Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice

Biała, 07-01-2014r.

Nr. GKZP.6733.4.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 07-01-2014r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Zachód-Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2, 48-300 Nysa, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Chrzelice, na działkach o nr ewid. gruntów:

- 570, 568, 860, 833, 839, 846 k.m.5

- 1128, 1130, 1131, 1136/1 k.m.6,

i obejmującej:

- budowę doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice.

Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Białej