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Białej (pokój numer 1a) oraz w formie elektronicznej.

Deklaracje składa właściciel nieruchomości. W przypadku, gdy ktoś jest właścicielem kilku nieruchomości dla każdej składa osobną deklarację. W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składać będzie właściciel mieszkania, najemca lub inny podmiot władający.

Uwaga! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie i nie jest to równoznaczne liczbie osób zameldowanych.

Kiedy składamy deklarację?

Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w terminie 14 dni od zamieszkania na terenie Gminy Biała. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Białej, oraz na stronie internetowej www.biala.gmina.pl.

Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się mamy 10 dni na zgłoszenie tego faktu i składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób.

W ramach jednej opłaty odbierane są wszystkie odpady wytworzone przez mieszkańców: odpady komunalne zmieszane, selektywnie zebrane oraz inne odpady, które będzie można oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny odbierane są w systemie akcyjnym raz w roku w terminie podanym do wiadomości publicznej.

Opłatę należy uiszczać do 10 dnia następnego miesiąca rozliczeniowego, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, przelewem na konto Gminy Biała (Bank Spółdzielczy w Białej 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013) lub u inkasenta.

Efektem wprowadzenia zmian jest objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy, likwidacja dzikich wysypisk, poprawa stanu środowiska, ograniczenie składowania odpadów, upowszechnienie segregacji u „źródła”.

Wzór deklaracji wraz z oświadczeniem jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Białej lub można go pobrać:


Uwaga! Do poprawnego złożenia deklaracji niezbędne jest wypełnione i podpisane oświadczenie.


PDFDeklaracja DO-1.pdf (134,47KB)

PDFOświadczenie - jednorodzinne.pdf (65,72KB)

PDFOświadczenie - wielolokalowe.pdf (70,51KB)


Wersje elektroniczne dostępne są pod adresem: https://biala.ebo365.pl/home/forms.