Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice

Biała, dnia. 16-12-2013r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam

o postanowieniach w sprawie nr GKZP.6733.2.2013, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.

W przedmiotowej sprawie wpłynęło uzgodnienie:

-Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 12-12-2013r.

-Starosty Prudnickiego z dnia 13-12-2013r.

-Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 16-12-2013r.

-Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 13-12-2013r.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej