Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Białej na lata 2022-2023

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Białej (dalej: Urząd) na okres od stycznia 2022r. do grudnia 2023r.:

 1. Zakres działalności: przeprowadzenie audytu w Urzędzie w zakresie dostępności przez podmiot zewnętrzny.

Termin realizacji: I – II kwartał 2022r.

Sposób realizacji: realizacja projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”, w tym: przeprowadzenie audytu w zakresie dostępności przez podmiot zewnętrzny.

Podmiot realizujący: Koordynator ds. dostępności /podmiot zewnętrzny.

 1. Zakres działalności: likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie.

Termin realizacji: do końca 2023r.

Sposób realizacji:

 1. montaż windy uwzględniającej standardy dostępności,
 2. wyposażenie ciągów komunikacyjnych w:
  • kontrastowe taśmy na szklanych drzwiach i krawędziach schodów,
  • wypukłe oznaczenia poziome przy wejściu na schody i przy zejściu z nich oraz przy windzie,
 3. wymiana bocznych drzwi wejściowych do Urzędu na drzwi bez progu, o szerokości min. 90 cm, z oznaczeniami kontrastowymi,
 4. wymiana zużytej rampy podjazdowej,
 5. wyposażenie ciągów komunikacyjnych Urzędu w krzesła/fotele do odpoczynku.

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej.

 1. Zakres działalności: poprawa obsługi osób słabowidzących.

Termin realizacji: do końca 2023r.

Sposób realizacji: zakup przenośnej lupy optycznej do czytania.

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej.

 1. Zakres działalności: poprawa obsługi osób korzystających z aparatów słuchowych.

Termin realizacji: do końca 2023r.

Sposób realizacji: montaż pętli indukcyjnej stanowiskowej w punkcie obsługi klientów (kasa / biuro podawcze).

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej

 1. Zakres działalności: zapewnienie informacji na temat pomieszczeń i ich rozkładu w budynku Urzędu, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Termin realizacji: do końca 2023r.

Sposób realizacji:

 • wyposażenie Urzędu w tabliczki informacyjne przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń (na tle kontrastowym, z napisami w języku Braille’a, wypukłe elementy),
 • wyposażenie Urzędu w tyflomapy z udźwiękowieniem przy wejściu/ach do budynku,
 • wyposażenie Urzędu w tyflomapy na poszczególnych kondygnacjach,
 • wyposażenie Urzędu w tablice z rozkładem pomieszczeń dostosowanych również do osób z problemami wzroku (na tle kontrastowym),
 • wyposażenie Urzędu w niezbędne oznaczenia za pomocą piktogramów (np. toaleta przystosowana; wyznaczających kierunek przemieszczania się i inne)

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej

 1. Zakres działalności: zapewnienie ewakuacji z wyższych kondygnacji osobom z ograniczeniami w poruszaniu się.

Termin realizacji: do końca 2023r.

Sposób realizacji: zakup maty bezpieczeństwa lub innego urządzenia do ewakuacji osób

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej

 1. Zakres działalności: poprawa bezpieczeństwa w toaletach przystosowanych dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

Termin realizacji: do końca 2023r.

Sposób realizacji: zakup i montaż systemu wzywania pomocy wraz z aktywatorami sznurkowymi do toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej

 1. Zakres działalności: zapewnienie obsługi dla osób posługujących się polskim językiem migowym.

Termin realizacji: do końca 2022r.

Sposób realizacji:

 • nagranie w polskim języku migowym instrukcji zamawiania tłumacza języka migowego i umieszczenie go na stronie internetowej oraz BIP Gminy Biała,
 • podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej w Urzędzie do obsługi w języku migowym (BIP Gminy Biała, tablice ogłoszeń).

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej / Koordynator ds. dostępności

 1. Zakres działalności: zapewnienie szkoleń z zakresu zapewniania dostępności.

Termin realizacji: przez cały okres.

Sposób realizacji:

 • udział w projekcie „Akcelerator dostępności JST Makroregionu Południowo-Zachodniego”,
 • uczestnictwo w szkoleniach przez wyznaczonych koordynatorów i osób z nimi współpracujących,
 • udział w szkoleniach w ramach forum koordynatorów.

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej / koordynator ds. dostępności

 1. Zakres działalności: zapewnienie dla wszystkich zainteresowanych dostępu do informacji o działalności Urzędu.

Termin realizacji: do końca 2023.

Sposób realizacji:

Przygotowanie informacji o działalności Urzędu w języku łatwym do czytania (ETR) oraz w polskim języku migowym - zamieszczenie jej na stronie internetowej oraz BIP Gminy Biała.

Podmiot realizujący: Burmistrz Białej / Koordynator ds. dostępności

 1. Zakres działalności: zapewnienie dostępności alternatywnej.

Sposób realizacji:

 • wsparcie techniczne osób ze szczególnymi potrzebami przez pracowników Urzędu np. w razie potrzeby uruchomienie platformy przy schodowej, ułożenie rampy progowej przy wejściu głównym lub zapewnienie w razie takich możliwości bezpośredniej obsługi klienta w innym dostępnym pomieszczeniu na parterze,
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami przez pracowników Urzędu poprzez wykorzystanie technologii tj. zapewnienie kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internet, telefon, e-mail, epuap).
 • zapewnienie obsługi w polskim języku migowym ( po 3-dniowym uprzedzeniem pracowników Urzędu ),
 • doraźne przenoszenie pętli indukcyjnej (przenośnej) do obsługi klientów korzystających z aparatów słuchowych.

Termin realizacji: przez cały okres.

Podmiot realizujący: Koordynator ds. dostępności / pracownicy Urzędu.

 1. Zakres działalności: uwzględnianie zasad projektowania uniwersalnego w planowanych i prowadzonych inwestycjach.

Termin realizacji: przez cały okres.

Sposób realizacji:

Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Podmiot realizujący: Koordynator ds. dostępności / pracownicy Urzędu

 1. Zakres działalności: opracowanie i udostępnienie informacji dotyczącej wejścia do Urzędu z psem asystującym.

Termin realizacji: II kwartał 2022r.

Sposób realizacji:

 • umieszczenie informacji dotyczącej wprowadzania na teren Urzędu psa asystującego na stronie internetowej oraz BIP Gminy Biała
 • umieszczenie tabliczek informacyjnych przy wejściach o możliwości skorzystania w budynku z asysty psa

Podmiot realizujący: Koordynator ds. dostępności.

 1. Zakres działalności: monitorowanie działalności Urzędu pod kątem podnoszenia poziomu dostępności usług świadczonych w Urzędzie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji: przez cały okres.

Sposób realizacji:

Spotkania z kierownictwem Urzędu i innych jednostek organizacyjnych oraz z przedstawicielami organizacji zajmujących się udzielaniem wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podmiot realizujący: Koordynator ds. dostępności.


Alternatywny sposób dostępu / kontaktu:

 1. kontakt telefoniczny:

 2. sekretariat: 774388531,

 3. koordynator: 774388555 lub 774388552 lub 774388544.

 4. kontakt e-mailowy: sekretariat@biala.gmina.pl

 5. kontakt korespondencyjny: Urząd Miejski, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.

Data sporządzenia: 31 stycznia 2022r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności – Dorota Solińska

Zatwierdził: Burmistrz Białej Edward Plicko