Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012

 

Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie plik do pobrania
1. OR  120.1.2012 02.01..2012r powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej na okres od  2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PDFZarządzenie Nr OR 120.1.2012.pdf
2. OR  120.2.2012 05.01..2012r powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2012r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” PDFZarządzenie Nr OR 120.2.2012.pdf
3. OR  120.3.2012 05.01..2012r zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.3.2012.pdf 
4. OR  120.4.2012 25.01..2012r zmiany  Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na  wolne stanowiska kierowników  gminnych  jednostek organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr OR 120.4.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf

5. OR  120.5.2012 27.01..2012r powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.5.2012.pdf
6. OR  120.6.2012 30.01..2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej
 

PDFZarządzenie Nr OR 120.6.2012.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia.pdf

7. OR  120.7.2012 30.01..2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji mikroprojektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II”

PDFZarządzenie Nr OR 120.7.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

8. OR  120.8.2012 30.01..2012r zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała

PDFZarządzenie Nr OR 120.8.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

9. OR  120.9.2012 02.02..2012r powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.9.2012.pdf
10. OR  120.10.2012 14.02..2012r  zbiorczego rejestru ryzyk zidentyfikowanych w 2012 roku Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.10.2012.pdf
10a OR  120.10a.2012 18.02..2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Remont budynku Wiejskiego Centrum Integracji w Chrzelicach”

PDFZarządzenie Nr OR 120.10a2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1.pdf

PDFZałącznik Nr 2-4.pdf

PDFZałącznik nr 3-4.pdf

11 OR  120.11.2012 20.02.2012r wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie Nr OR 120.11.2012.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr11.pdf

PDFZałącznik nr 1 osoby pod względem rachunkowym.pdf

PDFZałącznik nr 2 - osoby do zatwierdzania.pdf

PDFZałącznik Nr 3-osoby odpwiedzialne za środki.pdf

PDFZałącznik 4 - wniosek o wydanie materiałów z magazynu.pdf

PDFZałącznik 5 Rozliczenie zużycia materiałów.pdf

PDFZałącznik 6 - terminy inwentaryzacji.pdf

PDFZałącznik nr 7 -tabela.pdf

12. OR  120.12.2012 20.02.2012r uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia wstępnej oceny celowości, gospodarności i legalności zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.12.2012.pdf
13. OR  120.13.2012 20.02.2012r wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa” PDFZałącznik.pdf
14. OR  120.14.2012 20.02.2012r wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów

PDFZarządzenie Nr OR.120.14.2012 z dnia 20 lutego 2012 r.pdf

15. OR  120.15.2012 20.02.2012r wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie Nr OR 120.15.2012.pdf

PDFWYKAZ pracowników merytorycznych-1.pdf

16. OR  120.16.2012 20.02.2012r powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.16.2012.pdf
17. OR  120.17.2012 01.03.2012r ogłoszenia  konkursu  na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i Łączniku

PDFZarządzenie Nr OR 120.17.2012.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr OR 120.17.2012.pdf

18. OR  120.18.2012 01.03.2012r ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2012r. PDFZarządzenie Nr OR 120.18.2012.pdf
19. OR  120.19.2012 12.03.2012r ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej wzorów środków ewidencyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania archiwum w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.19.2012.pdf
20. OR  120.20.2012 20.03.2012r wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro.

PDFZarządzenie Nr OR 120.20.2012.pdf

PDFZał. nr 1 .pdf

PDFZał. nr 2.pdf

PDFZał. nr 3.pdf

PDFRegulamin udzielania zamówień do 14 tys. euro.pdf

21.  OR  120.21.2012 30.03.2012r wprowadzenia zmian w  Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej  PDFZarządzenie Nr OR 120.21.2012.pdf
22. OR  120.22.2012 02.04.2012r powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej  PDFZarządzenie Nr OR 120.22.2012.pdf
23. OR  120.23.2012 02.04.2012r powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.23.2012.pdf
24. OR  120.24.2012 02.04.2012r powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lączniku PDFZarządzenie Nr OR 120.24.2012.pdf
25. OR  120.25.2012 02.04.2012r organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu  Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń PDFZarządzenie Nr OR 120.25.2012.pdf
26. OR  120.26.2012 16.04.2012r  wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów PDFZarządzenie Nr OR 120.26.2012.pdf 
27. OR  120.27.2012 26.04.2012r zmiany Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej
28.  OR  120.28.2012 07.05.2012r powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.28.2012.pdf 
29. OR  120.29.2012 07.05.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.29.2012.pdf
30. OR  120.30.2012 07.05.2012r ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny PDFZarządzenie Nr OR 120.30.2012.pdf
31. OR  120.31.2012 07.05.2012r przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Biała PDFZarządzenie Nr OR 120.31.2012.pdf
32. OR  120.32.2012 07.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie Nr OR 120.32.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf 

33. OR  120.33.2012 07.05.2012r wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie Nr OR 120.33.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf 

34. OR  120.34.2012 10.05.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Montaż solarów na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku”

PDFZarządzenie Nr OR 120.34.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1-1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf 

35. OR  120.35.2012 21.05.2012r wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont 

PDFZarządzenie Nr OR 120.35.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf 

36. OR  120.36.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Dajmy im szansę – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Białej oraz Publicznym Gimnazjum w Białej poprzez zakup windy dla osób i dzieci niepełnosprawnych” 

PDFZarządzenie Nr OR 120.36.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf 

37. OR  120.37.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I”

PDFZarządzenie Nr OR 120.37.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf

38. OR  120.38.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji dla realizacji projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

PDFZarządzenie Nr OR 120.38.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf

39. OR  120.39.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji mikroprojektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etapII”

PDFZarządzenie Nr OR 120.39.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf

40. OR  120.40.2012 21.05.2012r organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa PDFZarządzenie Nr OR 120.40.2012.pdf
41. OR  120.41.2012 28.05.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych PDFZarządzenie Nr OR 120.41.2012.pdf
42. OR  120.42.2012 06.06.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu – etap I”

PDFZarządzenie Nr OR 120.42.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

43. OR  120.43.2012 06.06.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Gmina Biała – Twoje dobre miejsce”

PDFZarządzenie Nr OR 120.43.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

44. OR  120.44.2012 04.07.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ulicy szkolnej – etap I”

PDFZarządzenie Nr OR 120.44.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1-1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

45. OR  120.45.2012 04.07.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie”

PDFZarządzenie Nr OR 120.45.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1-1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

46. OR  120.46.2012 04.07.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I”

PDFZarządzenie Nr OR 120.46.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf

47. OR  120.47.2012 04.07.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Montaż solarów na budynku zespoły szkolno-przedszkolnego w Łączniku”

PDFZarządzenie Nr OR 120.47.2012.pdf

PDFZałącznik.pdf

48. OR 120.48.2012 25.07.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.48.2012.pdf
49. OR 120.49.2012 10.08.2012r  wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Białej  PDFZarządzenie Nr OR 120.49.2012.pdf
50. OR 120.50.2012 30.08.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.50.2012.pdf
51. OR 120.51.2012 07.09.2012r powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.51.2012.pdf
52. OR 120.52.2012 07.09.2012r wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

PDFZarządzenie Nr OR 120.52.2012.pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr OR 120.52.2012.pdf

53. OR 120.53.2012 19.09.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II”

PDFZarządzenie Nr OR 120.53.2012.pdf

PDFZałącznik Nr 1-1.pdf

PDFZałącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

54. OR 120.54.2012 19.09.2012r ustalenia regulaminu zamówień publicznych w projekcie „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II” PDFZarządzenie Nr OR 120.54.2012.pdf
55. OR 120.55.2012 26.09.2012r w sprawie określenia terminu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald

PDFZarządzenie Nr OR.120.55.2012.pdf

56. OR 120.56.2012 15.10.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.56.2012.pdf
57. OR 120.57.2012 06.11..2012r zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania   kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.57.2012.pdf
58. OR 120.58.2012 19.11.2012r zmiany Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej
58a. OR.120.58a.2012
3.12.2012
w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont PDFZarządzenie nr OR.120.58a.2012.pdf
59. OR 120.59.2012 19.11.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.59.2012.pdf
60. OR 120.60.2012 28.12..2012r powołania Zastępcy  Burmistrza  Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.60.2012.pdf
61. OR 120.61.2012 28.12..2012r wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont PDFZarządzenie Nr OR 120.61.2012.pdf
62. OR 120.62.2012 28.12..2012r zmiany zarządzenia w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR 120.62.2012.pdf
63. OR 120.63.2012 28.12..2012r wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej PDFZarządzenie Nr OR.120.63.2012.pdf