Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracje

DEKLARACJE

Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję

Podstawą do naliczania opłat w Gminie Biała jest ilość osób zamieszkujących w danym domostwie. Informację tę podaje się w formie deklaracji, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Białej ( pokój nr 1a) oraz w formie elektronicznej.

Deklaracje składa właściciel nieruchomości. W przypadku, gdy ktoś jest właścicielem kilku nieruchomości dla każdej składa osobną deklarację. W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składać będzie właściciel mieszkania, najemca lub inny podmiot władający.

UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie i nie jest to równoznaczne liczbie osób zameldowanych.

Kiedy składamy deklarację?

Pierwszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w terminie 14 dni od zamieszkania na terenie Gminy Biała. Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Białej, oraz na stronie internetowej www.biala.gmina.pl

Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się mamy 10 dni na zgłoszenie tego faktu i składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób.

W ramach jednej opłaty odbierane są wszystkie odpady wytworzone przez mieszkańców: odpady komunalne zmieszane, selektywnie zebrane oraz inne odpady, które będzie można oddać bezpłatnie do PSZOK-u. Ponadto odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny odbierane są w systemie akcyjnym raz w roku w terminie podanym do wiadomości publicznej.

Opłatę należy uiszczać do 10 dnia następnego miesiąca rozliczeniowego, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, w kasie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, przelewem na konto Gminy Biała (B.S. w Białej 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013) lub u inkasenta.

Efektem wprowadzenia zmian jest objęcie systemem wszystkich mieszkańców gminy, likwidacja dzikich wysypisk, poprawa stanu środowiska, ograniczenie składowania odpadów, upowszechnienie segregacji u „źródła”.

Wzór deklaracji wraz z oświadczeniem jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Białej lub można go pobrać:


UWAGA! DO POPRAWNEGO ZŁOŻENIA DEKLARACJI NIEZBĘDNE JEST WYPEŁNIONE I PODPISANE OŚWIADCZENIE


PDFDeklaracja DO-01.pdf
PDFOświadczenie - jednorodzinne.pdf
PDFOświadczenie - wielolokalowe.pdf
 

Metryczka
 • opublikowano:
  28-05-2013 08:36
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  09-02-2020 23:36
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 7051
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl