Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Białej o przystąpieniu Gminy Biała do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 roku

BURMISTRZ BIAŁEJ

NA PODSTAWIE ART. 34 USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Dz.U.2022 poz.2236)

INFORMUJE, IŻ GMINA BIAŁA PRZYSTĘPUJE DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU.
 

BURMISTRZ

mgr Edward Plicko


DOCXWniosek o zakup.docx (21,74KB)

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Ustalanie prawa i zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.pdf (118,05KB)


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa w roku 2022 dla gospodarstw domowych składać można od dnia 4 listopada br., natomiast wnioski o zakup paliwa w roku 2023 składać będzie można od stycznia 2023 roku.

Wniosek składać można:

  • na piśmie, w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przypadku wniosek opatrzony musi zostać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Maksymalna ilość opału możliwa jednorazowo do zakupienia to 1500 kg (1,5 tony).

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich składania do tut. Urzędu.

UWAGA : Celem prawidłowej obsługi złożonych wniosków na rok 2022 i koniecznością sprzedaży opału w roku bieżącym prosimy o składanie wniosków do końca miesiąca listopada.

Gmina Biała, po zawarciu odpowiednich umów z podmiotami zewnętrznymi, które prowadzić będą w jej imieniu dystrybucję opału, udostępni taką informacje na swoich stronach internetowych.

Więcej informacji : 77 438 85 42.


PDFinformacja o przystapieniu do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego PGE.pdf (172,71KB)

PDFinformacja o przystapieniu do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego ROL-POL.pdf (172,01KB)

PDFinformacja o przystapieniu do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego UHT.pdf (167,24KB)